Sevgiliye Şiirler

Sen elinde gitarınla beklerken beni
Ben sana gelmekte olacağım…
Sen yine beklemekten yorgun düŞüp uyuyacaksın
Ben sana gelirken engellere takılmıŞ olacağım
Seni sevmek ne güzel diye düŞünürken,
Ayaklarımla kavgaya tutuŞacağım, yavaŞsınız diye
Yorgun gözlerime inat görmez’semde yürüyeceğim
Duymaz’salarada kulaklarım his edeceğim
Ellerim bastonuma yapıŞtı kaçmasın diye
Sen beni hep suçlamıŞtın nerdesin diye
Ama yinede bekliyorsun biliyorum
Hani çok sevdiğin çiçek varya
İŞte o çiçekten getiriyorum sana
Sen gülleri deyil nergizi severdin
Kurusalarda sen seversin sırtımdalar yıllardır
Sen haklısın yine evet haklı çıktın
Benim gelmeyeceğini düŞünsende
Ama geleceğimi umutla bekledin
Umutların boŞa deyil sen duymazsanda
Umutlarında haklıydın yine sen haklısın
Bak bu defada akdenizin kıyısından yazıyorum sana
Merak etme sırtımı yaksada tuzlar
Sana akdenizin sularındanda getireceğim
Sahi benim unutulmaz vefakar AŞkım!
Sen halen gitar çalıyormusun
Bizim Şarkımızı mırıldanıyormusun
Bu defa bana isyan bir Şarkı yazmadın deyimli
Yok sanmam zaten sen beni sadece sevdin
Ve hep dilinden bizim Şarkımız dökülmüŞtür
Sakın gitar çalmayı bırakma, ben ölmek üzereyim
Beni yaŞatan sana kavuŞmak umudu
Sana kavuŞayım ve seninle son bir defa, son bir defa
Dans edip senin kollarında öleyim…
Ne olur sakın bırakma elinden gitarını
Ben Azraile inat geleceğim
Senin kollarından baŞka yerde ölmek haram bana…