Osteokondroz Nedir

Osteokondroz , çocuklarda görülür.Kemik uçlarındaki büyüme
plakalarını etkileyen anormal kemik ve kıkırdak oluŞumudur. KiriŞlerin
ve bağların kemiklere bağlandıkları yerlerde veya çok fazla çarpma
sonucunda oluŞan baskıya maruz kalan bölgelerde oluŞabilir.

Örneğin, kalçada (Perthes hastalığı), kaval kemiğinin üst ön
yüzündeki pütürlü bölgede (Osgood-Schlatter hastalığı) veya topuk
kemiğinde (Sever hastalığı) görülebilir.

Her Şekilde  kemik ve kıkırdak yapısı bozulur.bunun nedeninin kemiğe
giden kanın engellenmesi ve yeni bir oluŞumun kendiliğinden baŞlaması
olduğu düŞünülmektedir.

Çocuk, acı ve bazen de sorunun oluŞtuğu yerlerde yumru hisseder.

Tedavisi ise , kemiği ve eklemi korumayı hedefler.

İyileŞme yatakta dinlenme ve askı , alçı veya atel kullanılarak
kendiliğinden oluŞur. Birçok durumda kemik, Şekil bozukluğu olmadan
iyileŞir.