ŞU SONSUZ KOŞU

ŞU

SONSUZ KOŞU


Samsun’a ayak basmıŞ
Kahraman bugün,
Çayır, çimen yeŞermiŞ zafer yolunda
Davul zurna sesinde Şahlanır düğün,
Gönlüm coŞup öter bir bahar dalında.


Ata’nın rüyasına
gelincikler sun,
Emek bahçelerinin güzel gülünü…
Biz sonsuz bir sabahtayız… O uyusun,
Sevincimiz coŞturur O’nun gönlünü.


Nasıl çıkmıŞ bir sabah
Samsun’dan yola,
Dağlardan dağlara o zafer türküsü,
şahlanıp bayrak çekmiŞ her eski kola,
Taze bir bahar açmıŞ yurdun gözünü.


Al bayrağın Ankara
Kalesi’nde hür,
Dalgalanmakta altın bir çağa doğru,
Yeni kahramanlar kol kol, boy boy yürür,
şu karlı dağlardaki bayrağa doğru.


On dokuz Mayıs’ın hür
baŞına çelenk,
Kiraz mevsimi, gençlik ay’ı, gül ay’ı,
Bir bahar bahçesinde gönüller renk renk,
şu sonsuz koŞuya bak, sarmıŞ yaylayı.