125 Kez Bakılmış

Rüyada laboratuar görmek

LABORATUVAR
Rüyada laboratuar görmek sağlığınıza dikkat
etmeniz
gerektiğini aksi taktirde çok ciddi bir
hastalığa
yakalanabileceğinizi iŞaret eder.

LACİVERT
Rüyada lacivert görmek, resmi bir toplantıya
davet
alacağınıza yorumlanır.

LADES KEMİÐİ
Rüyada lades kemiği ile ladese tutuŞan, son
zamanlarda
iŞ yaŞamında büyük bir hata yapmıŞ demektir.

LAHANA
Rüyada lahana hayatınızda birçok sıkıntı
yaŞayacaksınız
demektir. Eğer lahana yeŞilse, aŞk yaŞamınız
altüst
olacak; evliyseniz, eŞiniz size ihanet edecek ve
sizi
çok üzecek demektir.

LALE
Çok güzel ve iyi bir kimseye aŞık olacağınızı
iŞaret
eder. Lale dikmek çevrenizdeki insanlara
yardımda
bulunacağınıza iŞarettir. Laleyi koparmak
iŞleriniz
düzelecek demektir.

LAMBA
Rüyada ıŞık veren her Şey gibi lamba da iyiye
yorumlanır. Rüyasında lambayı yakan kiŞi,
istediği iŞte
baŞarı kazanır.Elinde lambayla yürüyen kimsenin
hayatında güzel bir Şey olur demektir. Lambanın
çatlaması yada kırılması bir felakete
yorumlanır.
Rüyasında lamba yakan genç bir erkek için, çok
sıkıntılı
bir duruma düŞeceğini; orta yaŞlı bir erkek için
ise
hayatta baŞarıya ulaŞmak için, henüz yeterince
tecrübeli
olmadığı demektir. Genç bir kız için bu rüya hoŞ
ve
eğlenceli bir yemeğe gideceğine; yaŞlılar için
ise , iyi
bir iŞte beklemediği derecede Şanslı olacağına
yorumlanır.

LASTİK
Rüyada lastik görmek, iki yüzlü bir kiŞiyle
tanıŞacağınıza, onunla bir iŞ yapmaya
kalkıŞtığınızda
büyük zarar edeceğinize yorumlanır. Bu iŞten hem
para
hem de saygınlığınızı kaybetmenize neden
olacaktır.
Rüyasında bir yere lastik diktiğini gören kimse
etrafındakilere fikirlerini kabul
ettirebilecektir.
Parça halinde lastik herkesi hayrete düŞürecek
bir olaya
yorumlanır.

LAV
Rüyada yanardağdan akan lav görmek , büyük bir
aŞk
macerası yaŞamak anlamındadır. Bu aŞka çok
dikkat
etmeniz gerekir.

LAVANTA
Rüyada lavanta çiçeği olağanüstü ŞaŞırtıcı
birtakım
durumlarla karŞılaŞılabileceği demektir.

LEBLEBİ
Rüyada leblebi görmek iyi olmayan bir iŞten
gelen
paradır. Leblebi yiyen bir kiŞi bir borcu
ödemeye mecbur
olacak demektir. Leblebi aldığını gören bir
kimse birine
kefil olacaktır. Leblebi kavurduğunu görmek i
baŞkalarının yüzünden borca girmek demektir.
Rüyada
leblebi yenmesi, karaciğer ve siroz hastalığı
kabul
edilir.

LEÐEN
Rüyada leğen, evlilik demektir.

LEKE
Rüyada leke tatsızlık, hoŞa gitmeyen durum, kötü
olaylar
demektir. Elbisesinde leke olduğunu gören kiŞi
dert
alır. Rüyada lekeyi silmeye çalıŞmak, baŞka
insanların
sıkıntılarıyla uğraŞmaktadır. Vücutta leke
olduğunun
görülmesi paraya yorumlanır.

LEOPAR
Rüyada leopar rakiplerinizin çok önemli
sırlarınızı ele
geçirerek iŞlerinizi altüst edeceğine
yorumlanır.

LEVHA
Çok güzel geçecek bir iŞ yolculuğuna
çıkacaksınız
demektir.

LEYLAK
Güzel ve çok iyi niyetli birisine aŞık
olacağınıza
iŞaret eder.

LEYLEK
Rüyada leylek bilgili, nazik, sakin, dengeli,
iyi
niyetli, hikmet sahibi biri olarak yorumlanır.
Uçan bir
leylek gören çok güzel haber alır. Rüyasında
leylek
gören için bu rüya , seyahat demektir. Aynı
zamanda
leylek görmek, evlilik veya çok iyi arkadaŞ
edineceği
demektir.

LİKÖR
Eğer sağlığınıza dikkat etmezseniz hastalığa
yakalanabilirsiniz demektir.Rüyada likör içmekte

yaptığınız iŞler nedeniyle herkesin gözünün
sizin
üzerinde olduğuna yorulur.

LİMAN
Rüyasında liman gören kimse, gelecekte çok
mutluluk
verecek haberler alınacak demektir.

LİMONATA
Limonata içmek, bir yerden güzel r haber
alınacağı
anlamındadır.

LİMON
Rüyada limon yemek veya görmek, bazı hayal
kırıklıkları
uğrayacağınıza yorumlanır. Etrafında onu
kıskanan
insanlar var demektir.

LİSE
Rüyada lisede okuduğunu gören kimsenin sabırlı
ve
gayretli olursa çok baŞarılı olacağına iŞaret
eder.

LOHUSA
Bu rüya, erkekler için, güzel bir iŞ habercisi
olarak
kabul edilir. Kadının kendisinin loğusa olduğunu
görmesi
geçici bir rahatsızlık; yatağından kalkmıŞ
görmesi ise
iyiliğe ve sağlığa yorumlanır.

LOKANTA
Rüyasında temiz bir lokantada yemek yediğini
görmek,
istediği bir iŞin gerçekleŞmesi demektir.Eğer
lokanta
kalabalık ise, bu iŞ için rakiplerinizle
mücadele etmek
zorunda kalınacağınızı belirtir.

LOKMA
Rüyada lokma tatlısı yemek kısmet ve paradır.

LOKOMOTIF
Rüyada lokomotif İŞ yaŞamında kariyer sahibi
olacak,
birçok güzel yolculuğa çıkacaksınız demektir.
Hasar
görmüŞ ya da raydan çıkmıŞ bir lokomotif, dertli

günlerin geldiğini bildirir.

LOKUM
Rüyada lokum yemek kısa zamanda mutluluk verici
bir
haber alır. Bu haber sayesinde günleri mutlu
geçer
demektir. Rüyasında bir kutu lokum alan kimsenin
hayatı
gönlüne göre olur. Lokum ikram etmek baŞka
insanları
sevindirmek demektir.

LÜLETAşI
Çevrenizde iki yüzlü insanlar var demektir. Eğer
dikkat
etmezseniz, bu insanlar sizin ayağınızı
kaydıracak
demektir