137 Kez Bakılmış

Rüyada nabzın attığını görmek

NABIZ
Rüyada nabzın attığını görmek , hayat ve sağlık
havadislerinin alınacağına yorumlanır.

NACAK
Artık geçim sıkıntısı geçmeyeceğinize
yorumlanır.
Rüyasında nacak ile odun kesmek, sağlık
durumunuzun
bozulabileceğine iŞaret eder.

NADAS
Rüyada nadasa bırakılmıŞ toprak gören kiŞinin,
emellerinin gerçekleŞmesi için biraz daha
beklemesi
gerektiği demektir.

NAFTALİN
Rüyada naftalin görmek, sizden yaŞlı bir
yakınınızdan
beklemediğiniz bir zamanda ve de beklemediğiniz
miktarda
para yardımı almak demektir.

NAKARAT
Rüyasında bir Şarkının nakaratını dinlediğini
gören kiŞi
sizin bir sinir hastanesinde tedavi görecek
demektir.

NAKIş
Rüyada nakıŞ iŞlediğini görmek, iŞ hayatında
baŞarı
kazanırken aŞk hayatında büyük bir hayal
kırıklığına ye
uğramak Şeklinde yorumlanır. NakıŞı baŞka
birinin
iŞlediğini görmek, baŞınıza gelecek bir olay
nedeniyle
karakolluk, mahkemelik ya da hastanelik
olacağınız
iŞarettir.

NAL
Nal talihin açılması ve uğurlu olaylar olarak
yorumlanır.Rüyada nal görmek iyiye. Rüyada nal
görenin
Şansı açık olacaktır. Yolda nal bulan bir
kimsenin
karŞısına, hiç beklemediği bir anda güzel bir
fırsat
çıkacak demektir.

NALBANT
Rüyasında bir nalbant gören kiŞi, çok güzel
haberler
alacak demektir.

NALBUR
GeçmiŞte kalan bazı kavgalar yeniden ortaya
çıkacak, bu
durum da sizi sıkıntıya sokacak demektir.

NAMAZ
Rüyada kıbleye doğru namaz kıldığını görmek,
dünya ve
ahrette hayra yorumlanır. Kıbleye doğru değil de
baŞka
tarafa doğru namaz kıldığını görmek, dinden
çıkacağınıza
yorumlanır. Namazı yarıda bıraktığınızı görmek
emellerinize kavuŞamayacaksınız demektir. Cenaze
namazı
kılmak uzun ömre yorumlanır.

NANE
Rüyada yeŞil nane para demektir. Rüyasında nane
toplayan
kiŞi biraz çalıŞırsa para kazanır. Nane satın
almak
büyük ve sevindirici bir kısmettir.

NAR
KıŞın nar rüyası görmek hayırlıdır. Kırmızı nar
zenginlik olarak yorumlanır. Genç kız rüyada
ekŞi nar
yerse pekte hayırlı olmayan birisine aŞık
olacaktır. Nar
ayıkladığını görmek çok para kazanmak demektir.
OlmuŞ
narları toplamak, zenginliğe, hamlarını toplamak

hastalık, üzüntüye yorumlanır.

NARA
Kendisinin nara attığını gören kimse, yapılan
haksızlıkla karŞısında atık patlayacak demektir

NAZAR
Rüyada nazara uğramak, önemsiz birtakım Şeyleri
kendinize dert ederek, sıkıntıya düŞünüyorsunuz
demektir.

NAZARLIK
Rüyada nazarlık görmek çok güzel haberler almaya

yorumlanır.

NEFES
Rüyasında fazla nefes aldığını gören kiŞinin,
canın bir
Şeye çok sıkıldığına yorumlanır. Rüyada nefes
darlığı
çekmek artık dertlerden kurtulma fırsatının
doğduğuna
yorumlanır.

NEFRET
Bu kötüye yorulan bir rüyadır. Birinden nefret
ettiğinizi gördüyseniz, kaza yapacağınıza
iŞarettir.

NEHİR
Size yardımı dokunacak, çok iyi niyetli bir
insanla
tanıŞacaksanız demektir. Nehirde yüzdüğünü
görmek,
iŞinizde makam ve yetki sahibi bir kimseden
yardım
alacaksınız anlamındadır.

NERGİS
İyi ve güzel bir insanla bir birlikteliğe iŞaret
eder.

NEY
Rüyada ney veya kaval çalmak, oyun ve eğlenceye,
bazen
de rahatlık ve mutluluğa yorumlanır. Ney çalmak
hasta
birisi için ölüme; çocuk sahibi olmak isteyen
için
çocuğu olmasına yorumlanır.

NEZLE
Rüyasında nezle olduğunu gören kimse olaylar
karŞısında
daha dikkatli davranmalı demektir. Etrafınızda
düŞmanlarınız var demektir. İnsanlarla
iliŞkilerde daha
dikkatli olmanız gerektiği demektir. Sağlığınıza
dikkat
etmeniz gerektiğine yorumlanır.

NİKAH
Rüyasında tanımadığı bir kadınla nikahlandığını
gören
erkek, oruç veya namaz gibi farzları yerine
getirmesi
gerektiğine yorumlanır. Rüyada nikahlandığını
görmek bir
kız ise yakın zamanda evlenmek demektir. Nikah
kıydığını
görmek iyilik etmek demektir.

NİKAH MEMURU
Nikah memuru görmek, bekar biri için evliliğe;
evli
kimse için ayrılığa iŞarettir.

NİLÜFER
Evliler için eğlenceli bir tatile yorumlanır.
Rüyada
nilüfer toplamak zor bir iŞin sonucunda baŞarıya

ulaŞacağını iŞaret eder.

NİNE
Rüyasında nine görmek, çok iyidir. Her zaman
iyiye
yorulur.. Büyük bir mutluluk, sağlık ve
zenginlik
demektir.

NİşANLANMAK
Rüyada tanımadığınız birisiyle niŞanlanmak,
güzel bir
haber alacağınıza iŞarettir. NiŞanın atılması
pek iyiye
yorulmaz.Rüyada bir niŞana giden kiŞi yeni
Şeyler
öğrenecek, yeni insanlarla tanıŞacak demektir.
Rüyada
niŞanlandığını görmek beklediği fırsatın
geleceğine
yorumlanır.

NİşASTA
Yakınlarınızla tartıŞacağınıza ve aranızın
açılacağına
iŞaret eder. NiŞasta yediğini görmek
arkadaŞlarınız
arasında sizin kötülüğünüzü isteyenler var
demektir.

NOHUT
Rüyada nohut görmek, yakınlarda güzel bir haber
alacağınıza yorumlanır. Rüyada nohut zorlukla
kazanılan
paradır. Rüyada bir yerden nohut aldığını görmek
parayla
ilgili bir söz vererek güç durumda kalır. Nohut
yediğini
görmek para kazanmak demektir.

NOTER
Rüyada noter görmek, pek hayra yorumlanmaz.
Hareketlerinize dikkat gerektiğini iŞaret eder.

NUH PEYGAMBER
Rüyada Nuh peygamberi görmek, uzun hayata
yorumlanır.

NUMARA
Rüyada rakam görmek, iŞ yaŞamında iyi Şansa
yorumlanır.
İŞ hayatında meydana gelecek olaylar demektir.

NUR
Rüyada nur, aydınlık ve doğru yol demektir.
Kafir bir
kimse bu rüyayı görürse Islama Allah’a yakınlığı

keŞfeder. Aydınlıktan sonra karanlığa çıkarsa,
yoksulluktan zenginliğe, iŞaret eder. İsyandan
sonra
tövbeye yorumlanır.

NUTUK
Kendinizi nutuk verirken görmek, emeklerinizin
karŞılığını yakında alacaksınız demektir