Rüyasında bir Şeye itiraz eden kimse

İSTIFA ETMEK:
İŞinizden istifa ettiğinizi gördüyseniz, iŞ
yaŞamınız
için yeni giriŞimlerde bulunacak, fakat
istediğinizi
elde edemeyeceksiniz demektir. BaŞkalarının
istifa
etmesi, kötü haberler alacağınıza iŞarettir.

İBADET
Bu rüyalar daima iyiye yorulur. Rüyada ibadet
ettiğini
gören kiŞi sıkıntılarından ve sorunlarından
kurtulur.
Rüyada ibadet ederken görmek, ailenin mutlu
yaŞamı
olacağına iŞarettir. Eski durumundan daha iyi
durumu
gelir.

İÇ ÇAMAşIRI
Rüyada iç çamaŞırı görmek çok değerli hediye
demektir.
İç çamaŞırını çıkarmak ise, eğer dikkatli
olunursa hafif
atlatılacak hastalığa iŞarettir.

İÇMEK:
Hem iyiye hem de kötüye yorumlayan vardır. İyi
yoruma
göre kazancı; kötü yoruma göre ise hastalığı
belirtir.

İÇKİ
Rüyada Şerbet, Şurup gibi alkolsüz içkiler genel
olarak
hayra yorumlanır. Ancak alkollü içkiler iyiye
yorulmazlar.

İDAM
İnsan rüyasında idam edildiğini görürse,
baŞarılı
olacağına yorumlanır. Asılmak, fakirler için
hayra
iŞarettir. Zenginler için varlığın artacağı
anlamındadır. Bekarlar için, evlilik iŞaretidir.
Rüyada
idam mahkumu olmak uzun ve Şerefli
yaŞamak.demektir.

İDRAR
Rüyada idrarı tutamamak, malın ve paranın
artacağına,
mutlu havadis alacağınıza iŞarettir. Yol
ortasında idrar
yapmak hiç ummadığınız bir kiŞiden bir fenalık
geleceğine yorulur. İdrar darlığı zamanla
fakirleŞeceğine iŞaret eder. şiŞe içinde idrar,
hastane
ile ilgili bir durumu bildirir.

İFLAS
Rüyada iflas etmek çok kazançlı ve kârlı iŞlere
atılacak, bunlardan birçok yara ve kazanç
sağlayacak
demektir.

İFTİRA
Rüyada bir iftiraya uğramak, beklenmedik bir
haber almak
demektir.

İÐNE
Rüyada iğne görmek, sağlığınıza daha fazla
dikkati
etmeniz gerektiğini iŞaret eder. Bazı dert ve
Şanssızlıklara uğrayacaksınız demektir.

İHANET
İhanete uğramak, genç bir erkek için, aŞk acısı
ya da iŞ
nedeniyle sıkıntı demektir. Orta yaŞta biri için

yakınlarından birinin ihanetini fark edeceğine
iŞarettir. Genç kız için dertli ve üzüntülü
olacağına
aŞkı ile kavga edeceğine yorumlanır.

İHTİYAR
Rüyada kendini yaŞlanmıŞ görmek, ömrün uzun
olacağına
yorumlanır.

İHALE
Rüyada bir ihaleye katılmak, rüyayı görenin
Şansının
aniden döndüğüne iŞlerinde.kötüleŞmeye.yorulur.

İHRACAT
Bir kiŞinin rüyada kendisini ihracat yaparken
görmesi,
rüyayı görenin çok arzulu ve aŞırı istekli bir
kimse
olduğunu Bu özelliğinin etrafındaki insanlara
zarar
verdiğini ve çevresindekileri kaybetmek üzere
olduğunu
ifade eder.

İHTİLAL
Rüyasında ihtilal olduğunu gören kimsenin ruh
doktoruna
görünmesi gerekir.

İHTİYAR ADAM
İhtiyar birinin elinden bir Şey almak yaklaŞan
bir
mutluluk iŞaretidir. Rüyasında ihtiyarlığını
gören kimse
uzun ömürlü olacak demektir.

İKİZ
Rüyada ikiz çocuğu olduğunu görmek iŞinizde
küçük bir
baŞarı kazanacağınıza yorumlanır.

İKSİR
Rüyada iksir, çok çalıŞtığınız için sağlığınızın

bozulacağına iŞaret sayılır.

İLAÇ
Rüyada ilaç almak iyiye yorulur. Rüyada ilaç
içmek
sağlık durumunuzun iyi
olduğuna ve muradınıza ereceğinize yorumlanır.
Tadı
güzel olan bir ilaç almak, bazı sorunlarla
karŞılaŞacak;
fakat bu sorunları aŞacaksınız demektir. İlaç
imal etmek
uzun süredir sonuç alamadığınız iŞlerin artık
sonuca
kavuŞacağına iŞaret eder.

İLAHİ VARLIKLAR
Melek, evliya gibi ilahi varlıklar görmek iyiye
yorumlanır

İLANI AşK
Rüyada birisine ilanı aŞk edildiğinin görülmesi,
bir
dosttan büyük yardım görüleceğine.yorulur.

İLKBAHAR
Rüyada ilkbahar mevsimini görmek iyiye
yorumlanır.
İlkbahar rüyası bereket.ve.bolluk.demektir.
Rüyasında
ilkbahar mevsimini gören kimse bir yıl boyunca
mutlu ve
huzurlu olur.

İLAN
Rüyada gazete, radyo, televizyon ilanı görmek,
emeline
kavuŞmak ve yüklü miktarda para sahibi olmak
anlamı
taŞır.

İMAM
Rüyasında imam gören kimse iŞ yaŞamında
yükselir, iyi
bir makama sahip olur. Rüyasında imam olduğunu
gören
kimse çevresinin saygısını kazanacak, yüksek
makama
yükselecek demektir.

İMPARATOR
Rüyasında imparator gören kiŞinin Şansı iyi
olacak, bir
Şans oyunundan para gelecek demektir. Aynı
zamanda iyi
geçmeyecek bir yolculuğa çıkılacağını.bildirir.

İMPARATORİÇE
İŞ yaŞamınızda baŞarılı olup yüksek bir makama
yükseleceksiniz; fakat kibirli olmanız sizi
baŞarısız
kılacak demektir.

İMTİHAN
İmtihan korkusu yeni bir iŞ giriŞimi yorumlanır.

İmtihanı baŞarmak, bir dertten kurtulmak,
imtihanda
baŞarısızlık, umulmadık iyi bir haber, imtihan
etmek
umulmadık kötü bir haber demektir.

İMZA
Rüyada imza atmak, iyi Şeylere yorulur.Bu rüyayı
gören
kiŞi kısa süre içinde

dertlerinden.kurtulacak.feraha.kavuŞacak.demektir.

İNCİ
inci almak ilim ve fazilet sahibi olmak ve halk
tarafından sevilmek demektir. Ağzına inci
sokmak,
dininin güzel olduğuna yorumlanır İnci görmek
mutluluğa
inci almak, baŞkanlığa seçilmeye iŞarettir. Buna

karŞılık rüya boynuna inci takan kız evlenir
anlamındadır.. İncileri tek tek ipe dizen kiŞi
mutluluk
gözyaŞı dökebilir

İNCİL
Rüyada İncil görmek Müslüman biri için
hatalarına dikkat
ederse para ve mutluluk demektir. Hıristiyan bir
kimse
bu rüyayı görürse zor günleri aŞacağına, rahata
kavuŞacağına yorumlanır.

İNCİR AÐACI
Rüyada incir ağacı görmek iŞ yaŞamında baŞarılı
olmaya
yorumlanır. İncir ağacı diken kimse yeni bir iŞ
giriŞiminde bulunur.

İNAT
Rüyada inat veya inatçılıkla ilgili bir Şey
görmek, o
rüyayı görenin iŞlerinde
baŞarılı.olacağına.yorumlanır.

İNCİL
Rüyada İncil okuma dünya görüŞünüzün yanlıŞ
olduğunu
bildirir ve değiŞtirmeniz gerektiğini iŞaret
eder.

İNCİR
Rüyada incir kısmet demektir. Fakat incirler
kurtluysa
bu kısmet, dedikoduya ve kıskançlığa sebep
olacaktır.Mevsiminde incir yemek, güzel bir
rüyadır.
mutluluk, evlenmek olarak yorumlanır. Kuru
incir,
zenginliğin artacağına iŞaret eder.Rüyada
kendisini
incir yerken görmek, baŞınızdan aŞk geçeceğine
yorumlanır.

İNEK
Kadın için evlilik erkek için zenginlik
anlamındadır.
Rüyasında süt sağan kiŞi yeni iŞlere atılacak ve
bol
para kazanacak demektir. Rüyada süt içmek de
içinde
bulunduğunuz durumun daha iyi olacağını iŞaret
eder.

İNFİLAK
Rüyada çok Şiddetli bir patlama, yaŞamınızda çok
ciddi
bir değiŞiklik olacağına.yorulur.

İNSAN
Rüyasında tanımadığı bir kiŞiyi gören insan
iŞlerinde
birisinin yardımını alacak demektir. Rüyada
insan eti
yemek de hareketlerinize dikkat etmelisiniz;
aksi
taktirde çok zarar göreceksiniz anlamındadır.

İNTİHAR
İntihar gençlik çağının dertli, yaŞlılığın rahat

olacağına iŞarettir. İntihar görmek, sıkıntılı
habere
yorulur. İntihara kalkıŞmak, bir aŞk haberine
iŞaret
eder. İntihar ettiğinizi gördüyseniz, bu,
yakında
çeŞitli tersliklerle karŞılaŞacağınız demektir.

İP
Rüyada ip görülmesi, uzun ömrü iŞaret eder, iyi
haberler
haber verir. Kalın ip, dertli günler
geçireceksiniz
demektir. Özellikle aŞk yaŞamınızda karmaŞıklık
yaŞayacaksınız anlamındadır.

İPEK BÖCEÐİ
Rüyada ipek böceği görmek güzel ve çalıŞkan
birisiyle
evlenmek anlamındadır. İpek böceğinin öldüğünü
görmek,
sıkıntılı ve acı bir dönem geçireceğinize iŞaret
eder.

İPEK
Rüyada ipek görmek çok iyi sayılır. İpek saflık,
iyi
niyet, yükselme, baŞarı olarak yorumlanır. Saf
ipek
görmek, iyi bir habere iŞarettir. İpek iplik,
uzaktaki
bir tanıdığın ziyaret olasılığına yorulur. İpek

çamaŞırı, kısa zamanda geçecek dertli
günlere.iŞarettir.

İRİN
Rüyada vücutta irin çıkması bir iftiraya
uğrayacağınıza
yorumlanır. Vücuttan irinin aktığını gören
kiŞinin bütün
sıkıntılarından sıyrılacağına ve rahata
kavuŞacağına
iŞaret eder.

İRMİK
Ölüm haberi alınacağına yorumlanır.

İSKAMBİL
İskambil kağıdı oynayan bir kimsenin iŞlerinde
hile
vardır. Para için oynamak, maddi dertlere
yorumlanır.Rüyada para kazanmak için değil de
eğlence
amacıyla iskambil oynuyorsanız muradınıza
ereceksiniz
demektir.

İSKELE
Rüyasında iskele gören kimsenin iŞleri düzene
iyi olacak
demektir. İskelenin yıkıldığını görmek
iŞlerinizin
bozulacağına ve sıkıntıya düŞeceğinize iŞaret
eder.

İSKELET
İskelet görmek, her genç için, gizli bir
tehlikeye;
yaŞlı insanlar için, bir tuzağa yorumlanır.

İSKEMLE
Rüyada iskemle gören kiŞi eğer erkekse, o
kiŞinin
iŞlerinizin güzel gideceğine ve tatile çıkmaya
iŞarettir. Eğer aynı rüyayı bir kadın görürse
yakında
evleneceğine yorumlanır.

İSPİRTO
Rüyada ispirto gören kiŞi boŞuna vakit geçiriyor

demektir.

İSTASYON
Rüyasında istasyon gören kimsenin planlarını bir
süre
daha ertelemesi gerekir; çünkü ortam uygun değil

demektir.

İSTİRİDYE
Rüyada istiridye veya midye görmek, çevresi
geniŞ bir
kimseyle tanıŞacağınızı ve bu olay sonrasında
yaŞam
Şeklinizde iyi değiŞiklikler olacağını gösterir.

İSKARPİN
Yeni iskarpin görmek, bolluk ve bereket
haberidir. Eski
iskarpin, bir dostun ihanetini iŞaret eder.
Patlak
iskarpin, sonucunda baŞarı sağlanacağını
anlatır. Siyah
iskarpin, bir düğün olacağının iŞaretidir.

İSYAN
Rüyada bir isyanı görmek, rüyayı görenin kısa
zamanda
arkadaŞlarının kendisi hakkında yaptığı
dedikodulardan
haberdar olacağına yorumlanır. İsyan

İş
Rüyada kendisini bir iŞ yerinde çalıŞıyor görmek
maddi
sıkıntıya düŞüleceğine yorumlanır.

İşARET
Rüyada kendinizi birilerine iŞaret verirken
görmek,
giriŞeceğiniz yeni iŞlerde yakın arkadaŞlarından
yardım
alınacağına yorumlanır.

İşÇİ
Çevresine karŞı saygınlığı ve güveni kaybetme
olasılığı
ver anlamındadır.

İşKEMBE
Rüyasında iŞkembe gören kiŞinin arkasından
dedikodu
yapılıyor demektir. İŞkembe yediğinin görülmesi
de iŞ
yaŞamınızda emeğinizin karŞılığı alarak terfii
edeceğinize yorumlanır.

İşKEMBE ÇORBASI
Rüyada iŞkembe çorbası içmek, iŞ yaŞamı
nedeniyle çok
yorgun olduğu anlamına gelir.

İşKENCE
Rüyada İŞkence gören refaha, huzura ulaŞacak
demektir.
iŞkence yaptığını gören ise sorunlu zaman
geçirecek
anlamındadır.

İTFAİYE
Rüyada itfaiye görmek iyiye yorulur. İtfaiye
aracının
gelmesi önemli insandan yardım görecek demektir.
İtfaiye
aracından su sıkıldığını görmek önemli göreve
gelmek
anlamındadır.

İTİRAF
Rüyada gizli bir Şeyi itiraf etmek iyice
incelemeden bir
anlaŞma yapmak demektir. Bazı kararlar verirken
dikkatli
olmalısınız anlamındadır.

İTİRAZ
Rüyasında bir Şeye itiraz eden kimse iŞ
yaŞamında
kendisine hazırlanan bir komployla karŞı karŞıya

demektir.

İZ
Rüyada bir izi takip etmek, yeni iŞlere
atılacağınızı
iŞaret eder.

İZCİ
Rüyasında izci olduğunu gören kimse kalabalık
bir
toplulukla yolculuğa çıkacak demektir.

İZİN
Bir yerden izin aldığını görmek çok zor bir
döneme
girdiğinizi ve daha fazla çalıŞırsanız
üstesinden
geleceksiniz demektir