Rüyada Mecnun OLmak

MECNUN
İŞ hayatınızda çok yorulacağınız için
dinlenmeniz
gerekir demektir.

MEDDAH
ArkadaŞlarınızla çok eğlenceli vakit
geçireceğinize
iŞaret eder.

MEHTAP
Rüyada mehtap görmek , güzel bir aŞk macerası
yaŞamak
demektir. Ancak sağlığına dikkat etmeli
demektir.

MEHTER
Rüyada mehter takımı görmek ya da bir mehter
marŞı
dinlemek, etrafınızda büyük bir sevinç havasının

eseceğine ve düğün:derneğe yorumlanır.

MEKTUP
Rüyada bir mektup yazan kimse bir isteğine ve
olumlu
cevap alır. Mektup yazıp zarfa koyan kiŞi iŞinde

baŞarılı olacak demektir.Rüyada evine postacının
mektup
vermek veya postacıdan mektup almak, birisine
mektup
yazacağına yorumlanır. Erkekler için iŞinde
yükselmeye;
iŞ yapan birisi için daha fazla para kazanmaya
iŞaret
eder. ÇalıŞan kadınlar için de bu geçerlidir. Ev
kadının
ise çok iyi zaman geçireceğine ya da bir
toplantıya,
davete katılacağına yorumlanır. Genç kızlar için
ilginç
bir aŞk anlamındadır. Mektup rüyaları da genel
olarak
belge ve kağıt gibi yorumlanır.

MELEK
Rüyada melek görmek güzel bir haber alacağınıza
yorumlanır. Eğer melek size doğru geliyorsa,
yaŞam
tarzınızı değiŞtirmeniz gerekir anlamındadır.
Rüyada
meleklerle konuŞmak veya onlardan bir Şey almak,
o
kimsenin, Şehit olacağına iŞaret eder.
Meleklerin bir
yere indiğini görmek eğer sıkıntı ve Şiddet ve
dert
içindeyseler, kurtulacaklarına yorumlanır.

MEME
Rüyada kadın memesi görmek, bir kız çocuğunuzun
olacağına, eğer bekarsanız çok yakında
evleneceğinize
yorumlanır.

MEMUR
Rüyada memur görmek, çok kötü yorumlanır. Rüyada
memur
dert, bekleme, yorgunluk, iŞlerin aynı düzeyde
kalması
demektir.

MENDİL
Rüyada mendil almak veya vermek ayrılığa
yorumlanır.

MENDİREK
İŞ yaŞamında büyük baŞarılar elde edeceksiniz
demektir.

MENEKşE
Rüyada menekŞe görmek rüyayı görenin, bilgili ve
uzun
ömürlü olacağına yorumlanır.

MENENJİT
Rüyasında menenjit hastalığına yakalandığını
gören kimse
isteklerinizi gerçekleŞtiremeyecek, büyük hayal
kırıklığı yaŞayacaksınız demektir.

MENGENE
Rüyada mengene görmek, bir dertten çok yakında
sıyrılacağınıza ve çok fazla miktarda para
geçeceğine,
uzun zamandan beri beklediğiniz bir haber
alacağınıza,
yakınlarınızdan birinin evleneceğine yorumlanır.

MENTEşE
Rüyada menteŞe görmek, çok yakında dara
düŞeceğinize
yorumlanır.

MERA
İŞlerinizin ve hastalığınızın düzeleceğine,
moralinizin
iyi olacağına iŞaret eder.

MERASİM
Rüyada bir merasime katılmak, iŞ hayatınızda
büyük
baŞarılar kazanacağınıza, bunun sonucunda da
servet
sahibi olunacağına iŞaret eder.

MERCAN
Rüyada mercan görmek, zenginlik iŞaretidir. Çok
güzel
bir kızla aŞk yaŞayacağınıza yorumlanır.

MERCEK
Dostlarınızın tavsiyelerine kulak asmanız
gerektiğine,
aksi taktirde, onların kalbini kıracağınızı
iŞaret eder.

MERCİMEK
Rüyada mercimek görmek, bir yakınınızın sizin
aŞk
hayatınıza yönelik olarak komplolar kurduğuna
yorumlanır.

MERDANE
Rüyada merdane görmek, dertli günlerin
baŞlangıcına
yorumlanır.

MERDİVEN
Rüyada merdiven çıkmak, güzel bir iŞ yapıp, üne
ve üst
makamlara ulaŞmaya yorumlanır. Merdiven inmek
çok önemli
bir fırsatı kaçırmaya iŞarettir. Merdivenin
kırıldığını
görmek hasmının onu mağlup edeceğine yorumlanır.

MERHEM
Rüyada merhem görmek, bir hastalık baŞlangıcı
haberidir.

MERMER
Rüyada mermer görmek büyük uğraŞlar sonucunda
baŞarıya
ulaŞacağına ve de bu baŞarının sürekli olacağına

yorumlanır.

MERMER OCAÐI
Rüyada mermer ocağı görmek, yeni bir iŞ yeri
açacağınıza
yorumlanır.

MERYEM ANA
Huzurlu ve rahat içinde, sıkıntıdan uzak bir
yaŞam
süreceğinize iŞaret eder.

MESAJ
Rüyada size mesaj geldiğini görmeniz yaŞamınızda
bazı
değiŞiklikler olacak demektir. Mesaj yollamak
ise,
sıkıntılarla karŞılaŞacağınız anlamına gelir.

MESCİT
Dürüst davranıŞlarınızın sonucunda çevrenizdeki
insanların saygısını ve sevgisini kazanacaksınız

demektir. Mescitte namaz kılmak muradınıza
ereceğinizi
belirtir. Mescit yaptırmak ta sevdiklerinizin
bir araya
geleceği bir toplantıya yorumlanır.

MEşALE
Rüyada meŞale görmek, eğitim hayatınızda büyük
baŞarılar
kazanacağınıza yorumlanır. Elinde yanan bir
meŞale
tuttuğunu görmek hayatta çok baŞarılı olmak
demektir.
Sönen ve tüten meŞale baŞarısızlık ve derttir.

MEşE AÐACI
Rüyasında meŞe ağacı gören ya da gölgesinde
oturup
dinlenen, genç bir erkekse hedeflerine
ulaŞabilmesi için
çok fazla çalıŞması gerektiğini iŞaret eder.
Daha yaŞlı
ise yakın bir arkadaŞının yardım isteğine
iŞarettir. Dul
bir kadın için meŞe ağacı kendisinden çok yaŞlı
birisiyle evlenmesine yorulur. Evli ise zor iŞte
baŞarı
kazanacağına yorumlanır.

MEşHUR
Rüyada meŞhur birisini gören kimse geleceğini
rahat ve
bolluk içinde yaŞar demektir.

METRES
Rüyada metres tuttuğunuz ya da birisine metres
olduğunuzu görürseniz, böylesine bir rüya
baŞınızda
büyük bir felaket dolaŞmakta olduğuna yorumlanır

MEVLİT
Dinlemek, düŞkün insanlara yardımda
bulunacağınızı
iŞaret eder. Rüyada mevlit okumak ise
çevrenizdeki
insanların saygısını kazanacaksınız
anlamındadır.

MEYDAN
Rüyada meydan görmek, iyi haber alınacağına
yorumlanır.
Artık sıkıntılardan kurtuldunuz demektir.

MEYHANE
Rüyada meyhane görmek, rüyaların en
hayırlısıdır. Bu
rüya iŞ ve aŞk hayatında, sağlık durumunda güzel
Şeyler
olacak; iyi arkadaŞlar kazanacak, elinize bol
para
geçecek demektir.

MEYVE
Rüyada meyve ağacı görmek, hayırlı bir iŞ
yapacağını, bu
sayede zenginliğinin ve saygınlığının artacağını
iŞaret
eder. Meyve yemek pek de hayırlı bir rüya olarak

yorulmaz. Ağaçta olgunlaŞmıŞ meyve görmek
bolluğun ve
bereketin iŞaretidir. YeŞil ve olgunlaŞmamıŞ
meyve, ise
bazı kararlar alırken sakin olmanız gerektiğine
iŞaret
eder. Meyve yemek, mutluluk demektir.

MEYVE BAHÇESİ
DolaŞmak çok hayırlı bir rüya olup, mutlu ve
rahat bir
gelecek demektir. Meyve toplamaksa iyi ve güzel
bir iŞ
yapıp, büyük para sahibi olacağını iŞaret eder.

MEYVE SUYU
Hiç beklemediğiniz birisinin size kötü bir Şaka
yapacağına yorumlanır.

MEZARLIK
Rüyada mezarlık görmek, günahları için tövbe
edeceğine
iŞarettir. kendisini ölmüŞ görmek, uzun yaŞamaya

yorumlanır. Bir ölüyü ağlarken görmek iyi ve
güzel
iŞarettir. Mezar kazdığını görmek, öleceğine
yorumlanır.
Ölüye bir Şey vermek veya ölüden bir Şey almak
ev iŞ
yaŞamında bereket olacağına iŞarettir. Kendi
evinde ölü
görmek, hayallerine kavuŞacağına iŞarettir. Eğer
eski
mezar görmek, sevdikleriniz tarafından terk
edileceksiniz demektir. Yeni evlenmiŞ kadın için
bu
rüya, dul kalacağına iŞarettir.

MEZAR TAşI
Rüyada, , mezar taŞına bakmak, rüyayı gören
yalnız ise
uzun ve anlamsız bir yaŞama ; evli ise uzun bir
hayata
yorumlanır.

MEZBAHA
Sevdiğiniz insanlardan ayrı kalacağınıza iŞaret
eder.

MIKNATIS
Rüyada mıknatıs görmek, çok güzel bir aŞk
hayatının
habercisi olarak yorumlanır.

MISIR
İŞlerinizdeki durgunluk sona erecek, iŞ
yaŞamınızda
hareketli bir döneme gireceksiniz demektir.
Mısır
topladığını görmek ise iŞlerinizin düzeleceğini,
elinize
para geçeceğini iŞaret eder.

MIZIKA
İçinde bulunduğunuz durumun çok iyi olduğunu,
sevdiklerinizle güzel zaman geçireceğinizi
belirtir.

MIZRAK
Eğer mızrak, demirden yapılmıŞ ise; kuvvete ve
kazanca,
demirden değilse çok para getirecek bir iŞe
yorumlanır.
Bu rüyayı gören kiŞi eğer bir fakirse zengin
olacağına
yorumlanır.

MIZRAP
Rüyada mızrap görmek, çok yakında eğlenceli
oyunlu bir
toplantıya, eğlenceye katılacağınıza yorumlanır.

MİDE
Rüyada mide görmek, rahat ve huzurlu bir Şekilde
uzun
bir yaŞam süreceksiniz demektir.

MİDYE
Rüyada midye topladığını görmek, sıkıntı ve acı
verecek
anların ve büyük bir tehlikenin gelmekte
olduğunu iŞaret
eder.

MİÐFER
Rüyada miğfer görmek, kavga demektir.

MİKROFON
Rüyada mikrofon görmek, politikayla
uğraŞacağınıza
yorumlanır.

MİKROP
Eğer korkmadan olayların üstüne giderseniz,
bütün
sıkıntılardan kurtulacaksınız demektir.
Geleceğinizin
parlak olacağına yorumlanır.

MİLLETVEKİLİ
Rüyada milletvekili görmek, iŞlerinizin
kötüleŞeceğine
iŞaret eder.

MİNBER
İŞinizde ve mesleğinizde yükseleceksiniz, çok
fazla para
kazanacaksınız demektir. Rüyada minberde
oturmak,
sevdiğiniz insanlarla beraber vakit
geçireceğinize
iŞaret eder.

MİNDER
Rüyada minder görmek, rahata ulaŞılacak
demektir. Minder
satın almak, gelecek günlerin içinde
bulunduğunuz
durumdan daha iyi olacağına iŞaret eder.

MİRAS
Mirasa konmak yeni iŞ giriŞimlerine
atılacağınızı ve
baŞarılı olacağınızı iŞaret eder.

MİSAFİR
Rüyada tanımadığı veya iyi duygular hissetmediği

kimselere misafir olması, yine sevmediği bir
kiŞi
tarafından rahatsız edileceğine yorumlanır.

MOBİLYA
Bu rüya genç bir erkek gördüyse ev eŞyası
almaya;satması
da bakarken görmesi iyi olacak bir iŞ için
tartıŞmaya
yorumlanır. Orta yaŞtakiler için iŞlerinin
düzene
girmesine iŞarettir. Bekar bir kadın için
beklenmedik
ani evliliğe; evli bir kadın içinse eğlenceye
yorumlanır.

MOLLA
Kendinizi geliŞtireceğinize ve çevrenizdeki
insanların
saygısını kazanacağınıza iŞaret eder. Kendisinin
molla
olduğunu görmek, zor durumda olan
arkadaŞlarınıza
yardımda bulunacağınıza yorumlanır. MOR: Rüyada
mor renk
görmek, artık baŞarının sizinle beraber
olacağına
yorumlanır.

MORFİN
İŞlerinizin hep ters gideceğine, bir türlü
rahata
kavuŞamayacağınıza iŞaret eder.

MOTOR
Rüyada çalıŞan bir motor görmek, iŞlerin güzel
olacağına, durmuŞ bir motor görmek ise iŞlerin
bozulacağına yorumlanır.

MOZAİK
Rüyada mozaik görmek, çok kısa bir süre sonra
bir geziye
çıkacağınıza yorumlanır.

MUCİZE
Rüyada mucizeye Şahit olmak, yapılması çok zor
olan bir
iŞi, herkesi ŞaŞırtarak, baŞarıyla
sonuçlandıracağına
yorumlanır.

MUHAFIZ
Rüyasında muhafız gören, etrafındakilerin
güvenini
kazanacak demektir.

MUHALLEBİ
Rüyada muhallebi yemek, Şansınızın açılacağına,
isteklerinizin gerçekleŞeceğine iŞaret eder.
Muhallebi
yapmak da zor durumdaki insanlara yardım
edeceksiniz
demektir.

MUHALLEBİCİ
Rüyada muhallebici görmek, güzel bir Şekilde
sona erecek
aŞk macerası demektir.

MUHTAR
Aile içinde huzurun kaçacağına iŞaret eder.
Rüyada
muhtar olmak, sonradan piŞman olacağınız iŞlere
kalkıŞmayın demektir.

MUM
Mum tutmak veya yakmak bekar erkek için güzel
bir kızla
evliliğe; bekar bir kadın için iyi biriyle
evliliğe ve
çocuğa yorumlanır. Eğer rüyayı gören gurbette
ise
yurduna dönmeye iŞarettir. Yoksul biri için para

kazanmaya; tüccar için ise fazla para kazanmaya
ve
kârının artmasına; memur ise iŞinde yükselmeye
yorumlanır. Çevrenizdeki insanlara
güvenebileceğinizi ve
uğraŞtığınız her iŞte baŞarılı olacağınızı
iŞaret eder.
Mumu üfleyerek söndürmek, bir yakınınızın ölümü
demektir.

MUMYA
Rüyada mumya görmek, eski arkadaŞınızdan
umulmadık bir
zamanda güzel bir haber alacağınıza iŞarettir.

MUSİKİ ALETLERİ
Rüyada müzik aleti çalmak emellerinize
kavuŞacaksınız
demektir. Güzel bir geleceği de iŞaret eder. Bir
müzik
aleti satın almak, güzel sanat alanında
ummadığınız
kadar çok baŞarı kazanacağınıza iŞarettir. Eğer
rüyayı
genç bir kız görmüŞse evlilik hayatının mutluluk
içinde
süreceğine iŞaret eder.

MUSİKİ
Rüyada müzik sesi iŞitmek, çok güzel bir
rüyadır. Rüyayı
görenin, en istediği Şeyin gerçekleŞeceğine
yorumlanır.

MUSALLA TAşI
Rüyada görülen musalla taŞı, aile içinde
kavgalara ve
geçim sıkıntısı çekeceğinize iŞaret eder.

MUSKA
Rüyada boynunuzda bir muska görmek güzel bir
haber
alacağınız anlamına gelir.

MUSLUK
Rüyada musluk ile ilgili her Şey iyiye, bolluğa,

sağlığa, iŞlerin iyi olacağına ve güzel haberler

alınacağına iŞarettir.

MUşAMBA
İki yüzlü arkadaŞlarınız olduğuna,
iliŞkilerinizde daha
dikkatli olmanız gerektiğini iŞaret eder.

MOTOSİKLET
Rüyada motosikletle ilgili her Şey ilginç ve çok
iyi bir
iyi arkadaŞ kazanacağınıza yorumlanır.

MUTFAK
Evinin mutfağında kendisini gören bir insan,
bekarsa
kısa süre sonra evlenecek anlamındadır.

MUZ
Rüyada muz görmek, anne karnındaki bebeğe ya da
ölüye ya
da cezaevinde bulunan bir kimseye yorumlanır.
Muz ağacı
dindar ve mal sahibi varlıklı zengin bir adama
yorumlanır. Bu rüya, evleneceğiniz kiŞinin
yanlıŞ insan
olduğuna iŞaret eder. Eğer evliyseniz,
evliliğiniz
sorunlu alacak ve para sıkıntısı çekeceksiniz
demektir.

MÜCEVHER
Rüyada mücevher görmek, bu rüyayı görenin çok
para
kazanacağını, zenginleŞeceğini ve aynı zamanda
çocuğu
olacağına yorumlanır. Bütün güzellikler ve
zenginlikler
sizin olacak demektir. Mücevher takmak ta baŞarı

kazanacağınızı ve üst makamlara çıkacağınızı
iŞaret
eder.

MÜDÜR
İiŞ yerinde sorun yaŞayabilir, hatta iŞinizden
bile
olabilirsiniz demektir.

MÜEZZİN
İyi huyunuzu ve sabrınızı koruduğunuz sürece
baŞarılı
olacaksınız, demektir.

MÜFTÜ
Rüyasında müftü gören kimse akılı ve itibar
sahibi bir
kimsenin dostluğunu kazanacak demektir.

MÜHENDİS
Rüyada mühendis görmek, bir Şeyin mahvolmasına
olmasına,
harap olan bir yerin yeniden yapılmasına
yorumlanır.
Kendisini mühendis olarak görmek, uzun hayat
süreceğine
yorumlanır.

MÜHÜR
Rüyada mühür görmek, emniyet ve güvene
yorumlanır. Çok
büyük emellere sahipsiniz demektir. Bu emellere
kavuŞmak
için de çok fazla çalıŞmanız gerekir demektir.

MÜNAKAşA
Rüyada bir baŞkasıyla tartıŞmak, erkekler için
mahkemelik bir olayın lehinize biteceğine iŞaret
eder.
Kadınlar için daha önce küstüğü birisiyle
barıŞacağına
yorumlanır.

MÜREKKEP
Rüyada mürekkep görmek, davranıŞlarınızda
dikkatli
olmanız gerektiğine aksi taktirde bu
davranıŞlarınızın
yanlıŞ anlaŞılacağına yorumlanır.

MÜşTERİ
Rüyada alıŞ :veriŞ yapan birini görmek sıkıntıya
düŞmüŞ
birisine yorumlanır. Bir Şey satın alması veya
satması o
kimsenin muhtaç durumda olmasına yorumlanır.

MÜZAYEDE
şanslı bir döneme gireceğinize iŞaret
eder.Müzayedeye
katıldığını görmek, yakınlarıyla tartıŞa
yapılacağına,
küskünlükler yaŞanacağına yorumlanır.

MÜZE
Rüyada bir müzeyi gezmek, çok beğendiniz,
üstesinden
gelebileceğiniz yapmaktan büyük zevk alacağınız
bir iŞe
girene kadar çok iŞ yeri

MÜZİK
Rüyada sesle, ya da müzik aletleriyle müzik
dinlemek, iŞ
hayatınızda büyük baŞarı kazanacağınıza
yorumlanır.
Dinlediğiniz müzik kötü ise mantıklı olmayan
kimselerin
önerilirine uyduğunuz çok zor durumda
kalacağınıza
iŞaret eder. Rüyada dans müziği ile dans etmek
çevrenizde sevilen bir insan olduğunuzu
gösterir. Güzel
ve romantik bir müzik dinlemek aŞka ve mutluluğa

yorumlanır. Hüzünlü bir müzik dinlemek sizi
üzecek,canınızı sıkacak haberler almaya
hazırlıklı
olmanız gerektiğini bildirir