Şiirleriyle tanınan Pierre Loti

Pierre Loti’nin resimlerinden, desenlerinden, fotoğraflarından oluŞan
bir de Ressam Pierre Loti – Uzun Bir Yolculuk adlı kitap İstanbul
Ticaret Odası’nın desteğiyle Kırmızı Yayınları’ndan okuyucuyla buluŞtu.

Yazarları; Alain Quella-Villeger ile Bruno Vercier. Dilimize İsmail
Yerguz çevirdi.

Ressam Pierre Loti adlı kitabın yayınlanması uzun soluklu bir çalıŞma
olmuŞ, eserlerin sayılıp numaralanmasından kitabın sayfa düzenine kadar
çok da bilgi  gerektirmiŞtir. Bu önemli eserin, metinlerle resimleri
katalog titizliğiyle (sunum metinleri, notlar…) bir araya getiren  bir
gezi anlatısı Şeklinde sunulması seçimini de yapmak gerekmiŞtir.