SağLıgımız Hakkında biLgiLer


KANSER HASTALIÐI


GENEL SEBEPLERİ


Dengesiz beslenme

% 35

Sigara

% 30

Enfeksiyon hastalıkları

% 10

Mesleki nedenler

% 4

Alkol

% 3

ÇalıŞma yerinin tozlu ve pis olması

% 2

Gıdalara konan katkı maddeleri

% 1Kalıtım


Yapılan incelemelerde kanserin, kalıtsal olduğu
saptanmıŞtır. Ancak, kalıtsal olarak
geçen, kanserin kendisi olmayıp, bazı organların
zayıf ve kansere dayanıksız doğması
ve geliŞmesidir.


TahriŞ ve yaralama


Herhangi bir organın sürekli tahriŞ olması veya
yaralanması, ilerde kanser oluŞumuna
yol açabilir.
Örneğin ; ağızdaki çürük diŞ, diŞ etlerini tahriŞ
eden protez, sürekli acı ve sıcak yeme gibi nedenlerle ağız ve dil
kanseri oluŞur.

Çok ve sık doğum yapan kadınlarda rahim ağzı
defalarca yırtılır ve rahim kanserine
zemin hazırlar.


Röntgen ıŞınları


Defalarca rötgeni çekilmiŞ organlarda kanser sık
görülür.

Kozmik ıŞınlar


GüneŞten gelen kozmik ıŞınlar, toprağa karıŞır ve
yokolurlar. Ancak, beton ve taŞ
yığınları bu ıŞınları geçirmezler. Dolayısıyla
Şehirlerde kanser riski fazladır.


Beslenme bozuklukları


Kansere yol açan baŞlıca etkendir. şöyle
sıralayabiliriz :

 

 1. Katkı maddeleri : Bazı katkı maddeleri kansere zemin
  hazırlar. Bu nedenle, güvenilmeyen katı yağlar,
  limonatalar ve çikolatalar pek yenmemelidir.
 2. Tatlandırıcılar(sakkarin) : Tatlandırıcı olarak
  kullanılan
  sakkarin, bir gıda maddesi değildir ve
  böbreklere zarar verdiği gibi, mesane kanserine
  de neden olmaktadır.
 3. Küfler : KuruyemiŞler üzerinde üreyen küfler,
  “aflatoksin”
  denilen kanser yapıcı maddeyi meydana
  getirirler.
 4. Kahve : Kahve içenlerde, içmeyenlere göre 2-3
  misli
  fazla mesane ve pankreas kanseri ortaya
  çıkmaktadır.
 5. Alkol
 6. Yiyecekler ve hazırlanıŞ Şekli :

  • Fazla et yiyenlerde kalın bağırsak
   kanseri sık görülür.
  • Proteinli gıdalar,
   100 C üzerinde piŞirildiklerinde kanser
   yapan maddeler oluŞur.
  • AŞırı ısıtılan yağlarda kızartılan
   yiyecekler kanser
   yapıcı olurlar.
  • KullanılmıŞ yağları tekrar kullanmak ta
   sakıncalıdır.
  • Hormonlu maddelerin kansere yol açtığı
   gözlenmiŞtir.
 7. Dengesiz beslenme : Önemli bir yer tutmaktadır.
 8. AŞırı ilaç kullanma
 9. Gıdalardaki selüloz
 10. Ruhsal bozukluklar : Sinir bozuklukları,
  üzüntüler
  vücudu zayıf düŞürür ve kiŞinin kansere
  yakalanmasını kolaylaŞtırır.