Rüyada PAÇA GÖRMEK

PAÇA
İŞlerinizin rahatlayacağına iŞaret eder. Paçanızın
söküldüğünü
görmek, para kaybedeceğinize iŞaret eder.

PAÇAVRA
Rüyada paçavra görmek, fakirleŞeceğine iŞarettir.
Paçavra
ticareti yapmaksa, tam tersine zenginliğe yorumlanır.

PADİşAH
PadiŞah rüyası onur, ün, yüksek mevkii olarak
yorumlanır.
Rüyada padiŞah mutlu bir rüya olarak yorumlanır. Eğer
evli
değilseniz evleneceğinize yorumlanır. Eğer evliyseniz
geçimli
ve mutlu bir hayatınız yaŞantınız olacağına
yorumlanır.

PAKET
Bazı güzelliklerle karŞılaŞacaksınız. Birine paket
yollamak,
iŞinizde ufak zararlara uğrayacağınızı belirtir.

PALAMUT
Genç bir erkek rüyada meŞe veya palamut topladığını
görürse
sonu, Şüpheli olan bir iŞte baŞarıya; tecrübeli bir
yaŞta ise
az ücretli bir iŞi kabul edeceğine; genç bir kadın
için çok
iyi bir Şansa; daha büyük yaŞtakiler için yapacağı bir
iŞteki
baŞarısından, baŞkalarının da istifade edeceğini haber
verir.

PALASKA
İŞ yaŞamınızda baŞarılar kazanacaksınız demektir.

PALMİYE
İklimi çok güzel olan bir yere yolculuk demektir.

PALTO
Rüyada palto giymek, iyi bir makama yükseleceğine
yorumlanır.
Yeni bir palto, akademisyen olacağınızı iŞaret eder..
Paltonuzu kaybettiğinizi gördüyseniz, hatalı
kararlardan
nedeniyle mal kaybedeceksiniz demektir.Eski palto,
yakın bir
arkadaŞınızı ölümünü belirtir.

PALYAÇO
Rüyada palyaço görmek yakında ölüm haberi alacağınıza
yorumlanır.

PAMUK
Bu rüyalar genellikle iyi sayılır.Rüyada tarlada beyaz
pamuk
görmek, rahata kavuŞmak Şeklinde yorumlanır. Bembeyaz
bir
pamuk tarlası görmek en büyük isteğine ulaŞmak
demektir. Pamuk
kozası hayırlı ve bol paradır.Pamuk toplamak görmek
kendi
emeği ile para kazanmak demektir.

PANAYIR
Rüyada panayır görmek, büyük bir alıŞveriŞ
yapacağınıza ve bu
alıŞveriŞten karlı çıkacağınıza yorumlanır.

PANCAR
Pancar gibi kıŞ sebzeleri yemek hayatın karıŞıklığa
uğrayacağına yorumlanır.

PANJUR
Rüyada panjur görmek, bazı yeni gizli bilgiler
edineceğinize
ve öğrendiklerinizi iŞinizde kullanacağınızı belirtir.

PANSİYON
Rüyada pansiyon, bir yolculuğa çıkılacağını ifade
eder.

PANSUMAN
Sağlığınızın düzeleceğine ve ilerde ciddi bir
hastalığa
yakalanmayacağınıza iŞaret eder.

PANTER
Panteri öldürdüğünüzü gördüyseniz, bu, büyük
baŞarılara
kazanacaksınız demektir. Rüyada panter görmek, güzel
aŞk
yaŞayacağına, ancak para krizi içine düŞüleceğine
yorumlanır.
İŞ hayatında baŞarısızlığı belirtir.

PANTOLON
Rüyada eski ve yırtık pantolon giymek acı ve üzüntüye
yorumlanır. Güzel ve yün pantolon, rengi ne olursa
olsun çok
iyi Şekilde yorumlanır.

PAPA
Rüyada papa ile konuŞmak, sonu kuŞkulu bir iŞe
atılmaya
iŞarettir. Papa ile ayinde bulunmak yakınlarından
birinin
ölümüne yorumlanır. Kendisini papa olarak görmek büyük
bir
felakete yorumlanır.

PAPAÐAN
Rüyada papağan görmek bir erkek,için güzel ve zeki bir
kızla
aŞk yaŞamak anlamındadır.

PAPATYA
Papatya toplayan genç kız veya erkek birine ilgi
duyar.
Baharda kırda papatya görmek güzel umut ve
hayallerdir.Rüyada
papatya iyi niyetli, yardım seven, herkesi güzel tutan
bir
ahbap, iyi arkadaŞ olarak yorumlanır.

PAPAZ
Rüyada papaz görmek günah iŞleneceğine yorumlanır.

PARA
Rüyada para almak :vermek veya tomarla para görmek,
iyi Şans
ve zenginliğe yorumlanır. Para bulmak, Şansının iyi
olacağına
ve zengin olunacağına iŞarettir. Para kaybetmek, kısa
sürecek
sıkıntı ve üzüntüye yorulur. Para saymaksa,
beklemediği kadar
baŞarılı olacak bir iŞe yorumlanır. GümüŞ para güzel
haber,
mutluluk demektir. Bakır para güzel, uğurlu bir iŞtir.
Altın
para kıskançlık, dedikodu ve sıkıcı söz olarak
yorumlanır.

PARFÜM
Parfüm sürmek, bir aŞk yaŞayacaksınız demektir.

PARK
Rüyada parkta dolaŞmak çok eğlenceli bir tatile
yorumlanır.
Park kapılarının üzerine kapanıp içeride kalması, bir
arkadaŞı
için çok üzüleceğine ve onun için ağlayacağına
yorumlanır.
parka girememek önemli bir fırsatı kaçıracağını haber
verir.

PARMAK
Rüyada parmak görenin, oğlu olacağına; parmağın
yanması ise,
günah ve suç iŞleyeceğine yorumlanır.

PARMAKLIK
Rüyada parmaklık görmek, kuvvet ve malının artacağına
iŞarettir. Parmaklığın arasından geçmek
etrafındakilerle iyi
geçineceğine yorumlanır.

PAS
Tembel bir insan olduğunuzu belirtir. Artık çalıŞmanız
gerekir
demektir.

PASAPORT
Rüyada pasaport almaya çalıŞmak, iŞlerinizde bazı
sıkıntıların
olacağına yorumlanır.

PASTA
Pastayı kesen ve dağıtan kimse çevresindekilere
yardımda
bulunur, kendi malından onlara da pay verir.Rüyada
pasta veya
kurabiye yemek, herkes için geçici ziyaret ve bir
takım
eğlenceleri bildirir. Pasta almak, kendisinin birçok
yeni
arkadaŞı olacağını iŞaret eder. Pasta yapılıyor veya
piŞiriliyor, geleceğini kendisinin hazırlamasını ve
kurmasını
iŞaret eder. Taze ve renkli pasta mutluluk verecek,
güzel, iyi
kısmettir. Pasta yiyen insan bolluğa sevinir.

PASTIRMA
Rüyada pastırma, sucuk ve salam gibi Şeyleri yemek,
hiç de iyi
bir Şekilde yorumlanmaz. İŞlerde zorluğa ve bu nedenle
iŞlerin
ertelenmesine yorumlanır. Fakat rüyada bu Şeyleri
satın almak
veya satmak, kısmet ve nimete yorumlanır. Bunlar para
ve iŞ
konusunda iyi haberler haber verir.

PAşA
PaŞa görmek, ün, itibar ve itibar iŞareti olarak
yorumlanır.

PATİKA
Hayatınız boyunca para sıkıntısı çekeceksiniz
demektir.
Sürekli sorunlarla uğraŞacaksınız.

PATATES
Patates ekmek, yeni ve çok para getirecek bir iŞe
baŞlamaya
yorumlanır.Rüyada patates görmek mal, Şöhret, mutluluk
ve
refaha yorumlanır. Patates soymak, kısmete ve arzu
edilen
isteğe iŞaret eder.

PATLAMAK
BaŞka insanların davranıŞları sizi çok üzecek
demektir.
Patlamada İnsanların yaralandığını görürseniz bu,
yapmadığınız
bir Şey için suçlanacağınız anlamına gelir.

PATLICAN
Çevrenizde isminizin sarsılmasına yorumlanır. Patlıcan

kızartması acı bir habere almaya yorumlanır.

PATRON
Rüyada patronu görmek, çok çalıŞkan ve enerjik bir
insan
olduğunuza yorumlanır. Bu rüya, iŞ değiŞtireceğinizi
de iŞaret
eder.

PAVYON
Vaktinizi boŞ insanlarla, hiçbir Şey yapmadan
geçiriyorsunuz
demektir. DavranıŞlarınızı gözden geçirmelisiniz
demektir.

PAZAR
Rüyada pazarda olmak, insanlarla iliŞkileriniz
geliŞecek ve bu
durum iŞlerinizin de iyi gitmesine neden olacak
demektir.

PEÇETE
Rüyada peçete gören kiŞinin ruhu temizdir demektir.

PEHLİVAN
Rüyada pehlivan görmek, akıllıca olmayan bir giriŞimde

bulunacağınız anlamına gelir.

PEKMEZ
Rüyada pekmez görmek durumun iyileŞeceğini belirtir.
Pekmez
yemek, bol miktarda para kazanacağınıza iŞaret eder.

PEMBE
Rüyada pembe renk görmek, boŞ hayallerin peŞinde
olduğunuzu
belirtir

PENCERE
Rüyada pencere görmek üzüntülerden ve dertlerinden
kurtulacağına iŞarettir.; eğer asta ise derman
bulacağına
iŞaret eder.;Bekar için ise evleneceğine yorumlanır.

PENÇE
Rüyada pençe görmek, kuvvete, geçim rahatlığına
yorumlanır.

PERDE
Rüyada perde görmek İstenmeyen bir misafir, canınızın
aŞırı
derecede sıkılmasına yorumlanır.

PERİ
KiŞi rüyada perileri görür veya onlarla konuŞursa, hiç

ummadığı ve çok büyük bir paranın geleceğini iŞaret
eder.
Rüyada güzel bir peri görmek murada ereceğini haber
verir.
Perinin bir insanı okŞaması mutluluktur. IŞıklar
içindeki peri
mutluluk verecek haberi belirtir.

PERUK
Çok iyi niyetli, baŞkalarına önem veren, demokratik
bir insan
olduğunuza, bu huylarınız nedeniyle çevrenizdeki
insanların
saygısını kazandığınıza iŞaret eder.

PERVANE
Pervane gören kiŞi sabırsız Şeklinde yorumlanır.

PEşTAMAL
Rüyada peŞtamal görmek, bir arkadaŞınızla kavga
edeceğinize
iŞaret eder. PeŞtamal kullanmak, erkek için de, kadın
için de
evlenmeye iŞarettir.

PEYGAMBER ÇİÇEÐİ
Rüyada peygamber çiçeği görmek, her istediği
gerçekleŞir
demektir.

PEYNİR
Rüyada peynir yemek, iŞ yaŞamında kandırılmaya
yorumlanır.
Peynir görmek veya almak, erkekler için ticarette
büyük para
kazancına iŞaret eder. Bekarlar için evliliğe, evli ve
çocuklu
bir kadın için miras kalacağına yorumlanır.

PINAR
Rüyada pınar görmek, itibar sahibi bir kiŞi ile iyi
arkadaŞlık
edeceğinize yorumlanır. Suyu acı bir pınar görmek,
Şayet
dikkat edilmezse sağlığınızın bozulacağına yorumlanır.

PIRASA
Rüyada pırasa görmek, bir sakattan gelecek iyilik
demektir.;
kendisinin pırasa yediğini görmesi, kimsenin haram
malı
yiyeceğine yorumlanır.

PIRLANTA
İŞinizde göstereceğiniz baŞarı:ve yetenekleriniz
sayesinde
iŞinizde yükseleceksiniz demektir.

PİDE
Rüyada pide görmek, güzel bir iŞ ve para iŞareti
olarak kabul
edilir.

PİJAMA
Rüyada pijama görmek kötü bir haber olarak yorumlanır.

PİL
Bir insana aŞık olacaksınız, ancak bu iliŞki size
mutluluk
getirmeyecek demektir.

PİLAV
Rüyada pilav görmek, o ana kadar anlaŞılamamıŞ bir çok
güç ve
karıŞık sorunun çözüme ulaŞacağına yorumlanır.

PİLİÇ
Rüyada piliç görmek çok kötü ve sizi zora sokabilecek
bir
haber alacağınıza yorumlanır.

PIPO
Rüyada pipo görmek, çok bilmiŞlik ve ukalalık iŞareti
demektir.

PİRE
Birisinin pire ve bit görmesi, o kimsenin güvenilmez
birisi
olduğuna yorumlanır.

PİRİNÇ
Rüyada pirinç gören kiŞi zengin olur demektir.
BaŞarının ve
güzel arkadaŞlıkların haberidir. Pilav yediğinizi
gördüyseniz,
bu zenginliğin ve mutluluğun iŞaretidir.

PİSLİK
Haram yollardan para kazanacağınıza yorumlanır.
Pislikle
oynadığını görmek, vaktinizi yararsız iŞlerle
geçiriyorsunuz
demektir.

PİYANGO
Piyango rüyalarına dikkat etmek gerekir. Çünkü bunlar
olduğu
gibi de çıkabilir. İkramiye çıktığını görmek birine
gerçekten
de çıkabilir. Ayrıca piyango görmek, bilinmeyen ilginç
ve
güzel bir olay olarak da yorumlanır.Piyangodan para
kazandığını görmek, hiç umulmadık yerden çok miktarda
bir
paraya yorumlanır. Eğer kazanılmazsa, iŞ yaŞamında
fırsat
yakalanacağına yorumlanır.

PİYANO
Yakında güzel bir olaylar gerçekleŞecek demektir.
Piyano
çalmak, beğendiğiniz bir insanın kalbini
kazanacaksınız
demektir.

PLAJ
Rüyada plaj görmek cinsel hayatın dikkat etmesi
gerektiğine
yorumlanır. Rüyada kumlu bir plaj bolluk demektir.

PLAK
Rüyada plak görmek kiŞi, gelecek günlerde eğlenceli
zamanlar
geçirecek demektir. Rüyada plak, yakında alacağınız
haberdir
anlamındadır.

POKER
Paranızı çok hesapsız harcamanızın sonucunda sıkıntıya

düŞeceksiniz demektir.

POLİS
Rüyada polis rakiplerinizi mağlup edeceğinizin
iŞaretidir.
Polis tarafından tutuklanmak, etrafınızda tehlike
olduğuna
yorumlanır.

PORTAKAL
Rüyada portakal görmek, çok güzel haber alınacağına ve
aŞk
hayatında baŞarılı olacağına yorumlanır. İri bir
portakal
değerli bir eŞya demektir. Portakal aldığını, gören
kiŞi
değerli eŞya sahibi olacak demektir.. Rüyada
portakallarla
dolu bir ağaç ev alacak demektir.

POST
Rüyada post görmek, manevi bakımdan huzura
eriŞileceğinin
iŞareti demektir.

POSTACI
Rüyasında postacıdan mektup alan kiŞiyle birisi dalga
geçiyor
demektir. Posta kutusundan veya elden mektup almak ,
yakında
çok önemli bir haber geleceğine yorumlanır.

PRENS
AŞık olduğunuz kimseyle evleneceğinize iŞaret eder. Bu
evlilik
uzun süreli ve mutlu olacaktır.

PUL
Uzun zamandır görüŞemediğiniz bir yakınınızdan haber
alacaksınız demektir.

PURO
İkiyüzlü bir insan olduğunuza iŞaret eder.

PUSULA
Etrafınızdaki tecrübeli insanların tavsiyelerine
uymanız
gerektiğine iŞaret eder.

PUT
Put yüzü güzel ancak kiŞiliği kötü ve insafsız bir
adama
yorumlanır. Rüyada altın bir puta tapılıyorsa, Allah’a
ibadet
edeceğine yorumlanır. Rüyasında putları kırdığını
gören kimse
yüksek bir makama çıkacak eriŞip düŞmanlarını alt
edecek
demektir