SağLık için düzenLi uyku

Uyku dediğimizde hepimizin bildiği gibi esnemeye başladık sayılır.

Uyku süresi kiŞiden kiŞiye değiŞebiliyor. Kimi 4 saatle yetinirken, kimine 12 saat bile az
gelebiliyor ancak genelde günde 8 saatten az uyku bir çok hastalığa
davetiye çıkarıyor. Uzmanlar uykunun kalitesinin de büyük önem
taŞıdığını vurguluyorlar. Uyku süresi kısaldıkça diyabet, obezite gibi
arkasından hipertansiyon, kalp rahatsızlığı gibi sorunların arttığı
gözlemleniyor. Uzmanlar, uyku düzensizliği yaŞayanların mutlaka bir
hekime baŞvurması gerektiğini belirtiyor.Dokuz Eylül
Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. BarıŞ Baklan,"Çok uzun uyku
içerisinde derin uyku dönemleri yok ise o uyku iyi bir uyku değildir,
tamirat mekanizması çalıŞmıyordur bedenin." dedi.Uyku için
seçilen mekanın da önemli olduğunu belirten Prof. Dr. BarıŞ Baklan,
yatak odasında televizyon,bilgisayar gibi cihazların bulunmaması
gerektiğini bildirdi.