75 Kez Bakılmış

Rota Virüsü Nedir

İlk 3 gün çok yoğun geçen bu hastalığın belirtisi yüksek ateŞ ve
ishaldir. Bu virusü yok etmek için bol bol su içilmeli. Eğer 7 günden
fazla süren bir enfeksiyon oluŞursa doktorunuza baŞvurmanız gerekir.
Rota virüsü bulaŞıcı özelliği bulunmasından dolayı da dikkat edilmesi
gerekir. Virus bağırsağı etkilediğin de ishal oluŞturmakta. Mideyi
etkilediğinde ise yüksek ateŞ ve mide bulantısı oluŞmaktadır. Ayrıca
çocuklarınız için Rota virüsü aŞısıda bulunmaktadır.