Prostat Hakkında BiLgi

Türk Üroloji Derneği BaŞkanı ve İstanul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. tarık ESEN , erken dönemde
tanı konmuŞ bir prostat kanserinden hiç korkmadıklarını,bunu çok iyi
tedavi edebildiklerini söyledi.

Türkiye’de her 12 erkekten birisinin bu hastalığa yakalandığını, 50
yaŞını geçen erkeklerin yılda bir kez PSA denilen kan muayenesini
olmaları gerektiğini bidirdi.

40 yaŞını aŞan her erkeğin muayene yaptırması gektiği,Erken yaŞta
tanı konulması halinde tedavi edebildiklerini,bu tedavinin cerrahi ve
ıŞın tedavisi yöntemiyle değil, bir den fazla yötemle yaptıklarını
sözlerine eklemiŞtir.

Cisellikte dahil olmak üzere fonksiyonel açıdan veya hayat
kalitesinde kayıp yaratmamaya çalıŞtıklarını da ifade etmiŞlerdir.

Ülkemizde prostat tan daha önemlisi mesane kanseri olduğunu belirten
Esen, ” Türkiye için en önemli kanser türü prostat değil,mesane kanseri
olduğunu,bu kadar çok sigara içilen bir ülkede bazen onun önemini
kaldırıyormuŞ gibi geliyor ancak İdrardan kan görülüyor olmasını halkın
çok önemsemesi gerektiğini ” özellikle belirtmek istediğini
vurgulamıŞtır.

HerŞeyin baŞı sağlık diyoruz ama ülke Şartları.geliŞmiŞlik yöresel
ekonomik ve kültürel sosyal yapı iŞleri zora soktuğu her ne kadar kesin
bir olgu olsada,Ülkemizin Dünya Tıbbını enyakın takip eden bir bilim
alnı olduğunu ve Fakültelerden çok kaliteli Doktorlarımızın
yetiŞtiğini ve bunları Dünya’da boy ölçüŞebilecel Bilim Adamlarımızın
yetiŞtiğini.ancak bayin göçü nedeniyle diğer bilin alanlarında olduğu
gibi yurt dıŞına giderek ülkemime katkılarının azaldığı bir
gerçek.Umarım Hükümetimizin Bilim Adamlarımızı ve diğer çok kaliteli,
değerlerimizi ülkemize katkıları anlamında Şartların iyileŞtirilmesi
gerektiği düŞüncesindeyim.

Moda dergisinden alıntıdır