Rüya Tabirleri F Harfi Rüyalar Ve Yorumları

FINDIK
AŞk ve iŞ yaŞamınızda baŞarılı olacaksınız demektir.

FIRÇA
Saç taramak yaptığınız bir hata nedeniyle bazı sorunlar yaŞayacaksınız demektir. Fırça eski ise sağlığınızın bozulacağına iŞarettir. Çok sayıda fırça görmek karŞınıza birçok iŞ fırsatı çıkacak anlamındadır.

FIRÇA
Saç taramak yaptığınız bir hata nedeniyle bazı sorunlar yaŞayacaksınız demektir. Fırça eski ise sağlığınızın bozulacağına iŞarettir. Çok sayıda fırça görmek karŞınıza birçok iŞ fırsatı çıkacak anlamındadır.

FENER
Fener rüyaları iyi sayılır. Elinde yanan bir fener bulunan kiŞi, sıkıntıya düŞüren sorunlardan kurtulmak için bir fırsat yakalayacaktır. Fener aniden sönerse kiŞi duyguları nedeniyle hataya düŞecektir. Rüyada sürekli devamlı yanan deniz feneri görmek akılda olmayan bir maceraya atılmak demektir.

FIRIN
Güzel bir aile yaŞamınız olacak ve çok sayıda çocuğunuz olacağına yorulur.

FABRİKA
Rüyada fabrika toplum olarak yorumlanır. Fabrika gören kendi çabalarıyla toplumda iyi bir yere gelir anlamındadır. Fabrikadan uzaklaŞtığını gören çevreden uzaklaŞır. Fabrikanın iyi çalıŞması toplum iliŞkilerinin iyi olacağını anlatır. Yeni bir fabrika daha güzel ve rahat bir gelecek olarak yorumlanır.İnsanın, kendisini fabrikada iŞ yaparken görmesi genç bir erkek için baŞkalarının kıŞkırtması sonucu yapacağı iŞte piŞman olacağını, genç bir kadın için hediye olarak bir giyim eŞyası alacağını iŞaret eder. YaŞlı bir insan için üzerine düŞtüğü bir iŞin iyi bir sonuca ulaŞacağına iŞaret eder.

FABRİKATÖR
Rüyada bir fabrikatör görülmesi iŞinizde yeni giriŞimlerde bulunulacağına.yorulur.

FAHİşE
Rüyada bir fahiŞe görmek, Şansın büyük ölçüde iyi olacağına ve herkes tarafından sevilen bir kiŞi olacağınıza yorulur.

FAKİR
Rüyada bir fakir görmek, davranıŞlarınızla herkesin beğenisini kazanacağınızı anlatır.

FALA BAKMAK
Falcı batıl, boŞ Şeylerle inanan ve aldatan, kendine hakim olamayan, yalancı söyleyen kimsedir. Falcı görmek her Şeye inanan, kimseye iŞaret eder. Rüyada kendisinin falcı olduğunu görülmesi; bu rüya bütün halk için hayırlıdır.

FALCI
Rüyada falcı görmek, küçük sorunlarınızı kısa zamanda aŞarak rahata ereceksiniz.demektir.

FANİLA
Rüyada fanila görmek iŞ yaŞamınızda karlı bir giriŞimde bulunacağınıza yorulur. Ama bir kalp acısı da çekeceğinize iŞarettir.

FARE
Fare rüyaları hiç iyiye yorumlanmaz. Fare rüyaları ayini zamanda sağlıkla ilgilidir. Ayrıca iŞte baŞarısızlık, zarar vb de iŞarettir. Bir yerde farelerin dolaŞtığını gören insan birden hastalanır. Evine fare girdiğini gören zarara uğrar.Fare bilmediğiniz çok kötü bir düŞman demektir. Bu düŞman bütün hareketlerinizi takip ederek sizi alt etmek için fırsat kolluyor demektir.

FİL
Fil rüyası olumlu sayılır. Bir file bindiğini gören kimse iŞinde büyük baŞarıya ulaŞır.

FIRTINA
bir fırtınada kaldığını gören kimse, kendisine yepyeni bir yol çizecektir. Fırtınadan evi uçan biri taŞınır. Fırtınada her Şeyin yerle bir olduğunu gören biri adeta yeniden doğar.

FORMA
Rüyasında forma giyen kimse kurallara uymak mecburiyetindedir. Kulüp forması giyen insan yeni olaylarla karŞılaŞır ve yaŞamınızda önemli ve olumlu değiŞiklikler yapmak demektir. Güzel renkli bir forma giyen biraz çaba ve sabır gösterir ve kurallara uyarsa baŞarı olur.

FOTOğRAF
Yakın bir arkadaŞınız tarafından hayal kırıklığına uğratılacaksınız demektir.

FLÜT
Uzaktan gelecek dostlarınızla güzel bir buluŞma yaŞayacaksınız demektir.

Bir Şeyi uzağa veya geliŞi güzel bir yöne fırlatmak boŞa gidecek gayrete ve tedbire delalet eder.