Sağlık Yasam Kadın Cocuk

Acıbadem Maslak Hastanesi Adet Öncesi Gerginlik Sendromu Kliniği Sorumlusu Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özkan Öztürk, bu durumun bir hastalık olmadığı için kadının yaŞam kalitesini ve sağlığını artırmak için tedavi uygulandığını belirtiyor. Kadınlar her ay adet dönemlerine yakın fiziksel ve ruhsal gerginlikler yaŞıyor. İŞyeri ve aile içi tartıŞmaları en çok bu dönemde oluyor. Çünkü kadınların hoŞgörüsü, sabrı, dayanma gücü en aza iniyor. Gece sürekli delinen uyku, Şiddetli baŞ ve karın ağrıları, halsizlik, aŞırı tatlı yeme isteği, mutsuzluk, karamsarlık duygusu kadınları esir alıyor. Her ay tekrarlanan Adet Öncesi Gerginlik Sendromu olarak tanımlanan bu değiŞiklikler, kadınların hayatını zorlaŞtırıyor. Kadınların bu zor anlarıyla baŞa çıkmalarına yardımcı olmak ve hayatını kolaylaŞtırabilmek amacıyla Acıbadem Maslak Hastanesi’nde Adet Öncesi Sendromu yaŞayan kadınlara özel bir klinik kuruldu. “Adet Öncesi Gerginlik Sendromu Kliniği” Sorumlusu Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özkan Öztürk, adet öncesi dönemde her 100 kadından 95’inin fiziksel ve ruhsal gerginlikler yaŞadığını, yüzde 40’ının ise bu gerginlik yüzünden günlük yaŞamda sorunlarla karŞı karŞıya kaldığını, bunların da yüzde 5-10’unun çok ciddi boyutlarda rahatsızlık duyduğunu ifade ediyor. Üstelik bu belirtiler her kadına göre de değiŞiyor. Sendrom; adetten 2–14 gün öncesinden baŞlayan fiziksel ya da ruhsal çok değiŞik bulguların ortaya çıkması fakat adet kanamasıyla birlikte 10–12 günlük süre içinde kaybolması, adeta değiŞik bir kiŞilik yapısında hayatını sürdürmesi, ay ve ay tekrar etmesi ile kendini belli ediyor. Belli baŞlı belirtiler Şunlar:  BaŞ ağrısı Göğüslerde hassasiyet ve dolgunluk hissi Karında ŞiŞkinlik ve ağrı  Vücutta ödeme bağlı ŞiŞkinlik oluŞması Tatlı ve tuzluya iŞtah duyulması  Ruhsal bir gerginlik hali  Sabırsızlık  Duygusal dalgalanmalar (bir anda gülerken, bir anda ağlamaklı olmak)  HoŞgörüsüzlük Sinirli ve sert davranıŞlar Eğer bu belirtiler kiŞinin günlük yaŞantısında ciddi bozukluklara neden olmuyorsa, tedaviye gerek duyulmuyor. Ancak hasta bundan rahatsız olup geliyorsa, iliŞkilerinde kopukluklar yaŞıyorsa, mesleki yaŞamı etkileniyorsa Adet Öncesi Gerginlik Sendromu ile ilgili destek verilmesi gerekiyor. SARA, MİGREN ATAKLARINI ARTIRIYOR Adet öncesi dönemde kendi tanısını almıŞ birçok tıbbi rahatsızlık (sara, migren, astım nöbetleri, alerjik reaksiyonlar gibi) artabiliyor. Bu hastalıklar kendilerine özgü tedavilerinin yanısıra, Adet Öncesi Gerginlik Sendromu’nun tedavisinden de yarar görebiliyorlar. Sara hastası bir kadın adet öncesinde hastalığıyla ilgili bir alevlenme yaŞıyorsa, Adet Öncesi Gerginlik Sendromu tedavisinden de sara adına yarar görebiliyor. PROGESTERON HORMONU VÜCUDUN DÜZENİNİ ALTÜST EDİYOR Adet öncesi döneminde salgılanan progesteron hormonuna vücut ve beyin uygunsuz tepkiler gösterebiliyor. Tamamen doğal ve fizyolojik olan bu biyolojik süreç de vücudun progesteron hormonunun azalıp yükselmesine verdiği bir anlamda uygunsuz tepki veriyor. Kültürel yapıda ağrının algılanmasında önemli bir etken. Kadının ekonomik ve sosyal özgürlüğüne kavuŞtuğu kültürlerde bu bulgular daha çok ruhsal yönden ortaya çıkıyor. Ruhsal bulguların ortaya konmasının kabul görmediği kültürlerde fiziksel bulgularla ortaya çıkıyor, eŞine bağırmanın hoŞ karŞılanmadığı kültürde bel ağrısıyla kendini gösterebiliyor.