Özdeyişler Oku

Dünya birbirine ne kadar da çok benziyor. ÇeŞitli ülkeler de söylenen
sözlerin aynılarının ve benzerlerinin bizim dilimizde de olduğu tartıŞılmaz
bir gerçektir. Aslında insanlık birbirinden kopuk değildir. İŞte bunun
böyle olmadığı gösteren özdeyiŞler…


Günlerini say, servetini say, büyüklerini say, asla yerinde sayma…


Fidan besle, çocuk besle, gariban besle asla kin besleme…


Davet et, affet, tövbe et ama asla ihanet etme…
En iyi yananlar eski odunlar, en güzel içilenler eski Şaraplar,
en güvenilen kimseler
eski dostlar, en rahat okunanlar ise eski yazarlardır. (Bacon)
Zaman ne çıkarır ne böler. Fakat öyle bir toplar ki çarpma bile;
bunun yanında etkisiz kalır.(Bob Talbert)


Eski sevgi paslanmaz. (isveç)
Büyük acılar sessizdir. (italya)
Sis yelpaze ile dağıtılmaz. (japonya)
Hak yenir ama hazmedilemez. (yunan)
şöhret kabiliyetin gölgesidir. (ingiltere)
Küçük kazançlar sevet getirir. (jamaika)
Üç taŞınma bir yangına bedeldir. (japon)

  İnsan
dıŞı ile karŞılanır içi ile uğurlanır. (moğolistan)
AŞk ile öksürük hiç bir zaman saklanamaz. (avusturalya)


Mutluluk herkesin hayatından bir kere geçer (venezuella)
Küçük üzüntüler konuŞurlar büyük dertler dilsizidr. (nijerya)
Bir Şekilde doğar, fakat bin bir Şekilde ölürüz. (yugoslavya)
TaŞı delen suyun kuvveti değil, suyun sürekliliğidir. (brezilya)


Hiç bir mutfak iki kadını alacak kadar zengin değildir. (sudan)
Altın ateŞle, kadın altınla, erkek kanınla imtihan edilir. (amerika)
Çabuk gelen kötü Şans geç gelen iyi Şansdan iyidir. (arnavutluk)


Evinde huzurlu olmak istiyorsan eŞinin bütün istediklerini yap. (nijerya)
Biri öteki kadar zengin olunca kardeŞler birbirlerini severler (uganda)
Sevmek keman çalmak gibidir. Bilmeyen kötü sesler çıkarır. (bolivya)
Bir yalan ne kadar hızlı olursa olsun, hakikat ona yetiŞip geçer. (kenya)
Eski aŞklar yanmıŞ sönmüŞ kömür gibi gayet kolay alev alır. (kololmbiya)

 Ne kadar az yüksekten uçarsan düŞtüğün zaman o kadar az incinirsin.
(çin)


Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun, yaprakları yine de yere dökülür. (çin)
Kadınlar gülebildikleri zaman gülerler istedikleri zaman ağlarlar. (venezualla)
Biri sizi bir kez aldatırsa suç onundur, iki kez aldatırsa suç sizindir.
(romanya)
Yalan dört nala gider gerçek adım adım yürür ve gene de vaktinde yetiŞir.
(norveç)
Bir adam en çok sevgilisini, en iyi Şekilde ailesini en uzun da annesini
sever. (irlanda)
Evlenmeden evvel gözlerini dört açın. Evlendikten sonra yarı yarıya kapatın.
(portekiz)
İnsanlar yaŞadıkça ihtiyarladıklarını sanırlar, halbuki yasamadıkça ihtiyarlarlar.
(iskoçya)
BirleŞmek baŞlangıçtır,birliği sürdürmek geliŞmedir. birlikte çalıŞmak
baŞarıdır. (amerika)


Kadın gölge gibidir, kendisini takip edenden kaçar, önünden gidenin arkasından
koŞar. (kongo)


Allahın gülü dikenli yarattığına hayret edeceğiz yerde,
dikenler arasında gül yarattığına
hayret ediniz. (arabistan)


Evlilik bir kale gibidir. DıŞardakiler oraya girmek için içindekilerde;
dıŞarı çıkmak için uğraŞuırlar
dururlar. (tayland)