Sevmek Sevildiğini Hissedebilmek

Sevmek;Sevildiğini hissedebilmek,Sevmek;Sende onu, sevdiğini söyleyebilmektir!..Sevmek;YaŞamın her anında onu düŞünebilmek,Sevmek;Sahip olunsun olunmasın, sevebilmektir!..Sevmek;Hep beklentisiz olabilmek,Sevmek;Her Şeyi ama her Şeyi, karŞılıksız verebilmektir!..Sevmek;Çağrılmadan yanına gidebilmek,Sevmek;Çoğu zaman ağlanacak hâle bile gülebilmektir!..Sevmek;Cepteki son metelikle alınmıŞ simidi ikiye bölebilmek,Sevmek;Gerekirse sevilenin uğruna ölebilmektir!..Sevmek;“Delilerle sır boncuğu dizebilmek”Sevmek;Her çirkinlikte bile bir güzellik görebilmektir!..Sevmek;Köroğlu’ nun kır atına binmek,Sevmek;Dünyaya kafa tutabilmektir!..Sevmek;Kâh bulutların üzerinde gezinmek,Sevmek;Kâh yeryüzünde sürünmektir!..Sevmek;“Yetti gayrı” dememek,Sevmek;Yorulmak nedir, usanmak nedir bilmemektir!..Sevmek;AŞkın nârında yanabilmek,Sevmek;Yandıkça “İnsan” olunduğunun farkına varabilmektir!..Sevmek;Gerektiğinde nefsine “Dur” diyebilmek,Sevmek;Her Şeyden önce gururunu yenebilmektir!..Sevmek;Her karara saygı gösterebilmek,Sevmek;Neden ne olursa olsun, kin beslememek, nefret etmemektir!..Sevmek;İncinsen de, kırılsan da asla küsmemek,Sevmek;Sanki hiçbir Şey olmamıŞçasına, çarpıp gittiğin kapıdan dönebilmektir!..Sevmek;KonuŞmadan anlaŞabilmek,Sevmek;Soğuk kıŞ gününde paylaŞabilmektir bir tek gocuğu,Sevmek;Nefes alabilmek,Velhâsılı sevmek;YaŞatabilmektir içindeki çocuğu!..


_______

SEN GÜNEşİN DOÐDUÐU YERDESİNBEN BATTIÐI YERDEKAVUşAMAYIZ ARTIK BİZ BİRBİRİMİZEÇÜNKÜ SEN GÜNEşİN DOÐDUÐU YERDEBEN BATTIÐI YERDE…KAVUşTUÐUMUZ TEK NOKTA OLACAKSEN GÜNEşİN DOÐUşUYLABEN BATIşIYLA BULUşACAÐIM…GÖZÜNÜ İKİ şEY KAMAşTIRACAK:BİRİ GÜNEşİN DOÐUşUDİÐERİ BENİM VUSLATIM OLACAK;BENİ DE İKİ şEY KARARTACAK:BİRİ GÜNEşİN BATIşIYLA DÜNYA NIN KARARMASIDİÐERİ HASRETİNLE DÜNYA MIN KARARMASIOLACAK…İŞte “SONSUZ AşK” Bu Olacak…
Solgunum cümlelerinle yıka beni,Bırak rüzgarlar temizlesin,Sular silsin çamurları,Topraklar karalansın,Alsınlar yüreğimi,Ellerim donsun, Gözlerim kapansın,Hayallerime tül çek,Ruhumu manevi değerlerinle besle,İçimde bir sen kalsın…