Seven Gızın Hakiyesi

Gaziantep şivesiyle (Seven Gızın Hakiyesi) 

– Gııı Hayce.
– Gııı haradasın?
– Allah seni getirmeye emi Şeyle.
– Neen gulasmeyn gıı.
– Saa deiym taman.
– Gıı Hayce neen duymeyn gıı beni.
– Tağadan baa bak Şeyle.
– Acı gelde oturak dayım dayım geldeyn mi var sahım. Nidiyn evde sen
saa.
– Otur Şeyle urguma da iki çirtik hanek edek. Bes ahıl ver sen baa.
– Ben niyğdim niŞliym Şindi. DüŞünüym düŞünüym beyle olmey. Yahamı
gaptırdım.
– He gııı sahten deiym saa. Gercik gercik gülme eyle. Hös deyiym saa.
Ambel beter beni kerç ediyn sende.
Hös de dinne adam kiminde annatıyğm.
– şo geçe baggal mamet amminin düvenin urgundahı konŞu AyyuŞ dezegil
taman.
– He. AyyuŞ dezenin güccüg olu Hösüyün.
– He gıı.
– Aha o.
– He he.
– O gudduk olan hıra hırtlak. Ahlına geliğymi az döŞmezdik ondan.Aha ben
ona yahamı gaptırdım seviym.
– Seviiiiym yeen seviiiym.
– Hös gııı gülme eyle bi kelle bile ahlımdan çıkmey sahten deyiğm saa
neen güliyn eyle beni mi kerç ediyğn.Tarpadanak oldu. Bi dafesinde zibil
elediydim urgundan geçtim. O baa bahdı ben ona bahıŞtıg birez. Biliyğn
bende yeen göze görükümüm yanı. Oda ahıllı olan Şindi boy bos güvey
kimin geyiniğ.He güccüggen yeen deliydi emme böğdü aha adam deniŞi
naderde olsa.
– Hayce gııı ben neyğdicim Şindi gıı. Hayalımdan bilaan çıgmıy nader hös
göğnüm deysemde anlamey.Deyken delisi gün gapım yumsuk yumsuk taŞkala
taŞkala çaldı haralda yangıŞ değydim.Bi güccüg uŞaanan meersem Hösüyün
meddub salmıŞ. Hısleyn döŞüme sahladım.
– He de. –
– Du gııı sokranma aha meddubu ne yazmıŞ biliymin seviym seni saa yahamı
gaptırdım mahanayla zibil eled de bi kelle da göriym deyğ. Gözel gözel
hanekleri düzmüŞ he gııı.
– Dıggat! ! ! ! ! ! ! ! en gözel haneni duydun mu seni seviym deyğ.
– E de.
– Bi dafesinde bobam Hösüyünü tagamızın urgundan geçiyğkene görmüŞ iŞmar
ediyken baa. Bobam da ganneynen seyirtti govaladı taa arha konŞu
Firdöös dezegil varya he he maasimi taa o geçiye gadeni govaladıydı.
Ondan belli aramey. Aha Şindi gene baŞım balhiy madem sanciy baa bi eli
baŞında habi ver acı. Seviym gııı gerçeeden seviym anlamey yosam anleyde
iŞine mi gelmey olam bilmeym kine baa eyle geliy sahım.
– Gıı Hayce bu deli olan bobamdan mı gorhuy ola bi kelle gorhulacak
navar bobamda öcü mü sahılam gendini mi yiyci
– Elde mi gııı.
– He de.
– Her aaŞam düva ediym dayım dayım döŞümün taktasına vuriym vuriym olmey
anbel beter gendimi heder ediym beyle. Ben onun uçun deli oliym nense o
heç ahlına bi kelle bile gelmey. Baddayı ediyğm bende he adam sevdene
baddaa eder mi ettiriy vallaha gıı. Aha gene aazımı açdı.
– Hösüyün Hösüyün.
– Yidiken yıhılasın desem gene yazık saa. Allah miraz aldırmaya desem
gene yazık saa. Adın Şanın bellisiz ola. Beni beyle dımdızlak koydun.
Taman ben seni yeen seviydim sende beni yeen seviydin. Benim gaderim
kara hebiceeni ırmeylar fenikiyim imreniyim hıssadanak hıssadanak
tagadan bakiym bakiym çirtim çirtim bekleym ama yok gelmey anam gelmey.
Bende beyle hulklaniym aalarım gaderime.
– Gorhma hösüyünüm gel navar. Aynat olma da gel gorhma.
Allah baa Şeyle el gınamaz ayrılıı verede kurtulam.
– Hös gııı Allah etmesin deme. Etsin etsin ben bu datlı canımdan bıhtım.
Seviym ben niŞleym.

TÜRKÇESİ :d

Hakiye: Hikaye
Gıı: Kız
Hayce: Hatice
Haradasın: Nerdesin
Allah seni getirmeye: Gittiğin, kaldığın yerden dönmeyesin.
şeyle: şöyle
Neen: Neden
Gulasymeyn: Duymuyorsun.
Saa: Sana
Deyiym: Diyorum.
Taman: Hani
Duymeyn: Duymuyorsun.
Tağa: Pencere
Oturak: Oturalım.
Dayım: Devamlı
Geldeyn: Geldiğin
Sahım: Sanki
Nidiyn: Ne yapıyorsun.
Urguma: KarŞıma.
İki çirtik hanek edek: İki laf edelim.
Bes: Yalnız
Ahıl: Akıl
Niyğdim niŞliym: Ne yapayım nasıl edeyim
şindi: şimdi
DüŞünüym: DüŞünüyorum.
Beyle: Böyle
Olmey: Olmuyor
Yahamı gaptırdım: Kalbimi verdim
Gercik: Gıcık
Hös: Sus
Abel beter kerç ediyn: Daha beter beni taklit ediyorsun
Dinne: Dinle
Annatıym: Anlatayım
Geçe: Taraf
Baggal: Bakkal
Mamet: Mehmet
Ammi: Amca
Düven: Dükkan
Urgundahı: KarŞısındaki
KonŞu: KomŞu
AyyuŞ: AyŞe
Deze: Teyze
Taman: Hani
He: Evet
Güccüg: Küçük
Olan: Erkek çocuğu
Hıra hırtlak: Kısa boylu,çok zayıf
Geliğy mi? Geliyor mu?
DöŞme: Kavga
Seviym: Seviyorum
Yeen: Çok
Kelle: Bir defa
Ahıl: Akıl
Çıkmey: Çıkmıyor
Sahten: Gerçekten
Saa: Sana
Tarpadanak: Aniden
Dafesinde: Defasında
Zibil: Çöp,pislik
Elediydim: Götürüyordum
Urgundan: Önünden
BahıŞtıg: BakıŞtık
Birez: Biraz
Biliyğn: Biliyorsun
Göze görükümüm: Çok güzelim
Güvey: Damat
Geyiniğ: Giyiniyor
Böğdü: Büyüdü
DeniŞi: DeğiŞiyor
Nader: Ne kadar
Göğnüm: Kalbim
Delisi: Ertesi
Gapı: Kapı
Yumsuk: Yumruk
TaŞkala: Panik
Haralda: Herhalde
YangıŞ: YalnıŞ
Güccüg: Küçük
UŞanan: Çocukla
Meersem: Meğer
Hösüyün: Hüseyin
Meddub: Mektup
Hısleyn: Gizlice
DöŞüme: Göğsüme
Sahladım: Sakladım
Sokranma: şikayetci olma
Mahanayla: Bahaneyle
Eled: Götür
Gözel: Güzel
Hanek: Laf
Dıggat: Dikkat
E de: Evet de
Bobam: Babam
Taga: Pencere
İŞmar: Parmakla iŞaretleŞme
Ganne: şiŞe
Seyirtti: KoŞarak glmek
Govaladı: Kovaladı
Firdöös: Firdevs bayan adı
Maasim: Masum,zavallı
Gader: Kadar
Balhiy: Ağrımak
Made: Mide
Sanciy: Sancılanmak
Eli baŞında habi: gripin
Yosam: Yoksa
Anlamey: Anlamıyor
Navar: Ne var
Öcü: şeytan
Sahılam: Gerçek
Gendi: Kendi
Elde mi? Öyle değil mi?
AaŞam: AkŞam
Düva: Dua
Uçun: İçin
Badda: Beddua
Ediyğm: Ediyorum
Yidiken yıhılasın: Gençken ölesin
Dünyada tad aldırmasın: Dünyada tad almayasın
Adın Şanın bellisiz ola: Ortadan kaybolursunda nerede olduğunu kimseler
bilmesin.
Beyle: Böyle
Dımdızlak: Tek baŞına
Hebiceeni: Hepsini
Irmeylar: Ayırmıyorlar
Fenikiym: İçim geçiyor
Hıssadanak: Sessizce
Çirtim: Çok güzel giyinmek
Bekleym: Bekliyorum
Hulklaniym: Duygulanıyorum
Aalarım: Ağlarım
Gader: Kadar
Gorhma: Korkma
Navar: Ne var
Aynat: İnat
Ba: Bana
şeyle: şöyle
El gınamaz ayrılıı: Ölüm ayrılığı

NİHAT İLİKCİOÐLU.