SELÜLİTTEN NASIL KORUNULUR?

SELÜLİTTEN NASIL KORUNULUR?


•       Kilonuzu koruyun.
Günde 1500 kalori alın.

•       Çok hareket edin,
örneğin jogging yapın, bisiklete binin, yüzün,
jimnastik yapın.

•       Ayrıca vitamin ve
mineral alın. A ve E vitaminleri deriyi
düzgünleŞtirir, magnezyum metabolizmayı
harekete geçirir, fosfor ve silisyum dokuları
kuvvetlendirir.

•       Vücudun fazla suyunu
atması için beyaz ve kırmızı turp, maydanoz,
kereviz, çilek ve pilav yiyin.

•       Tuz, Şeker, alkol,
sigara, koyu çay, kahve, çikolata, kızartma ve
undan uzak durun.

•       Derinin kanla beslenmesini
teŞvik edin. Örneğin masaj eldiveni ile kendi
kendinize yapacağınız masajla, bir
sıcak, bir soğuk duŞu sorunlu yerlere tutun.
Saunanın da yararı vardır.

SELÜLİT BİR HASTALIK MIDIR?


Evet Selulıt

bir hastalıktır. Tıptaki adı Hidrolipodistrofidir.

SELÜLİT TEşHİSİNİ KENDİMİZ KOYABİLİR
MİYİZ?


Evet. Cilt iki parmak arasında kıstırıldığında,
cildin dıŞ tabakasında girinti ve
çıkıntılar meydana gelir ki tıpta buna portakal
kabuğu görünümü denir. 

SELÜLİT KADINLARDA HANGİ BÖLGELERE
YERLEşİR? 


Uyluğun üst kısmı, dizin ve bileğin iç
kısımları, kaba et ve baldırların arkası
ve üst bacaklara genelde süvari pantolonu
Şeklinde yerleŞir.

SELÜLİT REJİMLE GEÇER Mİ?


Hayır, selülit tüm zayıflama rejimlerine karŞı
dirençlidir. Özel bir tedavi gerektirir,
kendi kendine geçmez.

SELÜLİT NELERDEN OLUşUR?


Selülit üç elemandan oluŞur: 1-Dayanıklı hale
gelmiŞ bölmeli bir konjonktif doku.
2-Su molekülleri ve tuz molekülleri.
3-Konjonktif doku içine hapsolmuŞ yağ hücreleri
birikintileri. Bu bölgesel yağ birikimi, cildin
hareketliliğinin azalması ve kalınlığının
artmasıyla kendini gösterir. Elle dokunulduğunda
cilt pütürlü, sertleŞmiŞ ve muntazam
olmayan bir görüntü verir.

SELÜLİT AÐRILI MIDIR?


Evet, selülit ağrılı olabilir. Ağrının Şiddeti
selülitin sinir liflerinin üzerine yapmıŞ olduğu basınç derecesiyle
orantılıdır.

ZAYIF KADINLARDA SELÜLİT OLUR MU?


Evet, selülit zayıf hatta sıska kadınlarda bile
görülebilir.

SELÜLİTİN NEDENLERİ NEDİR?


1-Hormonal nedenler:
Hiper folikülin, yani kadınlarda yumurtalardan
salgılanan folikülin hormonunun artıŞı.
Bu hormon, dokularda su tutma özelliği nedeniyle
selülite zemin hazırlar.


2-Soya çekim: Anne
selülitli ise çocuğunda da selülit görülebilir.


3-DolaŞım bozukluğu (damar
yetmezliği):
Selülit ve damar
yetmezliği birbirine paralel gider. Yani
selülit damar yollarında oluŞur ve damarları
sarar, sıkar. Bu durum kan dolaŞımını
daha da zorlaŞtırır ve varisler meydana gelir.
Bu da damar yetmezliği, selülit,
varis, daha ileri derecede damar yetmezliği
olarak gittikçe ciddi boyutlara varır.

SELÜLİTİN OLUşMASINDA DİÐER NEDENLER
NELERDİR?


Kabızlık, hipotiroid, doğum kontrol hapı
kullanımı, karaciğerin kötü fonksiyonu
ve sinirsel düzensizlik.

Selülit üç aŞamada geliŞir. Birinci aŞaması dolaŞım bozukluğudur,
damarlardan çıkan
su dokulara dolar. Dokular acılı ve
duyarlıdırlar. Ödemli denilen bu devrede baŞarılı
bir Şekilde tedavi yapılabilir. Bu devrede
tedavi yöntemi mezoterapidir. İkinci
aŞamada, ödem daha da fazlalaŞır. Bu aŞamada
selüliti buradan atmak oldukça güç
olmasına karŞın, tıpta mezoterapi ile baŞarılı
bir tedavi mümkündür. Üçüncü aŞamada,
bu dokularda biriken yağ, su ve tuz molekülleri
organizma tarafından kullanılamaz
ve selülit yerleŞir.

SELÜLİTTE NASIL BİR BESLENME REJİMİ
UYGULANMALIDIR?


Rejim, su açısından zengin, tuz açısından zayıf
olmalıdır. Selülit tedavisinde tuzu
asgari düzeye indirmek gerekir. Balık, kabuklu
deniz ürünleri, kümes hayvanı ve
yumurta yenilerek protein açısından zengin bir
beslenme uygulanır. Proteinlerin
ödemi önleyici ve iŞtah artırıcı bir rolü
vardır. şekerlemeler, hamur iŞleri, bakliyat
kaldırılmalı, alkolden uzak durulmalıdır. Zira
alkol kanda yağa dönüŞür ve vücutta
birikir.

SELÜLİT HANGİ YÖNTEMLERLE TEşHİS EDİLİR?


Termografi, ekografi ve manyetik rezonans.

LİPOLİZ NEDİR?


Yağ hücrelerinin boŞluğunda depolanan yağların
kimyasal olarak parçalanması ve eritilmesi,
enerji olarak vücuda verilmesi olayıdır.

Kİşİ SELÜLİTLİ Mİ DOĞAR?


Hayır, kiŞi selülitli doğmaz. Ne bebek, ne de
çocuklarda selülit vardır. Selülit
gerçek olarak eriŞkinlik döneminde ortaya çıkar.
Ancak selülitte kalıtımın önemli
rolü vardır. Kalıtımın kesin surette etkili
olabilmesi için, hem anne hem de babada
yağ fazlalığına iliŞkin sorunların bulunması
gerekir. Bu durumda kiŞinin, ilk ergenlik
belirtilerinden itibaren ve daha sonra da
yaŞamının değiŞik evrelerinde, örneğin
gebelik ve menopoz gibi hormonal açıdan çok
önemli zamanlarda da izlenmesi gerekir.

HAMİLELİK SELÜLİTE UYGUN ORTAMI HAZIRLAR
MI?


Vakaların çoğunda hamilelik gerçekten selülitin
belirmesine neden olur. Çünkü doğumdan
önce ve doğumdan sonra meydana gelen hormonal
değiŞimler, gerçek bir dengesizliğin
kaynağıdır. Doğumdan sonra selülit biraz azalsa
da bir miktar selülit birikimi kalır.

MENOPOZ DÖNEMİ şİşMANLAMA DÖNEMİ MİDİR?


Menopoz döneminde özellikle kiloda fazlalığa
doğru belirli bir eğilim vardır. Ayrıca
hormonal dengesizlik, vücudun su tutması ve
selülit görülür. Psikolojik açıdan,
kadın cinselliğindeki değiŞim ve buna eklenen
çeŞitli olaylar kadınlarda depresyona
doğru bir eğilim yaratabilir. Kadınlar da
kendilerini avutmak için genellikle kontrolsüz
ve hatta oburluğa varan bir yeme alıŞkanlığının
içine düŞerler ve kilo alırlar.

SPOR SELÜLİTİ TEDAVİ EDER Mİ?


Hayır. Sert sporlar, vücudun belirli bir kısmını
çalıŞtıran ve düzensiz yapılan
sporlar hiçbir iŞe yaramaz. Selülite karŞı en
etkili sporlar tempolu yürüme ve yüzmedir.
Fakat tıbbi olarak, bütün sporlar içinde en
iyisi jimnastiktir. Bunun bir avantajı
da herkes tarafından istenildiği yerde,
istenilen zamanda ve Şekilde uygulanabilmesidir.

SELÜLİT ÇOK OLDUÐUNDA TEDAVİSİ DAHA MI
ZORDUR?


Hayır. Tedavi daha uzun sürer, ama daha güç
değildir. Yöntem her zaman aynıdır.
Esas zor olan, hastaya kendini sevmeyi öğretmek,
harekete geçirmek ve mücadele bilinci
kazandırmaktır.

ERKEKLERDE NİYE SELÜLİT OLMAZ?


Erkeklerde selülit olmamasının en önemli nedeni
onlarda baŞka hormonların, özellikle
de yağlı hücre oluŞumunda hiçbir etkisi olmayan
erkeklik hormonunun bulunmasıdır.

SELÜLİT BÜYÜME ÇAÐINDA TEDAVİ EDİLMELİ
MİDİR?


Selülit, genellikle büyüme çağında ortaya çıkar.
Psikolojik bir sorundan kaynaklanan
bir oburluğun sonucu olmadığı halde 14-15
yaŞlarında selülit oluŞması, hormonal
bir düzensizliğin iŞaretidir. Genç kızlarda
selülit oluŞtuğunda, düŞük kalorili
bir rejim izlenebilir, spor ve jimnastik
yapılabilir ve çok gerekirse mezoterapi
uygulanabilir.

şİşMANLIK İLE SELÜLİT ARASINDA NE FARK
VARDIR?


Bu ikisini kesinlikle karıŞtırmamak gerekir.
Eğer kiŞi ŞiŞmansa mutlaka selüliti
de vardır. Ama selülit cildin derin dokularını
bile etkileyen, temelde hormonal
kökenli özel bir bozukluktur. Ve bu bozukluk,
son derece zayıf kadınlarda bile görülebilir.
Fazla kiloların tüm vücuda yayılmasına karŞın
selülit, bacak, baldır, kol gibi belirli
bölgelerde görülür. 

SIK SIK KİLO ALIP VERMEKTEN NİYE
KAÇINMALIYIZ?


Bazı kimseler sürekli kendilerini
kısıtlamaktansa, çok kötü bir görünüŞ alıncaya
kadar yiyip ŞiŞmanlar, sonra da bu kilolarını
çok hızlı bir Şekilde vermeye çalıŞırlar.
Bu sistemin sakıncaları çok fazladır. Bu tür
rejimler organizma için zararlı, metabolizma
içinse korkunçtur. Ayrıca sık kilo alıp verme,
mekanik faktörler nedeniyle cildin
kendini bırakmasına neden olur, deride çatlaklar
meydana gelir.

GÜNDE 3 LİTRE SU İÇİLMELİ Mİ? 

Toksinleri ve zararlı maddeleri
vücuttan atmak için, günde
ortalama 1.5 litre su içmek gerekir. Ancak
bu, herkes aynı miktarda su içecek demek
değildir. Çünkü her insanın gereksinim
duyduğu miktar farklıdır. Genel olarak içilecek
sıvı miktarı kiloyla da iliŞkilidir. 100
kiloluk bir kiŞi fazla zorlanmadan bir
günde 3 litre su içebilir. Oysa 40 kiloluk
biri için bu miktar fazla gelebilir.
Ayrıca, vücutları su tutan kadınlar, içmeye
baŞlar baŞlamaz ŞiŞkinlik meydana gelir.
Bu durumda selülitten önce bu rahatsızlığın
tedavisi ele alınmalıdır.