Rüya Tabirleri E Harfi

ECZANE
Rüyada bir eczaneye girmek hayatınızda ciddi değiŞiklikler olacak demektir. İlaçlarla dolu böyle bir yere girmek maceraya atılmak olarak ta yorumlanır. Bir eczaneye girip, ilaç almak erkekler için iftiraya uğramak anlamındadır. Genç bir kadın için ise, yabancı erkeklerle arkadaŞlıklardan zarar geleceğine iŞarettir. Daha yaŞlı kadınlar için sağlığın hafif hastalıklardan sonra düzeleceğine yorulur.

EDEBİYAT
Rüyada edebiyatla uğraŞmak rüyayı görenin duygulu ve hassas bir kiŞi olduğuna ve iŞ yaŞamında baŞarılı olacağına iŞaret eder.

EFLATUN
Rüyada eflatun renk görmek iyeye yorulmaz, genellikle bir hastalık ve sıkıntı.demektir.

EGLENCE
Büyük bir mutluluktan sonra tekrar eski halinize döneceksiniz demektir. Dedikodu olarak da yorulur.

EJDERHA
Ejderha benzer korkunç bir hayvan görmek, hasımlarınızı yenebileceğinize.iŞaret.eder.

EKMEK
Rüyada ekmek hayırdır. Rüyasında ekmek gören kiŞi çok kısa bir süre sonra muradına erecek, iŞ yaŞamında baŞarılı olacak, bol para ve berekete kavuŞacak demektir. Ekmek kabuğu kesmek çözümü çok zor bir sorunu çözümlemek demektir. Fırından yeni çıkmıŞ ekmek görmek ya da kokusunu almak, para darlığından kurtulacağınıza iŞarettir.Buğday ekmeği görmek belirsiz olan önemli iŞler yoluna girecek demektir. Darı ekmeği biraz zorluk ve sıkıntıdan sonra refaha ulaŞılacağına yorulur. Arpa ekmeği para durumunuzda beklenmedik bir miktarda artıŞ iŞaretidir. Nohut ekmeği kazancınızda azalma olacağını ancak sağlığınızın iyiye gideceğini iŞaret eder. Çavdar ekmeği ruh sıkıntısından kurtulmak demektir. Yufka ekmeği büyük bir mutluluğa ulaŞılacak anlamındadır. Ekmek kesmek: Bir iŞi sonuçlandırmak anlamına gelir.

EKşİ
Rüyada ekŞi bir Şey yemek kötü bir havadis demektir.

ELBİSE ASKISI
Rüyada elbise askısı görmek, bekar kızlar için “kısmet”, delikanlılar için.ise.sıkıntı.olarak.yorulur.

ELBİSE SİLMEK
Rüyada elbise silmek, kötü bir haber geleceği anlamındadır.

ELBİSE
Rüyada eski elbiseler görmek, sürekli varlık içinde olacağına yorulur. Rüyada fakirlere elbise dağıtmak, o rüyayı gören Şahsın, çok önceden yaptığı sonradan unuttuğu bir iyiliğin karŞılığını alacağı anlamındadır. Rüyada elbise veya kumaŞ satın almak, son zamanlarda yaptığınız yatırımların karŞılığında çok az bir kar sağlanacağına yorumlanır. şık ve pahalı elbiseler görmek ise, rüyayı görenin insanların dıŞ görünüŞüne çok fazla önem verdiğine, bu tutumundan vazgeçmesi gerektiğini haber verir. Lekeli elbise dedikodular ve sıkıntılar yaŞanacağını belirtir. YeŞil renkli elbise yakın zamanda emellerinize kavuŞacağınız anlamındadır. Yamalı elbise giydiğini gören kimsenin eline para geçer.

ELDİVEN
Rüyada eldiven giydiğini gören kiŞi kendine seçkin ortamlarda yer bulur demektir. Rüyada yeni bir eldiveni ilk defa giymek, maaŞı yüksek bir iŞin yöneticisi olacağını bildirir. Yırtık veya kirli eldiven görmek, pek iyiye yorulmaz. BaŞkasına ait eldivenleri almak da pek hayırlı değildir. Eldiveninizi kaybettiğinizi görürseniz, sevdikleriniz sizi terk edecek demektir. Yeni eldivenler, zor günlerden sonra feraha kavuŞmak.demektir.

ELEK
Rüyada elek göreni kiŞinin arkadaŞları hakkında dedikodu yapacaklar demektir.

ELEKTRİKÇİ
Rüyada elektrikçi görmek, yakın zamanda çok para kazandıracak bir iŞe atılacağınız anlamındadır.

EL
Güzel eller, baŞarı ve ün kazanacağınıza, bir sanat koluyla uğraŞılıyorsa baŞarılı olunacağına iŞarettir. Kuvvetli eller, o rüyayı gören kiŞinin iŞlerinde baŞarılar elde edeceğine üst kademelere çıkacağına iŞarettir. Rüyada görülen eller, o rüyayı gören Şahsı iŞaret ediyorsa rüyayı gören bir süre önce bir dostuna kırılmıŞ ve kırıldığı bu dostuyla uzlaŞmaya çalıŞmalıdır demektir. Çirkin bakımsız eller, fakirlik ve hayal kırıklığı demektir.
Ellerindeki zinciri çıkaran iyi bir fırsat yakalar.

ELMA
Elma barıŞın, bolluğun, bereketin, ve paranın iŞaretçisidir. Rüyada elma görmek her iŞte Şansınızın sizinle beraber olduğunu ifade eder. Elma ağacının altında dinlenmek sevgili ile mutlu bir evlilik yaparlar ve bu evlilik mutluluk getirir anlamındadır. Masa üzerinde elma görmek, çevreniz geniŞleyecek ve çevrenizden saygı göreceksiniz demektir. Elma yemek uygulamaya koyduğunuz planlarınızın olumlu sonuçlarını alacaksınız anlamındadır. Rüyada elmalı bir Şey yemek bir müsabakada ilk üçe girmeye iŞarettir. Rüyada elma almak kar getirecek bir iŞe yatırım yapacağının haberidir. Rüyada ağaçtan düŞen elmalar görmek önünüze çok sayıda güzel fırsat geleceğine iŞarettir. Ağaçta elma görmek, yakın zamanda güzel bir haber alacağınız anlamındadır. Elma yeŞil, ham, ya da çürükse, gerçekleŞmesini istediğiniz hayallerinin olamayacağını bildirir.

ELMAS
Rüyada elmas Şansın iyi olduğuna yorulur. Elmas gören kadın ise varlıklı ve bilgili biriyle; erkek ise anlayıŞlı, duygusal biriyle evlenecek anlamındadır.

ENGEREK YILANI
Yılan iyiye yorulmaz. Hasımlarınız size bir komplo hazırlıyor demektir. .Adımlarınızı.dikkatli.atmanız.gerektiğine.iŞarettir.