Sultan Alparslan

Sultan Alparslan 27 bin askeriyle Bizans topraklarında ilerlerken, keŞfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna gelip telaŞla : “300 bin kiŞilik düţman ordusu bize Doğru yaklaŞıyor” der.Alparslan hiç önemsemeyerek söyle der : “Biz de onlara yaklaŞıyoruz.”