ÖzLü GüzeL SözLer 2017

*Güler yüzle söylenen bir yalanı bir anda yuttuğumuz halde acı
gerçeği ancak damla damla yutarız.

*Rüzgara hakim olamıyorsan yelkenlerini ona göre ayarla. ve unutma ki
hayat karŞılaŞtığın güçlüklerle değil gemiyi limana getirip
getiremediğinle ilgilenir…

*Dün geçti, bugünü düŞünüyorum, yarın var? mı? Gençliğine güvenme
ölenler hep ihtiyar mı?

*Mutluluk gerçek güzelliklerin içinde doğanların değil,
çirkinliklerin bile güzel yanlarını keŞfedebilecek kadar güzellik kaŞifi
olanlarındır.

*Önemli olan nereden baŞladığınız değil, nereye varmak isteğinizdir.

*Kimsenin dünyada ikinci hayatı olmayacaktır. Bir defa Şansınız var
ve oda Şimdi.

*Yanılma! Dün yarının doğum günü.

*Dostunun alnındaki sineği baltayla kovalama (Çin Atasözü)

*Allah size bir yüz vermiŞ, Bir de siz eklemeyin!…

*Kurtlarlada arkadaŞ olmalısın , yalnız elinden baltayı bırakmamak
Şartıyla…

*Karanlık Aydınlıktan , Yalan Doğrudan kaçar..GüneŞ yalnızda olsa
etrafa ıŞık saçar…Üzülme!!!…Doğruların kaderidir yalnızlık..Kargalar
sürüyle , Kartallar ise Yalnız uçar!..

*HaYaTıNDaKi HeRşeYi TüKeT …aMa KeNDiNi AsLa TüKeTMe……

*PaylaŞmanın asaletini hiç bir zaman bencilliğin çirkinliğine tercih
etme,ve öyle bi arkadaŞ seçki sen onun için ölümü düŞündüğünde o senin
için çoktan ölmüŞ olsun…..

 *GÖLGELER DÜşSEDE YÜREÐİNİN ÜSTÜNE GÜNEşİNİ SAKIN SÖNDÜRME,UMUT
YOKSA YARINLAR UZAK KALIR İNSANA.UNUTMA BİR SEN DAHA YOK DÜNYADA..