Ömrüm senindir siirleri

O sen miydin yoksa?
Evet evet sendin..
Neredeydin daha önceleri diye sormayacağım. Geldin ya mühim olan bu. Biliyordum geleceğini,geleceğim olacağını..


Artık sen varsın ya;geride kalan her Şey milat öncesi benim için.
İnsan
nasıl yok sayar geçmiŞini diyeceksin belki ama sensiz bir geçmiŞ yok
benim için. Silik bir gölge vardı sensiz ‘ben’ olan. Varlığım yoktu sen
yokken..
şimdi aynı uykulara yatıyoruz
seninle,uyanıyoruz aynı güne. Rüyamız da bir. Farklı Şehirlerde aynı
yürekte atıyoruz seninle. Bakıyorum aynaya;zahirinde sen. Seviniyorum
çocuklar gibi. Yanımda olsan koŞup boynuna sarılacağım geliyor..

Aynı yıldız kayıyor gökyüzümüze,aynı dileğe göz kırpıyoruz biliyorum.
Farklı
yataklarda aynı yastığa baŞ koyuyoruz. Farklı iklimlerin birbirini hiç
tanımayan çiçekleri aynı kokuyu getiriyor burnumuza. Ve farklı Şarkılar
var söylenen. Sen bir Şarkının baŞındasın,ben ötekinin sonundayım.
Önemli mi? BuluŞuyoruz yine aynı nakaratta..


Sen “merhaba”sın ben “elveda”yım.
Sen “hasret”sin ben “vuslat”ım.
Sen “çöl”sün ben “vaha”yım.
Sen “A”sın ben “Z”yim.Sen
yoksun ben yokum artık BİZ varız. Ayrı bedenlerde aynı yüreğiz BİZ.
BİZsiz ekmek yok,su yok. İklimler yok,Şarkılar yok,alfabeler yok.

BİZSİZ HAYAT YOK!!

Farklı
iki yol,aynı aŞkın kavŞağında buluŞturdu BİZi. Ben yeŞil sanıp
geçtim,sen kırmızı sanıp durdun. SarıymıŞ meğer yanan, “hazır olun”
diyormuŞ. Oysa BİZ yüzyılar öncesinden hazırdık birbirimize,BİZ’e..
Giysilerimizden,kokumuzdan tanıdık birbirimizi. AŞk giymiŞtik,aŞk
kokuyorduk. Yazarın da dediği gibi;

“YakıŞanı üzerinden çıkarma,aŞk sana çok yakıŞıyor..” Ömrüm senindir…

yARen..