Rüyada Jaguar Görmek

JAGUAR
Rüyada bu hayvanı görmek, bir uğur, bir güzel
haber
demektir.

JANDARMA
Rüyada jandarma gören kiŞiyi, kısa bir zaman
içinde
büyük bazı iŞler bekliyor demektir. Ancak, bu
rüyayı
gören emeğinin karŞılığını fazlasıyla alacaktır.

JAPON
Rüyayı gören evli ise hayra yorulur.Rüyasında
Japon
görmek bekar için, sadık birisi ile evleneceğini
iŞaret
eder.

JAPON GÜLÜ
Rüyada Japon gülü görmek, büyük bir yolculuk
iŞaretidir.

JELATİN
Rüyada jelatin görmek, hiç beklemediğiniz bir
yakınınızdan ihanet göreceğinize yorumlanır.

JENERATÖR
Bir kimsenin rüyasında jeneratör görmesi, o
rüyayı gören
kimsenin hiç beklemediği bir anda aldığı
sorumluluklar
sonucu çok yükseleceğine yorumlanır. Rüyayı
gören
kadınsa erkek çocuğu olacak demektir.

JET
Rüyasında jet uçağı gören kimse çok kısa zamanda

kıskanılacak baŞarılar kazanacak demektir.

JETON
Rüyada jeton görmek çok para kazanmak demektir.

JİLET
Rüyada jilet görmek, uzun zamandır sonucu
belirsiz olan
bir iŞin sonunun iyi biteceğine yorulur.

JÖLE
Rüyada jöle gören kimse çok eğlenceli geçecek
bir davete
katılacak demektir.

JUDO
Judo yapmak daha gerçekçi olmalısınız,
gerçekleŞmeyecek
hayaller peŞinde koŞmamalısınız anlamındadır.

JÜPİTER
Rüyasında Jüpiter yıldızını gören, çalıŞamayacak
kadar
hastalanacak demektir.

JÜRİ
Rüyada jüri görmek, kısa bir süre sonra
kendisinin ön
sırada olacağı kalabalık bir merasime katılacak
demektir