Regaip KandiLi Mesajları

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız
muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul
olsun, kandiliniz kutlu olsun.

İlahi Esintilerin kalpleri okŞadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleŞmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

Allah’ın aŞkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp
huzura erince, Şu fakiride an bu gece. kandiliniz kutlu olsun.
Mübarek Mevlid kandilinizi kutlar, herŞeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim.
Kandiliniz mübarek olsun.
Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!

Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneŞiniz hiç solmasın,
yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız
kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Avuçların açıldığı, gözlerin yaŞardığı, ilahi esintilerin kalpleri
okŞadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleŞmek dileğiyle
kandilinizi kutlarım.

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan
gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmiŞse ne çıkar, dualarda
birleŞen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..

Beraat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir Şekilde yaŞamayı nasip etsin.

Bin aydan daha hayırlı bu mübarek gecenin büyüsüne kapılmanız dileğiyle, kandiliniz mübarek olsun..

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine,
binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun,
kandilin mübarek olsun…

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine,
binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç
kandilin mübarek olsun…

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin
öyle içten öyle samimi ol ki göz yaŞlarını bile tebessüme çevirsin.
Kandiliniz mübarek olsun.

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua
edelim.. Allah affeden ve bağıŞlayandır, unutmayalım.. Eller semaya
kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaŞlarıyla dolacak..
Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun?
Bu gece beraat gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.

Bu gece beraat kandili.. Günahtan kurtuluŞ gecesi.. Haydi dua edelim.. Temizlensin günah defterleri.. İyi kandiller..

Bu gece Cenab-ı Hakkın, kendisine yönelip af dileyen müminleri
bağıŞlayarak kurtuluŞ beratı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı
olsun!

Bu gece kulun yalvarıŞ ve yakarıŞlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun
sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut,
huzur ve müjde gecesidir. Regaip kandiliniz hayırlı olsun!

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakıŞınız kadar güzel,
umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aŞkınız kadar mutlu, aŞkınız Miraç
kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

Üç aylar olarak bilinen Recep, şaban, Ramazan ayları manevi yönden daha
önemli ve hayırlıdır. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaip kandilidir.
Yani bu gece ALLAH’ın rahmet ve bağıŞlamasının bol olduğu gecedir.
Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla
doludur. Kandiliniz kutlu olsun..

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek
adına umutla dolu olduğumuz Şu dönemlerde yeniden bir uyanıŞa vesile
olur. Beraat kandiliniz mübarek olsun..

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua
edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine
vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluŞmak ümidiyle
Kandilinizi kutlarım.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmiŞinize, bereketi evinize, nuru
ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..

Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmiŞinize, bereketi
evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Kandiliniz mübarek
olsun.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla’ya aç, bugün günahlardan
olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün
Miraç kandili, kandilin mübarek olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar
bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kainatın en güzel
gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Kandiliniz mübarek olsun.

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır.
Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır.
Kandiliniz mübarek olsun..

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa
gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz’e. Hayırlı
kandiller..

GüneŞin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler
baŞ ucunda dursun. GüneŞ öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul,
kandilin mübarek olsun.

Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek
oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi.
Kandiliniz mübarek olsun..

Hayır iŞler, insanı kötü ölümden korur. Gizli sadaka, Allah’ın gazabını
giderir. Sıla-i rahim akrabalara iyilikte bulunmak, ömrü uzatır. Bütün
hayırlı iŞler bir çeŞit sadakadır. Dünyada hayır ehli olan kimseler,
ahirette de hayır ehlidirler. Dünyada münker kötü iŞ ehli olan kimseler,
ahirette de münker ehlidirler. Cennete herkesten önce girecek olan
maruf ehli kimselerdir.

Her müminin, riayet etmesi ve vefalı olması gerekli olan hususlar Şunlardır:Din saygısı, edebe saygısı ve sofra saygısı.

KardeŞliğin daimi olduğu, sevgilerin birleŞtiği, dostlukların bitmediği
yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice
kandillere…

Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve
bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuŞur, endiŞeye
düŞmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten
mutluluğa erer.

Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karıŞsın aminler,mübarek akŞamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler…. İyi Kandiller

Mübarek aylara selam olsun.. Selam olsun ey Regaip..

Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir;
diğeri de Rabbi’ne kavuŞtuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından
çıkan koku, Allah indinde misk kokusundan daha hoŞtur.

Oruçlu olan kimse, bir kimsenin aleyhinde bulunmadıkça veyahut eza ve cefa yapmadıkça, ta orucunu bozuncaya kadar ibadetdedir.

Regaip kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun!

Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece
Allah?ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk
kandil gecesidir. Hayırlı olsun..

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı
böyle bir gecede düŞen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle
kandilin mübarek olsun.

 

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekŞenin tevazusunu,
lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz?
Kandiliniz mübarek olsun..

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini baŞımıza
boŞaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız
dileğiyle. Nice kandiller.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede
dua bahçesinde yeŞeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barıŞ, süsü hoŞgörü olan mübarek Miraç kandilinizi kutlarım Allah’a emanet olun. Güzel kandiller..
Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir. Kalb
zenginliğinden mahrum olan kimse, ne kadar geniŞ servete sahib olursa
olsun yine fakirdir. Tamaı ve hırsı sebebiyle de halk nazarında
hakirdir. Kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin
nazarında muhteremdir.