Ötelerden Bir Ses Geldi Efkar Efkar

Boşuna ağlarmı insan

Derdi varsa ağlar insan

Derdin ne birom Derdin ne

Ötelerden Bir Ses Geldi Efkar Efkar

https://www.youtube.com/watch?v=U4GhhW1ZS8w