Öğrencilerine verilmesi planlanan

İngiltere’de ilkokul öğrencilerine verilmesi
planlanan seks eğitimi ülkede büyük bir tartıŞma baŞlattı. Son olarak
öğrencilere yönelik seks eğitiminde kullanılacak materyallerin ortaya
çıkması tartıŞmayı daha da alevlendirdi. Çizgilerle seks hakkında bilgi
veren bu kitapçıkta ilkokul çağındaki çocuklara çok ağır gelecek
ifadeler yer alıyor.Kitapçıkta İliŞkiye nasıl girildiğine dair detaylı
bilgi verilirken eŞcinsel iliŞki hakkında da açıklama yapılıyor.

Öte yandan İngiltere’deki bir ilkokulda 7 yaŞındaki öğrencilere
gösterilen cinsel eğitim DVD’si ortalığı karıŞtırdı. Channel 4
televizyonu tarafından hazırlanan cinsel eğitim paketinde yer alan
DVD’nin izletildiği sınıfta 7 yaŞında bir kızı bulunan anne, adeta ateŞ
püskürerek çocuğunu okuldan aldı ve baŞka bir okula yazdırdı.