sevgililer günü

DüŞünceleriniz pozitif olsun, çünkü düŞünceleriniz sözleriniz olur.
Sözleriniz pozitif olsun, çünkü sözleriniz davranıŞlarınız olur.
DavranıŞlarınız pozitif olsun, çünkü davranıŞlarınız alıŞkanlıklarınız olur.
AlıŞkanlıklarınız pozitif olsun, çünkü alıŞkanlıklarınız değerleriniz olur.
Değerleriniz pozitif olsun, çünkü değerleriniz kaderiniz olur.