sibel pamuk ay ıŞığı

Ben seni gördüm aŞık oldum, gönlümü verdim aŞık oldum
Tez geldi hicran, ayrıldık hemen, ay ıŞığında, ay ıŞığında

Olmasa hasret, gülsün muhabbet ay ıŞığında
Yine gel bize, durak yüz yüze, ay ıŞığında, ay ıŞığında