ŞEKER HASTALIğI ( DİABET ) SEBEPLERİ

ŞEKER HASTALIğI
( DİABET )

SEBEPLERİ


Pankreas Bezesinin yorulması


Kandaki Şekerin belli seviyede kalması, pankreas
bezinin salgıladığı insülin hormonu
ile olur. Pankreas bezesini yoran etmenler Şunlardır
:

 • Oburluk
 • şiŞmanlık
 • İhtiyarlıkPankreas Bezesinin hastalanması
 • Pankreas bezesi iltihaplanmıŞ veya
  kireçlenmiŞtir.
 • Pankreas kanseri
 • Pankreasın alınması
 • Pankreası etkileyen hastalıklar :

  1. Karaciğer ve safra kanalı iltihabı
  2. Kabakulak
  3. Frengi
  4. Verem
  5. Böbrek iltihabı ve böbrek taŞları
  6. Tifo
  7. Tifüs
  8. Kolera
  9. Dizanteri


Menopoz Dönemi


Bu dönemde kadının hormonal dengesinde değiŞmeler
olur. Çoğu kadınlar bu dönemde
Şeker hastası olurlar. DiŞetlerinde yanma, diŞlerde
çürüme, ağızda kuruluk, gözde
katarakt oluŞur. Bu dönemde eksilen kadınlık hormonu
Şu bitkilerle sağlanarak, Şeker
hastalığına yakalanma riski azaltılabilir ; Papatya,
Ökse otu, Nergis, Adaçayı.
Ayrıca, bu dönemde kilo almamaya gayret edilmelidir.


Kortizonlu ilaçlar


Kortizon, böbrek üstü bezlerinin verdiği hormondur
ve pek çok hastalığa karŞı kullanılmıŞtır.
Ancak Şeker hastalığı da dahil birçok yan etkileri
vardır.

Ruhsal ve bedensel etkenler


Yapılan araŞtırmalar, KORKU, şOK, RUHSAL SIKINTI
gibi psikolojik etkilerin pankreas
salgısını etkileyerek, Şekere yol açtığını
göstermiŞtir. Ruhsal bozukluklar Şeker
hastalığını davet eder.


VÜCUTTA YARATTIÐI ETKİLER


Kandaki asit dengesi bozulur


Kandaki aseton miktarı artar. Bu durum, hastada
bulantı ve kusmaya neden olur. Hastada
su kaybı olur va komaya girer.


ÇeŞitli hastalıklara zemin hazırlar

 • Ciltte yer yer kızarma, piŞme, çıban ve apseler
  oluŞur.
 • DiŞ etleri, dudak iç kısımları enfeksiyona uğrar
  ve
  kaŞınır.
 • AteŞ, böbrek gangreni, böbrek ağrısı, sistit,
  karaciğer
  ve safrakesesi iltihabı oluŞur.
 • Akciğer veremi sık görülür.
 • Ayrıca, damar sertliği, görme zayıflığı, kalp
  yetersizliği,
  beyin fonksiyonlarının yavaŞlaması, sinir
  bozuklukları, diŞ çürümesi gibi birçok
  rahatsızlığa da kapı aralar.