Rüya YorumLarı,Rüyada kabadayı gören

KABADAYI
Rüyada kabadayı gören kiŞi, etrafındaki
insanların
sevgisini ve saygısını kazanacak demektir.

KABAKULAK
Kabakulak hastalığına yakalanmak dert içine
düŞecek ve
bu dertten sonunda kurtulacak anlamındadır.

KABAHAT
Rüyada kabahat iŞlemek kötüye yorulur. Kötü bir
haber
alacağınızın iŞaretidir.

KABARE
Rüyada kabareye gitmek kısa bir zaman sonra
arkadaŞınızın önemsiz bir olay nedeniyle
bozulacağına
yorumlanır.

KABİN
Bir düŞmanınızın sizin için tuzak hazırladığını
dikkatli
olmanız gerektiğini iŞaret eder.

KABLO
Riskli iŞere atılacaksınız ama sonuçta
istediğiniz gibi
sonuçlanacak demektir.

KABRİSTAN
Rüyada kabristan dini hayata dalmak demektir.

KABUS
DüŞmanlarınızı alt edeceğiniz anlamını taŞır.

KABUL GÜNÜ

Kendisini kabul gününde gören kiŞi hakkında bir
dedikodu
yapıldığına iŞarettir.

KABİR
Bir insanın kabir yaptığını görmesi bir evi
onarması
demektir. Kabir kazmak ise, bekarlar için
düzenbazlıkla
gerçekleŞen evlilik demektir. Kabre girmek ise

yaŞamında sıkıntılar yaŞanacak anlamındadır.

KAÇMAK
Rüyada kendinin kaçtığını görmek eskiden olan ve
size
çok sıkıntılar yaŞatan bir olayın tesirinden
kurtulamadığınız anlamındadır. KoŞarak kaçtığını
görmek
aklın sayesinde bütün sorunların üstesinden
geleceksiniz
demektir.

KADAYIF
Paranızı har vurup harman savurduğunuzu deha
dikkatli
para harcamanız gerektiğini belirtir. Kadayıf
yemek para
kazanacağınız bir iŞe giriŞmek demektir.

KADEH
Kadeh görmek hayra, evliliğe ve çocuğa yorulur.
İçki
dolu kadeh hayırsız, zevk düŞkünü bir çocuğa
iŞaret
eder. Su dolu kadehten su içmek çocuk sahibi
olmak
demektir.

KADIN
Genellikle iyi yorulmaz. Rüyada kadın dedikodu,
kötü
haber ve yalanı ifade eder. hoŞa gitmeyecek olay
olarak
tanımlanır. Güzel ve genç bir kadın ise
izleyecek
mutluluktur demektir.

KADINBUDU
Sizinle alakası olmayan bir Şey yüzünden
baŞınızın
belaya girecek ve bu beladan çok zor
sıyrılacaksınız
anlamındadır.

KADINGÖBEÐİ
Rüyasında kadın göbeği gören kimsenin
dedikodusunun
yapıldığına yorumlanır.

KADİR GECESİ
Rüyada Kadir Gecesini görmek, iŞlerinde baŞarılı

olacağına, muradına ereceğine ve onun Allah’ın
sevgili
bir kulu olduğuna yorumlanır

KADİFE
Kadife satın alan, satan, giyen herkesin, üne
kavuŞacağını iŞaret eder.

KAFA
Rüyada kafa görmek varlıklı ve çevresinden saygı

göreceğine iŞaret eder. Elinde kafa görmek
iŞlerinizi
düzeleceğine yorumlanır. Kafayı önüne eğmiŞ
görmek
piŞman olacağınız hareketler yapacağınıza iŞaret
eder.

KAFES
Kafes rüyası hayra yorulmaz.Rüyada kafes görmek,
hiç
ummadığı anda derde düŞmek demektir. BoŞ kafes
gelmekte
olan bir sıkıntıyı belirtir. KuŞ kafesi ise
Birilerini
alt etmek için planlar kurduğunuzu anlatır.
Kafesteki
kuŞu serbest bırakmak tövbe edeceğinizi iŞaret
eder.

KAFTAN
Rüyada kaftan giymek hareketlerinize ve
sözlerinize
dikkat etmeniz gerektiğini iŞaret eder. Rüyada
kaftan
görmek kimsenin para ve ün sahibi olacağına
yorumlanır.

KAÐIT
Rüyada kağıt görmek muradınıza ereceksiniz
demektir. Bir
kağıda yazı yazmak; mahkemelikseniz mahkemeyi
kaybedeceğinizin haberidir. Ailenizde bazı
kavgalı
günler yaŞayacaksınız demektir.

KAÐNI
Rüyada kağnı çok iyi sonuçlar verecek yolculuğa
yorumlanır.

KAHİN
Rüyasında kahin gören insan daha önce aŞk
yaŞadığı
biriyle tekrar aŞk yaŞanacağına iŞarettir.

KAHKAHA
Rüyada kahkaha ile gülündüğünün görülmesi,
genellikle
hayra yorulmaz, kötü bir haber olarak
yorumlanır.

KAHVE
Rüyada kahve içmek, erkek için sonu mutlu olacak
bir
serüvene atılmak demektir. Genç kız için bu rüya
zengin
biri ile evliliğe yorulur Kahve rüyaları birkaç
Şekilde
yorumlanırlar. şekerli kahve içtiğini görmek
haram bir
mala yorumlanır. şekersiz kahve ise bir
rahatsızlığı ve
sonrasında üzüntüyü iŞaret eder.

KAHVEHANE
Rüyada kahve görmek sorumluğu üstlendiğiniz iŞin

üstesinden geleceksiniz demektir. Kahvehanede
oturmak
yaŞayacağınız bir olayın sizi çok üzeceğini
bildiriri

KALABALIK
Rüyada kalabalık gören kimsenin iŞlerinde bütün
engelleri aŞarak, güzel bir yaŞam süreceğine
yorumlanır.

KALBUR
Çevrenizdeki insanların yardımıyla içinde
bulunduğunuz
zorluklardan kurtulacaksınız demektir. Rüyada
kalbur
almak anlayıŞlı biriyle evleneceğine yorumlanır.

KALE
Kale, sıkıntılardan sıyrılacağınıza iŞarettir.
Uzaktan
kale görmek, bir yerden baŞka bir yere
taŞınacağınız
anlamındadır.

KALEM
Yetenekli bir kiŞi olduğunuzu ve istikbalinizin
parlak
olduğunu belirtir. Kalemle yazı yazmak
istediğiniz
Şeylerin gerçekleŞeceğine yorulur. Hediye kalem
alan
birisi iyi bir iŞe girecek demektir.Rüyada
kalemin
kırıldığını görmek de kalkıŞacağınız bir iŞten
zarar
edeceğinizin haberidir.

KALKAN
Rüyasında kalkan gören kimsenin çevresinde
düŞmanları
olduğunu, dikkatli hareket ettiğini iŞaret eder.

KALP
Cesaret, akıl, el açıklığına ve adalete
yorumlanır.
Kalbinde bir korku ve endiŞe olduğunu hissetmek,
rüyayı
görenin doğru yola geleceğine yorumlanır.
Kalbinde ağrı
bulunması, o kimsenin yakın zamanda bir kötülük
yapacağına; kalbinde hastalık hissetmesi,
münafık bir
kimse olduğuna yorumlanır.

KALAYCI
Çok neŞeli günlerin yakında geleceğine
yorumlanır .

KALDIRIM
Kaldırım sonuç alamayacağınız iŞlerin peŞinden
koŞtuğunuzu iŞaret eder. Kaldırıma düŞmek güzel
bir
haber alacağınızı bildirir.

KALORİFER
Rüyada kalorifer görmek, bir dönüm noktasına
geldiğinize
bunun sonucunda ya refah ve mutluluk ya da ,
dertlerin
geleceğine yorumlanır.

KAMA
Rüyada genç erkeğin savunma amacıyla kama
çekmesi,
giriŞeceği bir iŞte kuvvetli bir rakiple
karŞılaŞacağını
iŞaret eder. YaŞlılar için, rekabet nedeniyle
ortaya
çıkan zorluklara yorumlanır.

KAMARA
Vapur kamarasının görülmesi,i arkadaŞ sandığınız
bir
kimsenin size ihanetine maruz kalacağınızı
iŞaret eder.

KAMAROT
Fakir bir kimse için zenginliğine yorumlanır.

KAMBUR
Genellikle hayra yorulmaz, kötü bir haber olarak
kabul
edilir. Rüyada kambur birisini görmek,
hayatınızda bazı
olumsuz geliŞmeler olacak anlamındadır.

KAMELYA
BaŞarılı bir aŞk macerası habercisi olarak
yorumlanır.

KAMIş
Rüyayı görenin hiç ummadığı bir anda yakınları
karŞısında zor ve küçük duruma düŞebileceğine
iŞaret
eder.

KAMP
Rüyada kamp yaptığını görmek üstlendiğiniz
sorumlukta
baŞarısız olacağınızı bildirir. Kamp yeri
görmek,
sağlığınıza dikkat etmenizi belirtir.

KAMYON
Rüyada kamyon, kedere ve üzüntüye yorumlanır.
Böyle bir
rüya gören girdiği iŞten zarara uğrar.

KAMÇI
Kamçı ihtiyaç ve isteklerin sona ermesine
yorumlanır.
Aynı zamanda kamçı temiz bir arkadaŞa iŞaret
olarak
yorumlanır.

KAN
Rüyada kan görülmesi, savaŞ ve felaket haberi
olarak
yorumlanır. Hayal kırıklığına uğrayacak ve
üzüntülü
günler yaŞayacaksınız demektir. ArkadaŞlarınıza
dikkat
edin demektir. Kan aldırmak dinlenmeniz
gerektiğine
yorumlanır.

KAN ALDIRMA
Rüyada kan almak, kötülükten ve hastalıktan
kurtulmasına
iŞaret eder. Alınan kan sağ elde olursa,
gelirinin
artacağına ve geçim sıkıntısı çekmeyeceğine
yorumlanır.

KANARYA
Kanaryanın öttüğünü duymak, iyi haberler
alacağınızın
haberidir. Kafeste kanarya görmek aile içinde
tartıŞmalara iŞaret eder. Rüyada kafesteki
kanaryayı
serbest bırakmak kötü huylarınızı terk etmeniz
gerektiğine yorumlanır.

KANAT
Rüyada kanat görmek iŞ ve aŞk hayatında baŞarı
kazanacaksınız demektir.

KANCA
BaŞınız sıkıŞtığında size yardım etmeye hazır
dostlarınızın olduğuna iŞaret eder.

KANDİL SİMİDİ
Rüyada kandil simidi görmek, hayra yorumlanır.

KANGREN
Rüyada kangren kötü ve çok üzücü bir haber almak

demektir.

KANDİL
Rüyada kandil yakmak elinize kısa zamanda bol
para
geçecek demektir. Kandili yanarken görmek,
sağlık
durumunuzun çok iyi olacağına yorumlanır.
Kandilin
söndüğünü görmek ise bir hastalığa
tutulacağınıza iŞaret
eder.

KANSER
Kanser sağlık durumunun bozulmasına yorumlanır.
Rüyanızda kanser yendiğinizi görmek, para
derdiniz sona
erecek ve zengin olacaksınız demektir.

KANTAR
Mahkemelik bir iŞiniz olduğuna ve bu mahkeme
sonucunda
haklı olduğunuzun anlaŞılacağına yorumlanır.
Kantarda
bir Şey tartmak vereceğiniz kararlarda daha adil
olmanız
gerektiğine yorumlanır.

KANUN
Kanun ile ilgili bir rüya görenin,
hareketlerinde
adaletsiz davrandığı ve davranıŞlarına dikkat
etmesi
gerektiği belirtilir.

KAPI KİLİDİ
İŞlerin yoluna gireceğine yorumlanır.

KAPI
Rüyada bir kapıdan geçmek, iftiraya uğramak
demektir.Kapalı bir kapı görmek önemli bazı
fırsatları
kaçırdınız demektir.

KAPLAN
Rüyada kaplana binmek veya kaplanı tuttuğunu
görmek,
rakibini yenecek demektir. Kaplan kuvvetli,
kendini
beğenmiŞ, yüksek makam sahibi bir insan olarak
yorumlanır. Bir kaplanla karŞılaŞan kimseye
birisi bir
iyilik yapar. YaŞlı, zayıf ve tüyleri dökülmüŞ
bir
kaplan görmek arzu ettiği yardımın olmayacağı
olarak
yorumlanır.

KAPLICA
Kaplıca kötü alıŞkanlıklarının kendisine zarar
vereceğine yorumlanır.

KAPLUMBAÐA
Kaplumbağa görmek ya da çorbasını içmek;
iŞlerinin
azaldığına ancak bu azalmanın ilerde ona kar
sağlayacağına iŞarettir.

KAPTAN
Rüyada kaptan iyiye yorumlanır. İŞler iyileŞecek
kazanç
düzelecek demektir. Hayaliniz olacak
anlamındadır. Eğer
rüyayı kadınsa, çevresine kıskanç insanlarla
dolacağı ve
birçok düŞmanı olacağına iŞarettir.

KAR
Kar rüyası iki Şekilde yorumlanır. KıŞın görülen
kar
rüyaları iyi sayılır. Bu rüyalar hayatın
değiŞeceğini,
güzel günlerin yaklaŞtığını, dertlerin
biteceğini haber
verir. Pencereden yağan karı seyretmek,
sorunların ve
üzüntünün çok kısa sürede son bulacağına ancak
bir
tehlike atlatılacağına iŞaret eder. Karda ayak
izlerini
görmek, güzel bir sürprizle karŞılaŞacağına
yorumlanır.
Bembeyaz kar, huzur ve mutluluk demektir.
Mevsimsiz
görülen kar, ani yaŞanacak değiŞimler yüzünden
hayatın
alt üst olacağına yorumlanır.

KARA
Rüyada her Şeyin kara olduğunun görülmesi zor ve
üzüntü
verecek bir döneme giriŞileceği, iŞlerin
bozulacağına
yorumlanır.

KARA SİNEK
Kara sinek köyü niyetli ve patavatsız bir
kimseyle
tanıŞacağınıza yorumlanır. Rüyada kara sinek
yediğinin
görülmesi haram yollarla para kazandığınıza
iŞaret eder.
Kara sinek öldürdüğünü gören kimsenin
düŞmanlarını alt
edeceğini ve rahat bir dönem geçireceğini iŞaret
eder.

KARABİBER
Karabiber görmek, acı bir haber alacağınızı
ifade eder.

KARADENİZ
Karadeniz ile ilgili bir Şey görmek, zor durumla
karŞı
karŞıya kalınacağına yorumlanır.

KARAKOL
Karakol görmek, hiç ummadığı birisinin
iftirasına
uğrayacak demektir.

KARANFİL
Anlamı renge göre değiŞir. Kırmızı karanfil
yoğun bir
aŞka; beyaz karanfil temizlik ve saflığa;
alacalı
karanfil mutluluğa ve güzel günlere; sarı
karanfil,
keder ve sağlık problemlerine yorumlanır.

KARANLIK
Karanlıktan korktuğunu veya karanlık bir mekanda

olduğunu görmek, atıldığınız iŞte baŞarısız
olmak
demektir. Karanlık odaya ıŞık vurması, birçok
sıkıntının
üstesinden geleceğiniz anlamındadır.

KARASEVDA
Kendisini karasevdaya tutulmuŞ görmek, boŞ yere
kendini
üzdüğünü bunun gereksiz olduğunu belirtir.

KARAVANA
Asker karavanası görmek, bir dostunuzla beraber
birlikte
seyahate çıkacağınıza yorumlanır.

KARDEş
Rüyada bir kimse kardeŞini görürse,
akrabalarından ya da
dostlarından güzel alacağına iŞarettir. Bu rüya
erkekler
için para durumunuzun iyileŞmesi, kadınlar
içinse,
dertli bir anda hiç ummadığı bir kiŞiden yardım
görmesi
demektir. Rüyada öz kardeŞini görmek güzel ve
sevindirici haber almak anlamındadır.

KARGA
Çevrenizde iki yüzlü, kötü niyetli insanlar var
demektir. Karga sesi de insanların tavsiyesi
sonucu
girdiğiniz bir iŞten kayıplarla ayrılacağınıza
yorumlanır.

KARINCA
Karınca görmek bolluk ve bereket iŞaretidir.
Rüyada
karınca yemek veya kendi evine girdiğini görmek
evin
hayır ve bereketinin çokluğuna yorumlanır.
Rüyada
karınca görmek, aŞırı hırslı biri olduğunuzun ve
hiçbir
Şeyden memnun olmadığınızın belirtisidir.Rüyada
görülen
karınca uzun ömre yorulur. Karıncayı bir yerden
uçuyor
görmesi, oradaki hastanın ölmesine iŞarettir.
Karıncayı
evinden yemek ile çıkıyor görmesi, onun fakir
olmasına
yorumlanır. Rüyasında karıncanın bir köye
girdiğini
görmesi, o köye askerin gireceğine iŞarettir.
Karıncayı
evinden çıkarken görmesi onun ailesinin
sayısının
azalacağına yorulur.

KARİKATÜR
Karikatürü rüyada görmek, çok yakında
rahatlayacağınız
bir haber alacağınıza ve tanınmıŞ bir kimse ile
arkadaŞlık kuracağınıza yorumlanır.

KARNAVAL
Karnavalda eğlenmek kötü ve üzücü bir haber
alacağınıza
yorumlanır.

KARNIBAHAR
Rüyada karnıbahar görmek, büyük miktardaki
alacağınızı
zor da olsa tahsil edeceğinizin iŞaretidir.

KARNIYARIK
Rüyada karnıyarık görmek obur olduğunuzu ve bu
huyunuzun
insanları rahatsız ettiğini iŞaret eder.

KARPUZ
Karpuz satın almak, yeni bir iŞe para
yatıracağınıza;
karpuz kesmek, kötü haber almaya; karpuz yemek
dedikodunuzun yapılacağına yorumlanır. Tarladan
karpuz
almak, bir akrabalarını ya da arkadaŞlarınızla
kavga
edeceğinize yorumlanır.

KARTAL
Rüyada kartal görmek baŞarının iŞaretidir. Bir
kartal
öldürmek dertlerin aŞılacağı anlamını taŞır.

KARTON
Rüyada karton görmek insanlara karŞı çok kırıcı
davranıyorsunuz, bu huyunuzu değiŞtirmeniz
gerekir
demektir.

KARTPOSTAL
Kartpostal görmek, bir yolculuğa çıkılacağı
Şeklinde
yorumlanır.

KARTVİZİT
Birisinin size yardım teklif edeceği demektir.

KARYOLA
Rüyada karyola gören kimse is nedeniyle sürekli
seyahate
gideceği anlamına gelir.

KASA
Elinize ya toplu para geçeceğine ya da elinizden
toplu
para çıkacağına yorumlanır.

KASABA
Kendisini ufak bir kasabada görmek
dedikodulardan dolayı
üzüntüye uğrayacağına yorumlanır

KASAP
Aileden biri ciddi bir hastalığa yakalanabilir.

KASATURA
Rüyada kasatura, uğraŞtığınız bir, kesin ve
parlak bir
baŞarı kazanacaksınız demektir.

KASE
Dolu kase bir kısmete, boŞ kase üzüntüye
iŞarettir.
Altın veya gümüŞ kase, çok para kazanmaya ve
baŞarı bir
iŞ hayatına iŞaret eder. Kaseden bir Şey içmek,
bir aŞk
haberi alacaksınız demektir. kaseden su dökmek
para
kaybetmek anlamındadır.

KASIMPATI
Rüyada kasımpatı gören kimse sevgilisiyle kavga
edecek
demektir.

KASIRGA
Kasırga davranıŞlarınıza ve çevrenize karŞı
dikkatli
olmalısınız, aksi halde iŞleriniz bozulacak
demektir.

KASKET
Çok güzel bir iŞ teklifi alacaksınız demektir.

KAş
Rüyada kaŞ, genellikle iyiye, iŞlerin ve
sağlığın
düzeleceğine yorumlanır.

KAşAR
KaŞar peyniri hayra yorulmaz, bir hastalığın
habercisi
olarak yorumlanır.

KAşIK
Rüyada kaŞık , bolluk ve bereket demektir. Eğer
kaŞık
dolu ise zenginliğe, boŞ ise fakirliğe
yorumlanır.

KATIR
Rüyada katıra binmek, çok zahmetli bir iŞten
baŞarıyla
çıkmaya iŞarettir. Katır satın almak aile
yaŞamınızda
bazı sıkıntılara yorumlanır. Katırdan düŞmek,
iŞlerinizde para kaybedeceğinize iŞarettir.
Katırdan
çifte yemek, ihanete uğramak demektir.

KATIR TIRNAÐI
Katırtırnağı çiçeğini görmek, sizin ince ve
sanatçı
ruhunda olduğunuzu iŞaret eder.

KATİL
Bir katil tarafından öldürülüyorsanız,
muradınıza
eremeyeceksiniz demektir.. Bu rüya gizli
düŞmanlara
sahip olduğunuzu haber verir.

KATLİAM
Rüyada katliam hafif bir hastalığa
tutulacağınızı haber
verir.

KATRAN
Rüyasında katran gören kimse insanların kötülüğü
için
uğraŞıyor demektir. Ayrıca haram yoldan para
gelirine de
yorumlanır.

KAUÇUK
Rüyasında kauçuk gören kimse çok sıkıntı
çekecek, iŞleri
bozulacak demektir.

KAVAK
Kavak ağacı görmek, ev sahibi olacağınıza, yani
arkadaŞlar kazanacağınıza yorumlanır.

KAVAL
Kötü bir haber alacağınıza ancak bir süre sonra
sıkıntılarınızın geçeceğine yorumlanır.

KAVANOZ
Rüyada kavanoz görmek davranıŞlarına dikkat
etmek ve,
harekete geçmeden önce düŞünmek gerektiğini,
iŞaret
eder. BoŞ kavanoz, sıkıntı ve yoksulluğun
haberidir.
Dolu bir kavanoz ise tam tersidir.

KAVGA
Rüyada kavga etmek, uzun yaŞayacağınızı ve iŞ
hayatında
baŞarılı olacağınızı ifade eder.

KAVUK
Gelecekte güzel iŞere atılacaksınız ve bu
iŞlerde baŞarı
kazanacaksınız demektir.

KAVUN
Rüyada kavun görmek, yaŞamınızda önemli
değiŞiklikler
olacağına yorumlanır.

KAYA
Rüyada kaya gören kiŞinin, inadından vazgeçmesi,
daha
anlayıŞlı olması gerektiği demektir.

KAYAN YILDIZ
Rüyada yıldızın birdenbire kayması, rüyayı
görenin
üstüne gelmesi, herkes için hayallerin
gerçekleŞmesi
demektir. ayan yıldız suya veya denize düŞmesi
tam tersi
anlamındadır.

KAYIK
Kendisini kayıkta görmek, herkes için küçük
eğlenceleri,
huzurlu günleri ifade eder.

KAYBETMEK
Rüyada bir Şeyi kaybettiğini görmek , geçmiŞte
yaŞadığınız günleri özlediğinizi belirtir.

KAYBOLMAK
Kendini koybolmuŞ gören kiŞi, kendisini
olayların
akıŞına kaptırmıŞ demektir. Bu bıkkınlıktan
kurtulması
gerektiğini bildirir.

KAYINBİRADER
Rüyada kayın biraderini görmek bir yakınızla
aranızın
açılacağına yorumlanır.

KAYINPEDER
Rüyada kayın peder yakınlarınızla veya
dostlarınızla
kavga edeceksiniz anlamındadır. Rüyada
kayınpederinizi
neŞeli gördüyseniz ailenizle hoŞ zaman
geçireceksiniz
demektir.

KAYINVALİDE
Kayınvalide, güzel bir haberle büyük miktarda
para
kazanmaya

KAYISI
Kayısı görmek, güzel bir haber alınacağına
yorumlanır.
Kayısı yemek Şanslı olacaksınız demektir.

KAYIş
Rüyada kayıŞ gören kiŞi acı verecek ve üzüntüye
sebep
olacak haber alacak demektir.

KAYMAK
Rüyada beyaz kaymak yemek veya kaymak satın
almak,
gelecek rahatlığı ve mutluluğu iŞaret eder.

KAYNAK
Bir su kaynağı gören insan, uzun ve sağlıklı
yaŞam sürer
demektir.

KAZ
Kaz görmek çevrenizde sizden yararlanmak isteyen
kiŞiler
var demektir. Kaz eti yemek size zararı
dokunacak
birisiyle ortak hareket edeceğinize yorumlanır.

KAZANÇ
Rüyada bol miktarda gelir sağlandığının
görülmesi,
tersine elinizden para çıkacağına yorumlanır.

KAZA
Rüyada kan çıkmadığı taktirde kaza iyiye
yorulur. Kaza
yaŞamda iyi değiŞiklik demektir. BaŞına bir kaza

geldiğini gören insanların hayatı için ve daha
isabetli
kararlar verir.

KAZIK
Hiç beklemediğiniz birinin hakkınızda dedikodu
yaptığı
Şeklinde yorulur.

KAZMA
Rüyada kazma görmek, umulmadık bir zamanda
elinize bol
miktarda para geçeceğinin iŞareti olarak
yorumlanır.

KAZMAK
Toprağı kazmak mücadeleli bir hayat sizi
bekliyor
demektir. Rüyada toprak kazan birisini görmek
ise , iŞ
hayatında baŞarıyı ve servet kazanmayı ifade
eder.
YaŞlılar için ise bu rüya beklenmedik, büyük
değiŞiklik
anlamındadır. kadınlar için de artık Şanslı
olunduğuna
Şansa dayalı iŞlerde baŞarılı olunacağına
yorumlanır.

KEBAP
Rüyada kebap yapmak kolay yollardan para
kazanacaksınız
demektir. Kebap yemek önemli bir hastalık
demektir.

KEÇİ
Keçi görmek muradınıza ereceğinize iŞaret eder.
Bir
keçinin saldırısına uğradığınızı görmek,
etraftaki
insanlara dikkat edilmesi gerektiği
anlamındadır.
Keçi sütü içmek emeklerinizin karŞılığını
alacaksınız
demektir.

KEÇİBOYNUZU
Rüyada keçiboynuzu görmek, aslında önemsiz olan
bir olay
nedeniyle aŞırı tepki göstereceğinizin
iŞaretidir.

KEDİ
Uğursuzluğun iŞaretidir. Eğer rüyada kediyi
kovalıyorsanız bu iyi anlam taŞır. DiŞi kedi
kötü bir
kadını belirtir. Erkek kedi birisini ısırırsa
veya
tırmalarsa, o kiŞi hastalanır uzun süre hasta
yatar.
Kendisinin kedi Şekline dönüŞtüğünü görmek, kötü

iŞlerden geçimini sağlamak demektir.

KEFAL
Sağlığınızın bozulacağına iŞarettir.

KEFEN
Kefen görmek, bir doğum ya da ölüm haberi
geleceğine
yorumlanır. Kendisini kefen içinde görmek, iŞ
hayatında
baŞarılı olacağına iŞaret eder. Bir baŞkasını
kefen
içinde görmek, bir kimsenin ölüm haberini
alacaksınız
demektir.

KEKEME
Kekeme görmek, çocuk sahibi olacağınıza
yorumlanır.