SporcuLarda BesLenme NasıLdır

Sportif bağlamda dengeli beslenme gerek antrenman, gerekse yarıŞma
periyodunda, sporcunun gerek duyduğu besin öğelerinin, gerek duyduğu
zaman diliminde alınmasıdır. Burada denge kavramı , sporcunun antrenman
ve yarıŞmada harcayacağı besin öğelerinin sağlıklı bir biçimde alınması
ve harcanmasının ardından yerine konulmasıdır.

şimdi aŞağıda Sporcu beslenmesi ile ilgili Konu baŞlıklarını
göreceksiniz Merak ettiginiz konu baŞlıgına tıklayıp gerekli bilgiyi
alabilirsiniz