Rüyada hacı görmek

HACI
Rüyada hacı görmek güzel söz iŞitmek demektir.
Hacı
olduğunu görende hiç beklemediği bir yerden
kısmeti var
demektir.

HAKSIZLIK
Kendisine haksızlık yapıldığını görmek tam
aksine iyilik
görür. Fakat baŞkasına haksızlık yapmıŞ
demektir. Onun
çevresindeki insanların tavsiyelerine itimat
etmesi
gerektiği demektir.

HALI
Zenginliğin ve bolluğun haber verir. Halı,
varlıklı
arkadaŞlara sahip olacağınızı belirtir. Halı
üzerinde
yürüdüğünü görmek, mutlu olacağınızı iŞaret
eder.

HAMİLELİK
Hamile olduğunuzu gördüyseniz, mutsuz bir
evlilik
hayatınız olacak. Rüya sahibi gerçekte de
hamileyse,
sorunsuz bir dönem geçirecek ve sağlıklı bir
çocuk
sahibi olacak demektir.

HAMUR
Hamur yoğurduğunu gören kimse kendi gayreti
sayesinde
baŞarılı olacak demektir. Tek baŞına giriŞim
yaparak
arzu ettiği konuma geleceğini iŞaret eder. Hamur

mayalamak aileden aldığı parayı, sermayeyi
artıracak ve
bir servet sahibi olacak anlamındadır. Hamur
kızartmak,
murada ermek demektir.

HANÇER
Rüyada hançer güç, kuvvet anlamına gelir. Elinde
hançer
olduğunu gören kimse güçlenir. Elindeki hançeri
kendine
saplayan, iŞle ilgili hata iŞlemiŞ demektir.
BaŞkasına
saplayan, bir iyilik yapar ve karŞılığını alır
anlamındadır. Paslı hançer kiŞinin inat,
huysuzluk
nedeniyle çevresindekilerle arasının
bozulacağını haber
verir.

HAP
Hap içtiğinizi gördüyseniz, çok ağır sorumluluk
üstleneceğiniz, ancak yeteri karŞılığını
alacaksınız
demektir.

HAPİS
Uğursuzluk ve mutlu olamamak anlamına gelir.
Hapishaneden birinin çıktığını görmek, sevinmek
anlamına
gelir.

HARABE
Harabe rüyaları iki farklı Şekilde yorumlanır.
Harabede
olduğunu gören kimsenin bütün ümidi yok olur.
Kısmeti
kapanır. Evinde türlü sıkıntı, bela ortaya
çıkar.
Harabeden çıkan kimse, sıkıntıları aŞmıŞ
karanlıkları
geride bırakmıŞ demektir. Yeni bir hayata
baŞlamak
anlamındadır.

HARİTA
İŞ hayatınızda canınızı sıkacak bazı
değiŞiklikler
olacak. Fakat kısa sürede iŞler yoluna girecek.

HASTA
Rüyasında hastalandığını görmek sağlığın iyi
olduğunu
anlatır. Pek nadir hastalık rüyası olduğu gibi
çıkar.
Hasta olarak yattığını gören yola gidecek
demektir..

HAVUÇ
Bir yerde havuç topladığını gören kimse çok
çalıŞmasına
rağmen az para kazanır demektir. Fakat rüyasında
havuç
satın alan iŞlerini kolaylıkla yoluna koyar ve
para
sıkıntısı çekmez anlamındadır. Havuç yemek mide
ve
karaciğerle ilgili bir hastalığa yorumlanır.

HAVUZ
İçinde temiz su bulunan bir havuza baktığını
görmek
geleceğinin çok parlak olmasına yorulur. Fakat
içindeki
su kirli, bulanık ve yosunluysa geçmiŞte kaldığı
sanılan
sorunlar, kavgalar tekrarlanacaktır. Bu yüzden
hayal
kırıklığı da yaŞayabilir.

HAYVAN
Rüyada bir sürü hayvan görmek, aŞıklar için çok
mana
yüklüdür ve bu rüya, yakında olacak düğünü haber
verir.

HEDİYE
Birinden hediye aldığını görmek, aŞk yaŞamında
hem de iŞ
yaŞamında Şanslı ve mutlu olacağınızı haber
verir.

HELVA
Helva rüyaları daima helal, hayır iŞi, yardım
olarak
yorumlanır.Rüyasında helva aldığını gören kiŞi
pek çaba
sarf etmeden iyi kazanç elde edecektir. Helva
piŞirdiğini gören biraz çabayla büyük kısmeti
yakalar
anlamındadır. GeniŞ kapta helva yapıp dağıtan
hayır
yapmayı seviyor demektir.

HEMşİRE
Büyük bir sorununuzu aŞabilmek için baŞkalarının

yardımını alacaksınız demektir.

HEYKEL
İŞinizi değiŞtirecek daha iyi bir iŞe
gireceksiniz
demektir

HIRSIZ
Bazı hasımlarınız var demektir. Evinizin
soyulduğunu
gördüyseniz, bazı sıkıntılar yaŞadıktan sonra
amaçlarınıza ulaŞacaksınız anlamındadır.
Kendinizin
hırsız olduğunu gördüyseniz, iŞleriniz ters
gidecek.
Hırsız kovalıyor ve yakalıyorsanız,
hasımlarınıza galip
geleceksiniz demektir.

HİZMETÇİ
Dertli günlerden sonra, maddi açıdan rahata
ereceksiniz
anlamındadır.

HOROZ
Rüyada horoz görmek çok iye yorulur. Horoz
dertlerin
geçeceğini bildirir. Horoz ayrıca güçlü elinde
türlü
imkan bulunan biri olarak ta yorumlanır.

HUBUBAT
Rüyada görülen buğday baŞakları kazancın
artmasına,
çavdar, yulaf veya arpa görmek ya da pazardan
almak veya
evde yemek ev yaŞantınızda bazı pürüzleri
bildirir.

HURMA
Rüyada hurma almak ve yemek, helal kazanca, kuru
hurma
hastalıkların derman bulacağına ve eğlenceli
zaman
geçirmek anlamına gelir.

HÜKÜMLÜ
İnsanın hükümlü görmesi, iyi arkadaŞı olduğunu
sandığı
kimselerin ona üzüntü ve acı çektireceğini
iŞaret eder.