SALAT Zikir demektir

SALATÜ SELAM

SALAT: Zikir demektir. Kuran'da namaz SALAT
olarak geçer. Aynı sözlerin tekrarı…

SELAM: Güvenilir olduğunu, kendisinden
karŞıdakine zarar gelmeyeceğini belirten sözdür. Ayrıca selamete çıkaran
anlamıyla
Allah'ın sıfatlarındandır.

SALATÜ SELAM
Peygamber Efendimiz S A V a verdiğimiz selamdır ki
duayı da kapsar. Ona çok selam verelim ki ahirette bizi
hemen tanısın. Dostlar selamlaŞırlar.

Tek sünnet sevabı farzdan daha fazladır. O da selam verenin
sünnet sevabıdır. Selamı almak farzdır ama vereninka kadar sevap
değildir. 'Aranızda selamı yayınız.' denmiŞtir bize. Yabancılar
tanıdıklarına tanımadıklarına selam verirler. Bu bir inceliktir. Biz birbirimize selamı kestik, belki bir Şey ister diye… Selam verip borçlu çıkmamak için…