144 Kez Bakılmış

Rüya TabirLeri,Rüyada Garaj Görmek

GARAJ
Özel hayatta da düzen demektir.

GAZETE
Gazete daima iyi haber, ferahlık verecek söz olarak
yorumlanır.Rüyasında bir gazete aldığını görmek
kendisini
ilgilendiren geleceği için önemli bir gerçeğe ulaŞır.

GEBELİK
Gebelik rüyaları kötüye yorumlanır, sıkıntı demektir.
Rüyasında gebe olduğunu gören kiŞi büyük sıkıntıyla
karŞılaŞır. Ve bu sıkıntı kolay kolay bitmez demektir.

GECE
İŞ hayatınızda bazı sorunlar yaŞayacaksınız. Canınız
sıkılacak; fakat güçlü olmaya çalıŞın.

GELİN
Rüyada gelin görmek daima iyiye yorumlanır. Gelin
neŞe, huzur,
güzel haber ve yaklaŞan güzel günler demektir. Gelin
olduğunu
gören bekar ise evlilik olacağına iŞarettir. Ancak
gelinlik
temiz ve güzel ise mutlu olunacak, yırtık yada
kirliyse sonu
belirsiz bir evlilik olarak yorumlanır.

GELİNLİK
Gelinlik giydiğini gören kiŞi bekar ise hemen evlenir.

Gelinlik temiz ise mutlu bir evliliğe kirli ise kötü
bir
evliliğe yorumlanır. Gelinlik siyah ise evliliğinizde
karŞınıza çıkacak sorunlara iŞarettir.

GEMİ
İçi aydınlık temiz bir gemi, iŞ yaŞamında baŞarı
demektir. Pis
ve bakımsız gemi iŞlerin kötü olacağına iŞaret
eder.bozulacağına iŞaret eder. Böyle bir gemiye binen
kadının
adı bir maceradan dolayı dedikoduya karıŞır. Bir
erkekler
ilgili bu rüya iŞle ilgili güçlüktür. Batan bir
gemiden
çıktığını gören kimse bir darlıktan kurtulur.

GEYİK
Rüyada dolaŞan geyik görmek tanımadığınız insanların
neden
olacağı sorun demektir. Bir geyik yakaladığını gören
kiŞi
tanımadığı birinin sorununu çözer ve bundan dolayı
kısmet alır
demektir. Bir geyiği vurduğunu gören, kiŞi uzaktan
alacağı bir
habere çok üzülür anlamındadır. Geyiği seven veya
okŞayan biri
tanımadığı biriyle macera yaŞar demektir.

GİYSİ
YırtılmıŞ, eskimiŞ giysiler; tanımadığınız bir kiŞinin
size
kötülük yapacağı anlamındadır. Temiz ve yeni giysiler
varlığın
haberidir.

GONCA
Kısa sürede baŞarılı olup güzel bir yaŞam süreceğiniz
anlamındadır.

GÖBEK
Kocaman ŞiŞman bir göbek; ciddi sağlık sorunlarına ;
güzel
sağlıklı göbek iŞ yaŞamındaki baŞarılara iŞarettir.

GÖÇ ETMEK
Göç ettiğinizi görmek, hastalanacağınız anlamına
gelir. İŞ
hayatında da bazı yanlıŞ davranıŞlar yapacaksınız
demektir.

GÖÐÜS
şekli düzgün göğüs Şans demektir. şekilsiz göğüsler,
aŞk
yaŞamınızda hayal kırıklıkları yaŞayacaksınız
anlamındadır.

GÖKKÜşAÐI
Mutluluğun ve baŞarının haberidir. UğraŞtığınız her
iŞte
baŞarılı olacaksınız demektir.

GÖK
Rüyada gökyüzüne çıkmak, hüznü iŞaret eder. Eğer
merdivenle
çıkıyorsanız, bu, baŞarı ve Şöhret sahibi olacağınız
anlamına
gelir.

GÖL
Sakin bir gölde sandalla gezmek, mutlu olacaksınız
demektir.
Mutluluğunuzu yakınınızdaki insanlarla paylaŞacağınız
anlamındadır. Kirli bir gölde gezmek, iŞ ve aŞk
yaŞamınızda
sıkıntılar yaŞayacağınıza iŞaret eder.

GÖMÜLMEK
Eğer diri diri gömüldüğünüzü gördüyseniz, yakın
zamanda ciddi
bir hata yapacaksınız demektir.

GÖZLÜK
Etrafınızda bazı gerçek olmayan dostlarınız olduğunu
bildirir.

GÖZ
Size zarar vermek isteyen bir kiŞinin sizi
gözetlediğine haber
verir.

GÖZYAşI
Rüyada gözyaŞı dökmek iyiye yorulur. Bu kimse bütün
dertlerinden sıyrılarak rahata erer anlamındadır. Bu
rüya
sevinç ve mutluluk olarak da yorumlanabilir.

GÜÇ
Rüyasında kuvvetlendiğini gören kimse gerçek yaŞamında
da
kuvvetli olacak demektir.

GÜLMEK
Kahkahalarla güldüğünüzü gördüyseniz, birçok yeni
arkadaŞ
sahibi olacaksınız ve uğraŞtığınız her iŞin baŞarıyla
sonuçlandıracaksınız demektir. Alaycı gülmek, sağlığın

bozulmasına iŞaret eder.

GÜL
Rüyada gül iyiye yorulur. Yeni açan gül toplamak bir
genç kız
ise çok kısa bir süre sonra evlenir. Güllerin rengine
göre
rüyaların anlamları değiŞir. Bahçesinde gül ağacı
gören bir
erkek mesleğinde. Aynı Şekilde gören kadın ise bereket
,
Şöhret ve mutluluk olarak yorumlanır.

GÜMÜş
Rüyada gümüŞ görmek çok iyidir. GümüŞ huzur, mutluluk,
güzel
haber ve hayırlı kısmet olarak yorumlanır. GümüŞ para
güzel
sözdür. Hasta birisi rüyasında gümüŞ görürse kısa
hastalığı
iyi olur. GümüŞ rüyası gören bekarsa iyi bir evlilik,
evliyse
bir çocuğa yorumlanır.

GÜNEş
Zenginliğin ve mutluluğun iŞaretidir. GüneŞin batıŞını

izlemek, bazı kararlar almadan önce iyice düŞünmeniz
gerektiğinin habercisidir.

GÜRÜLTÜ
Gürültülü yerde olmak, eğleneceğinizi umduğunuz bir
aktiviteden

GÜVERCİN
Rüyada güvercin güzel bir haber demektir. Çiçeklerin
arasına
konan güvercin aŞkla sevgiliyle ilgili haberdir
geleceğini
anlatır. Uçarak yaklaŞan güvercin çok çabuk haber
alacağınızı
belirtir