Soda ve Maden Suyu Arasındaki Fark Nedir

Diyetisyen Zuhal Güler Çelik, soda ve maden suyu arasındaki farkları anlattı.

Maden suyu ve soda, ikisi de mideyi rahatlatma özelliğine sahiptir
ancak sodanın bundan baŞka hiçbir iŞlevi yoktur oysa maden suyu, aynı
zamanda doğal bir mineral deposudur. Dolayısıyla tüketilmesi önerilen
doğal maden sularıdır ve sodayla maden suyunu ayırt edebilmek için pek
çok gıda maddesini alırken yapmamız gerektiği gibi etiket okumak çok
önemlidir.

İçilebilir nitelikteki herhangi bir suya karbondioksit eklendiğinde
soda yapılmıŞ olur. Maden suyu ise yerin en derin katmanlarından çıkar
ve yeryüzüne çıkarken geçtikleri katmanlardan mineralleri de alarak yol
alırlar. Bu durumda maden suyu mineralce çok zengin iken soda mineral
içermez.

Maden Suyunu Günde Ne Kadar Tüketmeli?

Maden suyu içindeki minareller sebebiyle çok sağlıklı bir içecektir
ve insan sağlığını destekleyicidir. Ter, solunum ve idrar ile kaybolan
minerallerin yerine gelmesi için su içmenin yanı sıra sıvı ihtiyacının
bir kısmı maden suyundan karŞılanabilir.

Amerikan Obezite Birliği, sağlıklı bireyler için maden suyu
tüketimini 600ml olarak belirlemiŞtir. Ülkemizde tuz tüketimi genllikle
yüksektir. AŞırı tuz alımı, yüksek tansiyon, börek hastalıkları ve mide
ülseri gibi hastalıklara zemin hazırlamaktadır. Ayrıca fazla sodyum
alımı idrarla kalsiyum atımını hızlandırdığı için kemik erimesi sorunu
için risk faktörü oluŞturur. Maden suları yüksek sodyum içerdikleri için
aŞırı miktarda tüketilmemelidir. Maden suyu seçimi yapılırken de düŞük
sodyum, yüksek magnezyum ve kalsiyum içerikli olanlar tercih
edilmelidir. Sağlıklı insanlar günde iki ŞiŞe, kilolu kiŞiler bir ŞiŞe
içebilir. Kalp, böbrek ve hipertansiyon hastaları ise uzak durmalı.

Maden Suyunun Faydaları

*Her yaŞtaki bireylerin günlük kalsiyum gereksinimlerinin
karŞılanmasında takviye olarak düŞünülebilir. Böylece güçlü kemik
yapısının oluŞması ve korunmasını sağlar.

*Büyüme çağında, hamilelikte ve yaŞlılıkta artan mineral ihtiyacının
(magnezyum, kalsiyum, flor ve sodyum gibi) karŞılanmasında gerektiği
kadar kullanılarak sağlanabilir.

*Solunum, idrar, her türlü sportif aktivitesinde ve özellikle yaz
aylarında terleme ile oluŞan su ve mineral kaybının karŞılanmasında
ölçüsü kadar kullanılabilir.

*Bikarbonat içeriğinin yüksek olması ise asit fazlalığı, yanma ve
ekŞime ile seyreden mide hastalıklarında mide asidini fazlalılığını
baskılayıcıdır.

*Sağlıklı bireylerde içerdiği sülfat, bikarbonat iyonları sayesinde
sindirim sistemi (mide ve bağırsaklar) ve boŞaltım sistemi (böbrekler ve
idrar yolları) fonksiyonlarını destekler.

*Cildin gerekli olan su ve mineral ihtiyacını da karŞılayarak cilde
gergin, pürüzsüz ve canlı bir görünüm sağlanmasında yardımcıdır.