Ramazan orucu 19 Temmuz 2012

Ramazan orucu,
19 Temmuz 2012PerŞembe akŞamı baŞladı,
ve 18 Ağustos 2012Cumartesi akŞamı sona erecek.