ÖSYM YGS şifresi , Osym

ÖSYM baŞkanı “Basında
Şifre olarak bahsedilen durum hiçbir adayın soru kitapçığı için
geçerli değildir. Bütün soru kitapçıkları internet üzerinden tüm
kamuoyuna sunulacaktır.”

şıkların yerleri devrederek değiŞiyor.

Basın kopyasındaki Şıklar

A) 8    B) 9   C) 7   D) 6    E) 5

ise bu Şıkların sıralaması değiŞmiyor ve sadece devrederek, diyelim ki, Şu Şekilde oluyor:

A) 9    B) 7    C) 6    D) 5    E) 8

Durum bu Şekilde olduğunda da küçükten büyüğe sıralama sistemini aynı Şekilde sırayla devrettirerek soruyu cevaplamıŞ oluyoruz:

A) 9   B) 7   C) 6   D) 5   E) 8
6         7          8         9          5

Yani doğru cevap “7″ çıkmıŞ oluyor.

Bu Şekilde birkaç deneme sonunda sadece bir Şıkkın çakıŞtığı duruma ulaŞmıŞ oluyoruz ve bu çakıŞan tek Şık da doğru cevap olmuŞ oluyor. Bu yöntem de her kitapçıkta çalıŞıyor.

Resimli açıklama:

İlk
yayımladığım Şu örnekte iki durumda da yalnızca bir Şık çakıŞıyor
doğru, fakat bu yöntem kullanılarak 40 sorudan en az 35 tanesi doğru
olarak cevaplanabiliyor. Bunun nasıl bir açıklaması olabilir?

aLıntı..