Rüya Tabirleri B Harfi

BABA Rüyasında babası tarafından sevildiğini gören kimse önünde hayırlı bir yol açılacak demektir. Sorunların üstesinden gelineceğine iŞarettir. Rüyasında babasını gören kimse güç bulur ve olayların üstüne cesaretle gidebilir. Böylece sorunlardan sıyrılır. Rüyayı gören kiŞinin babası yaŞıyorsa bu iŞbirliği mutlu edecektir. Babası ölmüŞse, bir süre sonra bir müjde ve sevilen biri gelecektir.BACAKGüzel ve Şekilli bacaklar görme mutluluk ve dost edineceğinizin habercisidir. Hastalıklı veya özürlü bacaklar, fakirlik ve hayal kırıklığı demektir.
BADANA Badana yapıyor görmek sorunların aŞılması ve rahat bir hayat anlamına gelir. Rüyada badanacı görmek ise oturulan evin satılması anlamına gelir.
BAÐIRMAKBağırarak yardım istediğinizi görmek baŞınıza tehlikeli bir olay geleceğine iŞarettir.BAÐLAMAKBirini bağlamak sizi kıskananların artmasına rağmen baŞarılı olacağınız anlamına gelir. Bir düŞmanı bağlamak para kazanacaksınız anlamındadır. Ancak bu para gayri meŞru yollardan da kazanılabilir. Köpek bağlamak iyi giden iŞlerin bozulması; bir direğe bağlamak, parasızlık çekmeye ve kolay yoldan para kazanma giriŞimlerinin hüsranla sonuçlanacağı anlamına gelir.
BAĞMutluluk ve baŞarıya iŞarettir.BAHARATBirinden zarar görmeye ve hastalığa iŞarettir.BAHARBahar mevsimini görmek aŞk hayatınızın güzel olacağı anlamına gelir.BAHÇERüyada bahçe görmek, çok güzel, sağlıklı, mutlu ve baŞarılı bir döneme girildiğini, emellerin yerine geleceğini belirtir. Bahçeye ağaç dikmek, rahat ve huzur içinde geçireceğiniz bir ömre iŞarettir. Bahçe sulamak, bahçeyi kazdığınızı görmek ise:geçim sıkıntısına düŞeceğiniz anlamına gelir.BAHÇIVANBol ve sürekli gelire kavuŞacağınız anlamındadır. Geveze bahçıvan, çöpçatan bir kimseyi belirtir. Bir bahçıvandan bir Şey alan kimse, yararlı, değerli bir Şey duyar.Bahçıvan tutmak bir rahatsızlık geçireceğiniz anlamına gelir.Rüyasında bahçıvan gören kiŞi büyük hayır iŞler. Bu rüya onun temiz, iyi ve makbul biri olduğunu açıklar. Bu insan yaptığı iyiliklerin karŞılığını mutlaka görür.BAHşİş VERMEKRüyada bahŞiŞ vermek kaybolan bir Şeyin bulunmasına, küçük miktarda bahŞiŞ vermek büyük bir sıkıntıyı sorunsuz atlatacağınıza; büyük miktarda bahŞiŞ vermek ise, saygınlığın artırmasına ve yapılan iŞte ilerlemeye iŞarettir. Herkese bahŞiŞ dağıtmak ticarette baŞarı kazanacağınıza iŞarettir.BAKIRÜst pozisyonlarda çalıŞan kiŞiler tarafından ezileceksiniz demektir.BAKKAL Çok dürüst bir kiŞiliğe sahip olduğunuza ve kimsenin hakkına göz dikmediğinize iŞarettir.BAKLAKuru bakla sakin ve huzurlu bir hayat yaŞayacağınıza iŞarettir. Üzüntü ve sıkıntı çekeceğinize iŞarettir. Baklacı kötü sözler duyacağınız anlamına gelir. Bakla yemek ticari durumunuzun sarsılacağına iŞarettir.BALZenginliğin gösterir. Rüyada bal yiyorsanız, bu hem zengin olacağınız hem de aŞk hayatınızda Şanslı olacağınız anlamındadır. Bal yalamak evlenmeye, birine bal vermek iflas edeceğinize, bal yapmak gerçekleŞemeyecek hayaller kurmak, süzme bal görmek geçim sıkıntınızın biteceğine ve güzel günlerin yakın olduğuna iŞarettir. Bal satmak birden bire alacağınız kötü bir haberle acı çekeceğiniz anlamına gelir.BALDIZEv içinde huzursuzluk çıkacak, aile arasında yaŞayacağınız sorunlar canınızın sıkılmasına neden olacak demektir.BALEEvliliğinizde bazı sorunlar görülecek . EŞinizde siz de birbirinize sadık olmayacaksınız. Bu rüya evli olmayanlar tarafından görülürse sevgililer arasında kavgaya iŞaret eder.BALIKBalık daima kısmet sayılır. Canlı balık görmek, aŞkta ve iŞte Şansının açıldığı anlamındadır. Balık yediğini görmek, mülk ve çocuk sahibi olacağına, suda balık avlamak iç açıcı bir haber duyacağına, balık sürüsü görmek yönetici durumuna gelineceğine iŞarettir. Balık tuttuğunu gören kimsenin eline toplu para geçer. Çok sayıda balık tutmak büyük servet demektir. Suda yüzen balıklarda yaklaŞan kısmetlerdir.BALKONRüya sahibinin arkadaŞ ya da akrabalardan kötü haber alacağının da iŞaretidir.Balkonda durmak veya balkon görmek, ayrılığın habercisidir. Bu rüyayı gören kiŞi genelde sevgilisinden ayrılır.BALONHer konuda yanlıŞ kararlar alacaksınız ve her iŞiniz aksi gidecek.Amaçlarınıza ulaŞamayacaksınız.BALTARüyada balta görmek, sıkıntılı yaŞanılan konuda yardım geleceğini, sağlığı kötü ise sağlığına kavuŞacağını belirtir. Balta vurmak amaçlarınıza ulaŞmak için çok çaba sarf etmeniz gerekecek demektir. Kırık balta, hastalık olacağına ve para kaybedileceğine iŞarettir. Rüya sahibi bir kadınsa, zengin olmayan fakat çok iyi kalpli biriyle evleneceği anlamına gelir.BAMYAArtık Şanslı bir döneme girdiğinizin habercisidir.BANKABankada çok para görmek, zengin olacağınızın iŞaretidir. Banka görmek para kaybedileceğine iŞarettir. Para çekmek, para açısından rahatlayacağınız ve iŞ hayatında baŞarılı olacağınız anlamına gelir.BANYO YAPMAKRüyayı gören hamile bir kadın ise çocuğunu düŞürme tehlikesiyle karŞı karŞıya demektir.Rüya sahibi genç ise, karŞılıksız bir aŞk yaŞayacak sevgisinin karŞılığını göremeyecek ve mutsuz olacak demektir.BARAKASonunda para kaybı olan kötü bir durumla karŞılaŞacağınıza iŞaretidir Barakada oturmak:evdeki huzurunuzun bozulacağına iŞaretidir .BARBara gitmek, para kazanmak için yasal olmayan yollara baŞ vuracağınız ve bunun sonucunda da olayların sizin açınızdan olumsuz geliŞeceği anlamına gelir.BARDAKDolu bardak iyi haber anlamına gelir. Bardak güven vermemeye veya bir yardımcı anlamına gelir. BoŞ bardak, iyi giden evliliğinizin bozulacağı ve çok sıkıntı çekeceğinize iŞarettir. Bardak kırmak, ev içinden birinin ölümüne iŞarettir.BARIşMAKYaŞanılan küskünlüklerin büyümesidir.BARUTBarut patlatmak, genç biri ile iliŞkiye girmek anlamındadır.Çevrenizde sevilen biri olmanıza iŞarettir Barut dumanı, uzaktaki bir arkadaŞtan haber gelmesi anlamına gelir.BASAMAKBasamaktan çıkmak yakın bir gelecekte hayatın düzene girmesine basamakta oturmak ise Şansın bir süre daha kapalı kalmasına iŞaret eder.BASKIRüyada baskı yapılırken görmek,İlmi alanda önemli bir baŞarıdır.BAş AGRISIBirine yaranmaya çalıŞmak veya yalancı Şahitlik yapmaktır.BAşÖRTÜSÜRüyasında baŞına bir baŞörtüsü, takan kız hemen evlenir. YeŞil eŞarp, mutlu bir aŞk evliliği, kırmızı, beyaz, siyah baŞ örtüleri ani evlilik anlamına gelir. Mor eŞarp tanınmıŞ önemli bir evliliktir. Ancak gri, bej ve rengi güzel olmayanlar ise evliliğin mutluluk getirmeyeceğini bildirir.BATAKLIKSahtekar insanlarla tanıŞacak, zarara uğrayacaksınız. Rüyada bataklıkta olduğunu görmek, sıkıntılı bir dönem geçireceğinin iŞaretidir. Bataklıktan çıkmak, iŞ hayatında küçük bir ilerlemeye iŞarettir.BATMAKBir tekne içinde batmak,yaŞantınızın birden bire aksi istikamete döneceğine ve sorunlu günler geçireceğinize iŞarettir.BATTANİYERüyada temiz battaniye veya yorgan görmek, iŞlerinizin yoluna gireceğini, sağlığınızın iyi olacağı anlamına gelir. Battaniye veya yorgan kirli ise, çevrenizde sizi kıskananlar var demektir. Yırtık battaniye veya yorgan görmek, farkında olmadan yerine getiremediğiniz bir sözünüzden dolayı bir yakınınıza zarar geleceğine iŞarettir.BAVULRüyada ne Şekilde olursa olsun bir bavul görmek, mutlaka yolculuğa iŞarettir.İçi dolu bavul, kötü bir haber; boŞ bavul,planlanan yolculuğun bazı sorunlar yüzünden olmaması anlamındadır..BAYILMAKRüyada bayılırsanız üzücü bir haber alacaksınız demektir.Bayıldıktan sonra ayılmak,haberin etkisinden çabuk kurtulup, üstesinden gelineceğinin iŞaretidir. Aile içinde hastalığın, üzücü haberler alacağınızın iŞaretidir. Sıhhatinize dikkat etmeli ve yaŞam Şeklinizi değiŞtirmelisiniz.BAYKUşBaykuŞ sesi duymak, yakında bir ölü haberi alacağınızı ya da uzakta yaŞayan bir tanıdığınızdan kötü haber alacağınızı anlatır. Rüyada öten bir baykuŞ görmek, bazı insanların sizi kıskandığını ve arkanızdan kötü konuŞtuğunu belirtir. Eğer baykuŞ ötmüyorsa veya canlı değilse, iŞinizde baŞarı elde edeceksiniz demektir. Ağaçta duran bir baykuŞ düŞman sahibi olduğunuz anlamındadır.BAYRAKSavaŞ olan bir ülkede yaŞıyorsanız, savaŞı kazanacağınıza, savaŞ olmayan ülkede yaŞıyorsanız, zenginliğe iŞarettir.Rüyada bayrağı dalgalanır görmek, Şanslı bir dönemde olduğunuzu belirtir. Durgun, sarkan veya yarıya kadar çekilmiŞ bir bayrak, sorunlu günler yaŞayacağınıza iŞarettir.BAYRAMZorlukların aŞılacağına huzurlu bir hayata geçileceğine, rahat ve bolluk içinde bir yaŞama ulaŞılacağına iŞarettir.BEBEKBebek haberdir. Eğer bebek güzelse iyi bir haberdir. Çirkin, cılız, sıska bir bebek kötü haber veya dedikodudur. Üstü baŞı kirli bir bebek yakın zaman sonra para geleceğine iŞarettir. Ağlayan bir bebek sevilen kimsenin tatlı sözleridir. Rüyada yeni doğmuŞ bebek görmek, sıkıntılı bir dönem geçirileceği ama bu sıkıntılı günlerin sonunda iyi günlerin geleceğine iŞarettir. Oyuncak bebek, güzel bir yere davet edileceğine, bebeği hediye ediyorsa, sonradan piŞman olacağı bir iŞ yapacağına yorumlanır.BEDDUAHal ve hareketlerinizdeki yanlıŞlıklar nedeniyle mahcup olacağınıza iŞarettir.BEKÇİRüyada bekçi görmek, kuvvet ve kudrette artıŞı belirtir. Mal sahibi ulunacağına yorumlanır.BEKLEMEKKendinizi birisini beklerken görmek, bilimde ilerlemeye veya dini inançlarınızın azalacağına iŞarettir.BELGEResmi belge görmek, bir arkadaŞın ya da ailede birinin evlenmesine, ya da tapuyla ilgili iŞiniz olacağına iŞarettir.Okuldan belge verilmesi, hiçbir zaman uğraŞtığınız iŞlerin yolunda gitmeyeceğine ve her alanda baŞarısız olacağınıza iŞarettir.BERBERBüyük uğraŞlar sonucu, baŞarı ve Şans sizinle olacak. Berberde tıraŞ olmak:zorlukla kazandığınız parayı olumlu iŞlerde kullanamayacağınıza iŞarettir.. Berbere gitmek bir hastalığa yakalanacağınız anlamına gelir. EŞin berberde görülmesi karınızın sizi avucuna almak istediğine iŞarettirBEşİKBeŞiğin içinde güzel bir bebeğin yatıyorsa bu, zenginliğe ve Şansa yorumlanır. BeŞik sallamak ise hastalığın habercisidir.BEYAZ KÜRKİyi bir Şansın ve baŞarının habercisidir.BEYİNBeyin yiyorsanız, bazı bilgiler edinip bundan karlı çıkacaksınız.Hayvan beyni görmek, psikolojik durumunuzun yakında bozulabileceğine iŞarettir. Eğer kendi beyninizi gördüyseniz, durumunuzdan ve çevrenizden memnun olmadığınızın iŞaretidir.BEZELYEZenginliğe ve sağlıklı bir yaŞama iŞaret eder.BIÇAKKavganın ve ayrılığın iŞaretidir. Bu rüya, iŞ hayatınızda zarar edeceğinizin habercisidir. Rüyada elinde bıçak tutmak, güç ve zenginliğin sürekli olacağına, bıçakla bir Şey kesmek, eline para geçeceğine iŞarettir. Bıçak kaybetmek veya saklamak olası tehlikelerden kurtulacağınıza iŞarettir. Bıçağı kırmak iŞlerin yolunda gitmesi, bıçak taŞımak insanlardan zarar görmemek için dikkatli olmanız gerektiğine, ölümle burunu buruna gelebileceğinize iŞarettir.BIYIKRüyada bıyıklı olduğunuzu gördüyseniz, bu bencil olduğunuzun iŞaretidir. Sahtekarlığa uğrayacağınız anlamına da gelir. Koparılması yoksulluğa iŞarettir. Bıyığın uzaması üzücü, kesilmesi kötü bir haber anlamına gelir. Birinin bıyığını çekmek o kiŞiye zarar vereceğiniz anlamına gelir. Kara, uzun bıyık kazancın artmasıyla para bakımdan ferahlayacağınız anlamına gelir.BİBERDedikoduya ilginiz baŞınıza büyük sorun açacak. Etrafınızdaki insanlara dikkat edin ve olur olmaz herkese güvenmeyin. Biber satmak hasta iseniz, iyileŞeceksiniz, biber almak geçim sıkıntısı yaŞayacağınıza iŞarettir. Rüyada biber yemek, yapacağı bir iŞ nedeniyle piŞman olacağına iŞarettirBİLARDOBilardo masası veya oynadığını görmek, sıkıntının iŞaretidir.BİLETÇekinerek çıkacağınız yolculuktan rahat bir Şekilde döneceğinize iŞarettirBİLEZİKErken bir evlilik yapacağınızın habercisidir. Altın bilezik bir miras veya yüklü bir paraya kavuŞacağınıza, bilezik çıkarmak arkadaŞlarınızla aranızda çıkacak bir soruna, hediye etmek yakınlık kurduğunuz bir kadınla aranızda problemler çıkacağına, gümüŞ bilezik daha çok para katacağınıza iŞarettir. Bir kadının bilezik takması rızkın bol olduğuna ve mutlu bir haber alacağınıza iŞarettir.BİNAGüzel bir bina gördüyseniz, çok güzel ve uzun bir hayatınız olacak demektir. Yolculuklara çıkacak, mutlu bir yaŞam süreceksiniz. Hasarlı bir bina, sağlığın bozulacağına iŞarettir. Bina boyamak alacaklıların sıkıŞtırması yüzünden eski borçlarınızı ödeyeceğinize, binanın yanması hakkınızda kötülük düŞünenleri alt edeceğinize, binada çalıŞanlar görmek karı koca arasında sorunlar çıkacağına ve ayrılığa kadar gideceğine iŞarettirBİRAİçtiğinizi görmek, hayal kırıklığına uğrayacağınızın iŞaretidir. Eğer baŞkaları içiyorsa bu, bazı gizli hasımlara sahip olduğunuz anlamına gelirBİSİKLETRüyada bisiklet sıkıntıdan sonra gelen ferahlık anlamındadır. Çok karıŞık bir sorunla karŞılaŞılacağı bazı yanlıŞlar yapılacağı ancak sonuçta sorunun aŞılacağına iŞarettir.Bisiklete bindiğini gören kimse, kendi çabasıyla sorunların üstesinden gelecektir. Bir bisiklet alan kimse ise, bilerek sorumluluk yüklenecek ve bunun sayesinde iŞinde sivrilecektir.BİSKÜVİHayırlı bir seyahate çıkacağınız anlamına gelir. Bu seyahat sayesinde hem siz hem yakınlarınız karlı çıkacak.BİTRüyada bit öldürmek, bir yakınınıza karŞı acımasızca davranacağınıza iŞarettir. Bit sirkesi ise fesatlık ve kötülük anlamına gelir.Bitlenmek bol paraya kavuŞacağınıza ve dostlarınızın birden artacağına iŞarettir. Bitler tarafından sarılmak sermayenizin sürekli artacağına ve her geçen gün daha iyi duruma geleceğine yorumlanır. Üzerinden bit dökülmesi paranızın bol olduğu için bir çok arkadaŞınız olacağına iŞarettir.BODRUMSıkıntıların sürmesine ve sadaka vererek sevap iŞlemeniz gerektiğine iŞaret eder.BOÐABoğa güreŞi olumlu yönde bazı değiŞikliklerin olacağının habercisidir.Rüyada kızgın bir boğa görmek, kötü bir olayla karŞılaŞılacağına iŞarettir.BOHÇAUzak ve beklenmeyen bir yerden ummadığınız bir misafir gelecek demektir. Dolu bohça zenginlik, bohça kaybetmek sıkıntıların baŞlaması ve aŞk hayatının kötüleŞmesine iŞarettir.BOMBABoŞ yere para harcayıp sonra bunun sıkıntısı çekmek anlamına gelir. Bombayı patlamıŞ görmek fakirliğe ve iŞlerin bozulmasına iŞarettir. El bombası bir sır yüzünden aile içinde kavgalara iŞarettir. Büyük bir bomba görmek iŞlerini birinin emri altında yönetmeye habercidir. Bomba satmak zenginlik içinde bir yaŞama iŞarettir. Bir yeri bombalamak saygınlığın artmasına yorumlanır. Bomba satın almak sağlığın hafif Şekilde bozulacağına, kutu içinde bomba görmek sıkıntılı günlerin geldiğinin habercisidir. Bombayı kurcalamak bir tehlikeyle karŞı karŞıya olmaya yorumlanır.BONCUKMeydana gelmesinden korkulan bir olayın gerçekleŞmesinin habercisidir. Rüyasında bir yerden boncuk alan genç bir kız aŞık olur. Evli kadın içinse eŞinden duyacağı tatlı sözlerdir. Erkek için ise bu rüya gizli bir iliŞkiye iŞarettir.YeŞil boncuk baŞarılı olunacağına, sarı olayların planlandığı gibi gitmemesine, mavi boncuk iyi bir habere, pembe birinden yardım istemeye, kırmızı boŞa para harcamaya, siyah bir hastalığa anlamındadır.Rüyada boncuk görmek, yakın çevreden birinin kötü bir olayla karŞılaŞacağına iŞarettir.BORAZANBu müzik aletlerini rüyada sadece görmek, bir yakınınızın kısa bir hastalık geçireceğine iŞarettir.Rüyada borazan veya baŞka nefesli sazları çalmak, sıkıntılı bir meselenin anlaŞmayla sonuçlanacağına ve tatlıya bağlanmasına iŞarettir. Borazan sesi iŞitmek, iŞinizde ilerlemeyi iŞarettir.BORÇKendinizi borçlu ya da alacaklı olarak görmek dostlarla iliŞkilerin iyileŞmesine ya da kötüleŞmesine iŞarettir. Borcunuzu ödediğinizi görmek ayrılıkların sona ereceğine yorulur. Fakir birisinin dertlerine çare bulmaya ve zor durumdaki insanlara yardım edeceğinize iŞarettir. Borç vermek maddi imkanların dar olduğu sırada bir aŞk yaŞamak anlamına gelir.BORNOZİŞ yaŞamınızdaki sorumluluklar üslendiğiniz anlamına gelir. Bornoz giymek sorumluluğu çok büyük bir iŞ alacağınız anlamına gelir. Bornoz satmak önünüze gelen ciddi bir iŞ fırsatını kaçıracağınız anlamındadır. Bornoz dikmek yeni ve karlı bir iŞe girmek demektir. Yeni bir bornoz çalıŞtığınız iŞin ilerisi için çok kazançlı olacağına iŞarettir. Eski ve kirli bir bornoz aldığınız iŞe dikkat etmeniz gerektiğine, yoksa sonunun hayal kırıklığına uğrayabileceğinize iŞarettir.BORSABorsa ile ilgilendiğinizi görmek, geleceğinizin çok güzel olacağına ve büyük paralar kazanacağınıza yorumlanır.BORUSu borusu para kazanmak ve bereket anlamındadır. Boru çalmak, dedikoducu ve iftiracı birinin kiŞiliğinin ortaya çıkması anlamına gelir. Borudan su akmasını engellemek iŞlerin bozulmasına ve zarar edileceği demektir. Boru sesi duymak yalan nedeniyle kötü haber alacağınız anlamına gelir. Boru üretmek zorlukların sona ermesine ve iŞlerin iyiye gitmesine iŞaret eder.BOSTANKadın demektir. Birinin bostanını sulamak yasak iliŞkiye girmek anlamına gelir. Sonbaharda bostanda olmak:aile içinde bir üzüntüye,para açısından sıkıntıya veya bir vefat anlamına gelir.Bakımsız bir bostan:bir olaydan dolay çok acı çekeceğinize iŞarettir.Bostanda ağaç görmek:çok zengin bir kadınla evlilik,verimsiz bir bostan görmek:evliliğin boŞanmayla biteceğine iŞarettir.BOşANMABoŞandığınızı görmek, evliliğinizde bazı sıkıntılar olduğu anlamına gelir. Bekarsanız sevgilinizden ayrılacağınız demektir.BOYASermayenizi yitireceğiniz anlamındadır. Boya satmak, dostlarla iyi bir geleceğe iŞarettir. Satın almak iŞlerin bozulmaması için tedbirler almanın gerektiğine iŞarettir. Rüyada boya yapmak, çevrenizdekiler üzerinde güçlü etkiler sağlayacağınız bir sürece girdiğinizi gösterir.Boya üretimi yapmak aile içinde veya sevgililer arasında kavgalara anlaŞmazlıklara haber verir. KumaŞ boyası üzüntüyle bitecek olan bir mutluluğa yorumlanır. Boya dökmek kötü niyetli biriyle karŞılaŞmak anlamındadır. İŞ yeri boyamak bir yardım görmeye yüz boyamak hasımlardan gelecek tehlikelerin varlığına yorumlanır. Gemi boyamak mutluluk ve ferahlığa; ayakkabı boyamak problemlerle boğuŞmaya; ev boyamak aŞk hayatında sıkıntıların olduğuna iŞaret eder. Evde boyacı görmek, o evden birisinin ölümüne habercidir.BOYNUZArkadaŞınızla problemleriniz olacak ve yollarınızı ayıracaksınız. Kesik boynuz bir zorlukla karŞılaŞacaksınız demektir.Para kaybedeceğiniz anlamına da gelir. Kendinizi boynuzlu görmek maddi ve manevi olarak çok iyi durumda olmanız sizi tanıyanların kıskançlığına neden olduğu anlamına gelir.BOZUK PARABaŞarısızlıkla sonuçlanacak iŞ sözleŞmeleriniz olacak. AŞk hayatında da büyük problemlerin sizi beklediğinin habercisidir. Bozuk para bulduğunu görmek, hayatınızın düzene gireceği anlamındadır.BÖCEKGeveze biriyle evlilik veya küçük bir hasımlık demektir. Böcek yemek mutsuz geçecek bir evliliğe iŞaret eder.Böcek öldürmek sıkıntılardan uzak ve rahat bir yaŞama yorumlanır.BÖREKBir söylenti duyacaksınız demektir. Börek almak iyi parası kazanabileceğiniz iŞe gireceğiniz anlamındadır. Börek satmak insanlara faydalı bir iŞ yapmaya iŞarettir. Börek yapmak güzel ve karlı bir iŞe girmeye haber verir.BUÐDAYEve buğday almak, geçim sıkıntısının haberidir. Alınan buğdayın yenilmesi ise, para kazancına iŞarettir.BUHARGüzel habere iŞaret eder. Buhar banyosu yapmak ise sağlıklı ve mutlu bir yaŞam anlamındadır.BULAşIKKendinizi bulaŞık yakarken görmek, çok günah iŞlediğinize ve sonunda günahkar olduğunuzun farkına vararak piŞman olacağınıza ve tövbe edeceğinize, Allah yolundan ayrılmayarak ruhunuzu rahatlatacağınıza iŞarettir.BULMACAHayatınızda bazı huzursuzluklar karıŞıklıklar, huzursuzluklar ve yanlıŞ anlaŞmalar olacak.BULUTKoyu yağmur bulutları, problemlere, kara bulut karŞılaŞılacak zorluklara, bulutlardan yağmur yağıyorsa, bolluk ve berekete iŞaret eder. BaŞın üstünden bir bulut geçmesi üst seviyede saygın birisinin sizi destekleyeceğine, renkli bulut mutlu bir hayata Açık renkli bulutlar, sorunların aŞılmasına baŞarıya ulaŞılacağına yorumlanır. iŞarettir.BULVARKendinizi bulvarda dolaŞırken görmek karŞı cinsten yeni birisiyle güzel zaman geçireceğiniz anlamındadır.BURÇRüyasında burçlardan birini gören garip olaylarla karŞılaŞır. Ayrıca aynı burçtan biriyle tanıŞabilir.BURUNİŞ hayatınızda ciddi ve güzel yenilikler olacak demektir. Burnunuza bir Şey kaçması parasal bir zorluğa iŞaret eder. Burnunuzu delmek fena giden iŞlerinizin bir arkadaŞınızın yardımıyla yoluna gireceğine iŞarettir. Burnunun akması sizden üst seviyede birinden bir iyilik göreceğinize yorumlanır.BUZRüyada buz görmek, iyi bir haberler duyacağınıza ve bu haberlerle sıkıntılarınızın sona ereceğine sonunda hayat Şartlarınızın olumlu bir Şekilde değiŞeceğine iŞarettir.BUZAÐIHal ve hareketlerinizde daha temkinli olmanız gerektiğine iŞaret eder. Buzağı tutmak kötü olayların arkasından güzel günlerin geldiğini haber verir. Ölü buzağı iflas edeceğinizin ve borç aldıklarınızla ile mahkemelik olacağınızın habercisidir. Buzağı boğmak yarıda kesilecek bir yolculuğa yorumlanır. Buzağı piŞirmek iŞlerde kazanç sağlamaya, buzağı yemek güzel havadise iŞarettir. Hasta buzağı suçu olmayan bir insanın haksız yere ceza çekmesine iŞarettir. Evde buzağı bir hırsızlık olayının olacağı demektir.BUZDOLABIHatalı hareketleriniz ve yanlıŞ konuŞmalarınızla çok sizin için çok önemli bir kiŞiyi gücendirebilirsiniz. KonuŞmadan önce düŞünmeniz gerekir.BÜLBÜLRüyada bülbül güzel, mutluluk, verecek haberdir. Evlilikte ve aŞkta mutluluk belirtisidir. Bülbül ötüyorsa sevdiğinizle ilgili bir haber alacaksınız. Kafeste bülbül beslemek aile içinde kavgaya ve huzursuzluğa iŞarettir.BÜROBüro görmek, maddi kazanca iŞarettir.Çok çalıŞmanızın karŞılığını alacak, muradınıza erecek, üstlendiğiniz sorumlulukları her koŞulda yerine getireceksiniz demektir.BÜYÜÇevrenizde sizi kıskananların olduğuna ve bunlardan size zarar geleceğine iŞarettir.BÜYÜKANNE – BÜYÜK BABAAkıllı ve sizden daha tecrübeli bir akraba veya bir dostunuzun tavsiyelerini dinleyerek, tüm engelleri aŞacak, bütün zorlukların üstesinden geleceksiniz demektir