Rüyada Tabirleri R Harfi

RAF
Rüyada raf görmek, yaŞamınızın düzgün bir Şekilde
devam
edeceğine ve çok güzel günler geçireceğinize
yorumlanır. BoŞ
raflar, kötü Şansın ve üzüntünün haberidir. Rafların
dolu
olması ise muradınıza ereceğinizi haber verir.

RAHİBE
Rüyada rahibe görmek, dünya nimetlerinden çekilmeniz
gerektiğine ve düzgün bir yaŞantı sürmeniz gerektiğine

yorumlanır. Sevgilinizden ayrılma olasılığınız da
olabilir
demektir.

RAHİP
Rüyayı görmek kadınsa, hamile kalacağına; erkekse,
iŞlerinde
baŞarılı olacaksınız demektir. Rüyada rahip görmek,
iyi bir
haberin alınacağına yorumlanır.

RAKAM
Rüyada rakam gören kiŞinin iŞleri açılacak, çok para
kazanacak
demektir.

RAKI
Rüyada içkili bir yerde içmek, eğlenmek , çok ağır bir

hastalık demektir.

RAMAZAN
Ramazan ile ilgili rüyalar, her zaman hayra yorulur.
Zenginlik, bereket, sağlık demektir.

RAPOR
Rüyada bir rapor görmek, birisinin ihanet edeceğine
yorumlanır.

RAY
Rüyada tren rayı gören, çok uzun bir yolculuğa çıkacak

demektir.

REÇETE
Rüyada reçete görmek, hafif bir rahatsızlık
geçireceğinize
iŞaret olarak yorumlanır.

REÇEL
Rüyada reçel yemek, iŞlerinde kâr yapacağı ve
kazanacağına
iŞaret eder. Evde reçel yapmak, çok mutluluk veren
haber almak
demektir.

REHBER
Rüyada rehber görmek, iŞlerini kendisi yapması
gerektiğine,
baŞkalarına yaptırmamasına yorumlanır.

REKLAM
Hatalı davranıŞlar nedeniyle arkadaŞ çevrenizden
dıŞlanacaksınız demektir.

RENÇBER
Bol para kazanacağınıza, rahat bir yaŞam süreceğine
iŞaret
eder.

RENDE
Rüyada rende görülmesi, bir iŞte bir miktar para
kaybına
uğrayacaksınız demektir.Bir Şeyi rendelediğini gören,
kimse
baŞkasının kazancını alarak yaŞamını sürdürecek
demektir.

RESİM
Resim yaptığınızı gördüyseniz, yaŞamınızdan ve Şu anki

iŞinizden memnun olduğunuzun belirtisidir Bu rüyayı
fakir
birisi görmüŞse, hastalığa yorumlanır. Rüyayı gören
zengin
insan ise, resim görmek, iyi anlamdadır. Çevrenizde
gerçek
olmayan arkadaŞlarınızın olduğuna iŞaret eder.

RESSAM
Rüyada ressam, her zaman baŞarı ile anılır.

REYHAN
Uykusunda baharda reyhan görmesi; sağlık ve rahatlığa
ve çok
güzel bir insanla mutlu bir beraberliğe iŞaret eder.

RIHTIM
Rüyada rıhtım görmek, bir yolculuğa yorumlanır.

RİMEL
Sağlığınız bozulacak demektir.

RİYAKARLIK
Bu rüyayı gören kiŞi, yakın bir arkadaŞı tarafından
aldatılacak ve dolandırılacak demektir.

ROKET
Rüyada roket görmek, çok büyük baŞarı kazanacak ve
mutlu
olacağınız bir kiŞiyle güzel aŞk yaŞayacaksınız
demektir
Roketin düŞmesi ise, iŞlerin kötü gideceğine
yorumlanır.

ROMATİZMA
Güvendiğiniz insanlar güveninizi boŞa çıkaracak
demektir.

ROMA
Rüyada Roma Şehrinin görülmesi, ilginç aŞk maceraları
yaŞayacağınızı iŞaret eder.

ROMAN
Rüyada Roman okuduğunu görmek, gereksiz iŞlerle
uğraŞtığınızın
haber verir.

RÖNTGEN
Rüyada röntgen görmek sağlığınızın bozulacağına iŞaret
eder.

ROZET
Rüyada rozet görmek, yakında taŞınacağınızı yeni
arkadaŞlar
kazanacağınızı belirtir. Rozet taktığını gören biri,
kalabalıkta baŞına ilginç olaylarla karŞılaŞacak
demektir.

RUJ
Rüyada bir kadını ruj sürerken görmek, yakın bir
zamanda güzel
bir olayla karŞılaŞılacak demektir.

RULET
DavranıŞlarınızda yanlıŞ yapıyor, etrafınızdaki
insanları
incitiyorsunuz demektir.

RUşVET
Rüyada rüŞvet alırsanız bu elinize kısa zaman sonra
para
geçecek. Ya da verdiğiniz borcu geri alacaksınız
demektir.

RÜZGAR
Rüyada hafif rüzgar yeni olaylara, yeniliklere, güzel
gidecek
iŞ yaŞamına iŞaret eder. Sert rüzgar, bütün hayat
tarzınızın
değiŞeceğini haber verir. Sıcak bir rüzgar insanın
değiŞiklikten rahatsız olacağını bildirir