Sıla Reverans Şarkı sözleri

Gidemezsin Deme Ya Uçarım Yada yaya
Buraları Dar Geliyor Düğün Evi Tefcisi
Ölüm Evi Yasçısı Halin Beni Gasp Ediyor
Önüme Gelene Eğilip Reverens
Bende KarŞılığı Arteveran Üzerim Seni
Çocuk Bakmam Göz YaŞına
Döner Bumerang Al Sana Reverans
Hadi Öp Yanağımdan BarıŞalım Mı Öpme Beni Öpme

Hem Hata Senin Hem KırıŞalım Mı Germe Beni Germe
Birinin Verdiği Değeri Görmesin
Senin Hesap Hep şaŞıyor
Düğün Evi Tefvisi Ölüm Evi Yasçısı
Halin Beni Gasp Ediyor
Önüme Gelene Eğilip Reverans
Bende KarŞılığı Arteveran
Üzerim Seni Çocuk Bakmam GözyaŞına
Döner Bumerang Al Sana Reverans
Hadi Öp Yanağımdan BarıŞalım Mı Öpme Beni Öpme
Hem Hata Senin Hem KırıŞalım Mı Germe Beni Germe
Hadi Öp Yanağımdan BarıŞalım Mı Öpme Beni Öpme
Hem Hata Senin Hem KırıŞalım Mı Germe Beni Germe