Peygamber Efendimizden SözLer

Efendimiz Aleyhisselam buyurdu:

– Bana en yakın olanlar, üzerime en çok salavat getirenler olacaktir.

– Üzerime salavat getirirseniz Allah da (c.c) sizin üzerinize salavat
getirir.

– Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun salavatınız bana
ulaŞır.

– Allah Teala (C.C) buyurdu: “Bir defa salavat getirene Ben ve
meleklerim on defa salavat getiririz.”

– Cuma günü ve geceleri üzerime (100) defa salavat getirenin Allah
Teala (c.c) otuzu dünyaya, yetmiŞi ahirete ait olmak üzere yüz hacetini
kabul eder.

– Dua ile sema arasında bir engel vardır. Üzerime salavat getirilince
engel açılır, dua yerine ulaŞır.

– Sünnetimi ihya eden, üzerime salavat getiren, darda kalanlara
yardımda bulunanlar kıyamet gününde arŞın gölgesinde olacaklardir.

– Sırat üzerinde kalmıŞ, hurma yaprağı gibi tirtir titreyen bir adam
gördüm .O anda üzerime getirdigi salavat-i Şerife gelip o durumdan onu
kurtardı.

– Dün gece acayip bir Şey gördüm. Adamın biri Sırat üzerinde düŞüp
kalkıyordu. O anda üzerime getirdiği salavat geldi. Elinden tuttuğu gibi
Sırat’tan geçirdi.

– Meclislerinizi salavat ile süsleyiniz.,

– Kiyamet günü büyük ecir almak isteyen, üzerime salavat getirsin.

– Cuma günü üzerime (80) kere salavat getirenin seksen senelik günahi
affolunur.

– Üzerime salavat getirilmeden yapilan hiçbir dua kabul olunmaz.

– KarsilaŞan iki mü ‘min salavat getirerek musafaha ederlerse, geçmiŞ
ve gelecek günahlari bagıŞlanir. – Üzerime (100) defa salavat getirene,
Allâh (c.c.) bin defa rahmet nazarı ile bakar. IŞtiyakla daha fazla
getiren için kiyamet gününde Şefaat ve Şahitlik ederim.

– Üzerime bir günde (1000) defa salavat getiren kimseye cennetteki
makamı gösterilmedikçe ölmez.

– Cuma günü üzerime (100) defa salavat-i serife getiren kimse
kıyamette öyle bir nur ile gelecek ki, eğer o nur bütün mahŞer ehline
taksim edilse hepsine yeterdi.

– Ömrünü boŞ yere heba eden kisinin kaybettigi zamani telafi etmesi
için salavat-i Şerife ile meŞgul olmalidir. Eger bütün Ömrünü ibadetle
geçirmiŞ olsan sonra bir defa salavat-i serife getirsen, getirdigin
salavat bütün ibadetlerinden daha ağır gelirdi. Çünkü sen kendi gücün
nispetinde salavat getirmektesin.

Allah Teala da (C.C) Rububiyyeti hesabıyla senin bir salavatına
karŞılık sana on salavat getirmektedir.Yani Allah Teala(C.C) sana on
defa rahmet nazariyla bakmaktadir.

Allah Teala’nin (C.C) kuluna nazar-i rahmeti; insin, cinnin
ibadetinden daha hayirlidir. Çünkü Allah(C.C) bir kuluna rahmeti ile
nazar edince o kul azaba dûçar olmaz.

– Allah Teala(C.C), perŞembe günü ikindi vakti, melekleri salavat-i
Şerife getirenlerin ismini yazmak için yeryüzüne gönderir. Cuma günü ve
gecesi salavat getirmeyi ihmal etmemelidir.

* Salavat-i şerife dünya ve ahirette insanin derecesini yüceltir. Onu
büyük bir nur sahibi kilar. Kazanci en bol bir ticaret kaynağıdır.