sigara içenlerin kör olma ihtimali

İngiltere’de Bilim adamlarının yaptıkları araŞtırmalar, sigara
içenlerin kör olma ihtimalinin içmeyenlere göre üç kat daha fazla
olduğını ortaya koydukları tesbit edildi.

Sigara içenlerde, yaŞlılıkla bağlantılı olarak ortaya çıkan maküler
dejenarasyon adlı rahatsızlığın görülme oranının yüksek olduğuana dikkat
çeken bilim adamları, hastalığın sürekli ve tedavisi imkansız Şekilde
körlük yarattığını hatırlattılar.

AraŞtırmacılar, İngiltere’de halkın büyük bölümünün söz konusu
tehlikeden haberdar olmadığını da belirtirken, hükümetten sigara karŞıtı
kampanyalarda bu unsurunda kullanmasını istedi. Kampanyalarda
kullanılan afiŞ ve broŞürlerde bu konuda ki bilgilerin de yer almasını
isteyen bilim adamları, aksi taktirde maküler dejenerasyon nnedeniyle
körlük vakalarındaki artıŞın süreceğine iŞaret ettiler.

AraŞtırmayı yürüten Manchester Üniversitesi ve Bolton Hastahanesi
bilim adamları, İngilterede görülen her beŞ maküler dejenarasyon
vakasından birinin sigaradan kaynaklandığını,Aralık 2007 Optimedya
dergisinin yayınlarından anlaŞılmaktadır.