Rüyada bir ırmak kıyısında

OBA
Rüyada bir ırmak kıyısında ve yeŞillikler
içerisinde
kurulmuŞ bir oba görmek büyük bir mutluluğa
ereceğinize
yorumlanır.

OBJEKTİF
Rüyasında fotoğraf makinesi objektifi gören
kiŞide,
nazar olacağına yorumlanır.

OCAK
Rüyada boŞ ocak görmek henüz hayata
geçirmediğiniz plan
halinde olan bir iŞtir. İçinde kömür bulunan
ocak, iŞ
yaŞamınızda verdiğiniz emekler sonrasında olumlu

değiŞiklikler olacak demektir. Bir ocağın
sönmesi, iŞte
bozulmaya, aile yaŞamınızda sıkıntıya iŞaret
eder.

ODA
Rüyada oda görmek giriŞtiğiniz iŞte, zor da
mutluluğa ve
baŞarıya ulaŞacağınıza yorumlanır.

ODUN
Rüyada ateŞe odun atmak, genç bir erkek için
arkadaŞının
ihanetine Orta yaŞta ise mevki sahibi olmasına
yorumlanır. Evliler için para sıkıntısının neden
olacağı
kavgaya yorumlanır.

OFİS
Rüyasında ofis görmek Sevgilinize göz koyan
birilerinin
olabileceğine iŞarettir.

OÐLAK
Oğlak görmek, erkek çocuğa yorumlanır. Oğlağın
kesildiğini görmek veya yemek kendisinin veya
akrabasının bir erkek çocuğunun öleceğine
iŞarettir.

OÐUL
Rüyasında oğlu olduğunu gören kimse Şanslı bir
döneme
girecek demektir. Rüyasında kendi oğlunu görmek,

sıkıntılı bir döneme gireceğinize iŞaret eder.

OJE
Rüyada oje görmek, süse aŞırı derecede düŞkün
olması ve
bu düŞkünlüğün etrafındakilerce kötü
karŞılandığını
iŞaret eder.

OK
Rüyada ok görmek, bir hizmet için baŞka
memleketlere
gönderilen elçilere, mektuba, düŞmana karŞı,
kuvvete
yorumlanır.

OKLAVA
Rüyada oklava görmek Oklava iyi , çalıŞkan,
dürüst,
hizmetkar olarak tanımlanır. Oklavayla hamur
açmak,
emeğinizin ve çalıŞkanlığınızın karŞılığını
iŞaret eder.
Oklavanın kırıldığını görmek gören kimsenin
birine
darılması demektir.

OKUL
Rüyada okul görmek, kültür bakımından yeni ve
engin
olanaklarla karŞı karŞıya kalacağınıza
yorumlanır.YetiŞkin birinin okula gittiğini
görmek
kimsenin davranıŞları hatalıdır. Rüyada okul
görmek
öğreneceği yeni bilgiler sayesinde hayatına yeni
bir yön
verir.

OKUMAK
Rüyasında kitap okuyan kimse, çevrenizdeki
insanları
etkileyeceğinize iŞaret eder. Ufak sorunları çok

büyüttüğünüze de yorumlanır. Gazete okumak,
sırlarınız
saklayamadığınıza iŞaret eder.

OLUK
Sıkıntılarınızdan ve dertlerinizden
kurtulacaksınız
demektir. Oluktan temiz su akması, iŞlerinizde
baŞarı
kazanacaksınız, bol para kazanacaksınız
anlamındadır.
Oluktan kirli su akması arkanızdan size komplo
kuran
insanların bulunduğunu haber verir.

OKYANUS
Rüyada sakin okyanus görmek, iŞ yaŞamında büyük
baŞarılar kazanmak demektir. Dalgalı okyanus
görmek ise,
bazı sıkıntıları belirtir.

OLTA
Rüyasında olta gören kiŞi iŞ yaŞamında büyük bir
fırsat
yakalayacak Şeklinde yorumlanır.

OMLET
Rüyada omlet görmek, bir ziyafete davet
edileceğinizin
iŞareti olarak kabul edilir.

OMUZ
Rüyada omuz görmek bazı kimselerin
sorumluluklarını ve
geçimini üstünüze alacağınıza iŞaret eder.

ONBAşI
Rüyada onbaŞı görmek, yaŞamında baŞarı
kazanılacağına
yorumlanır.

OPERA
Rüyada operaya gitmek sevdiğiniz
arkadaŞlarınızla
eğlenceli zaman geçireceksiniz demektir. Uzun
süredir
kötü giden iŞlerinizde baŞarı sağlayacağınıza
iŞaret
eder.

ORAK
Çevrenizden bir kiŞinin öleceğine yorumlanır.
Orakla ot
biçmek düŞtüğünüz zor durumda dostlarınızın
yardımını
alacaksınız demektir.

ORDU
Rüyada ordu görmek, bozgunluğun önlenmesine;
orduda
bulunmak düŞmanlar tarafından yapılacak bir
saldırıya
yorumlanır. Aynı zamanda aile içinde bazı
sıkıntıların
yaŞanacağına yorumlanır. Sıkıntıların aŞabilmek
için
desteğe ve güvene ihtiyacınız var demektir.

ORKİDE
Çok güzel bir haber alacaksınız, aldığınız bu
haber
sizin hayatınızı değiŞtirecek demektir.

ORMAN
Orman içerisinde yürümek veya ağaç kesmek,
iŞlerini
yoluna koymak ve için bütün zorlukları aŞmaya
yorumlanır. Ormanda kaybolmak, iŞ yaŞamınızda
zorluklara
iŞarettir. YeŞil bir orman görmek, elinizi
attığınız
iŞlerde baŞarı kazanacağını iŞaret eder.

ORUÇ
Rüyada oruçlu olarak görmesi, adağını yerine
getirmeye
yorumlanır. Oruçlu bir kimseyi iftar açarken
görmek, o
kimsenin iyi bir insan olmasına veya bir yere
seyahat
etmesine yorulur. Kendisini oruçlu görmesi, o
kimsenin
tövbeye edeceğine yorumlanır.

OT
Rüyada ot topladığını görmek fakirlikten
kurtulup,
zenginleŞeceğine yorumlanır. Güzel kokulu ot
görmek
sıkıntılı bir olayın haberidir. Otların arasında
yatmak
yalnız kalınacağına ve özleme iŞaret eder.Ot
kestiğini
görmek de sıkıntılardan kurtulacağınızı iŞaret
eder.

OTEL
Yolculuğa çıkacağınızı iŞaret eder.

OTOBÜS
Rüyada otobüs görmek, uzun zamandır
görüŞemediğiniz eski
dostlarınızla görüŞeceğinizi bildirir. Otobüste
yolculuk
yaparken görülmesi iftiraya uğrayacağınızı
iŞaret eder.

OTOMOBİL
Rüyada otomobili kullanmak, hayatınızı
istediğiniz gibi
yaŞıyorsunuz demektir. Eğer otomobili baŞkası
kullanıyorsa, hayatınızı baŞkaları yönetiyor
anlamındadır.

OTOPSİ Rüyada
Otopsi , çok kuŞkucu birisi
olduğunuzu
ya da kötü bir haber alınacağınızı iŞaret eder.

OY
Rüyada oy pusulası görmek, iki seçenek arasında
kaldığınıza, birisinin tercih edilmesi
gerektiğine
yorumlanır.

OYA
Oya yaptığınızı görmek, iŞlerinizin bozulacağına
ve
giriŞtiğiniz iŞlerden zarar edeceğinize iŞaret
eder.

OYUNCAK
Rüyada her hangi bir oyuncak satın almak,
yardımsever
bir kiŞi olduğunuza ve çevrenizdekileri mutlu
etmeyi
istediğinize yorumlanır. Oyuncakla oynamak
iyiliklerinizin istismar edileceğini bildirir.

OYUNCAK BEBEK
AŞk hayatınızda daha ciddi iliŞkilere yönelin
;aksi
halde hem kendinize hem de karŞınızdakine zarar
verirsiniz.demektir.

OZAN
GeçmiŞte kalan günlere özlem duyduğunuza
yorumlanır