Tanoreksiya Nedir

Tanoreksiya Nedir?Yapılan yeni bir araŞtırmada, kadınların ve erkeklerin çok fazla güneŞte kalarak bronzlaŞma arzusunda bulunmalarının neredeyse ‘’uyuŞturucu bağımlılığı’’ kadar güçlü bir bağımlılık olduğu belirlendi. Amerikan Wake Forest Üniversitesi’nin yaptığı araŞtırmada; çok büyük tehlike ve risklere rağmen insanların birçoğunun neden bronzlaŞmaya arzu duydukları üzerinde çalıŞıldı.

Bu hastalığın ismine ise ‘’Tanoreksiya’’ deniliyor.

Tanoreksiya terimi, doktorlar tarafından özellikle İngiltere’de genç nüfusun bronzlaŞmaya olan yoğun talebi sonrasında ortaya çıkarılmıŞ bir terimdir. Bu bağlamda İngiliz Kanser AraŞtırmaları Merkezi, 16 yaŞından küçüklerin solaryum salonlarına alınmaması uyarısını yapmıŞ durumda.

BronzlaŞmanın Vücudumuza EtkileriTenimizin rengi güneŞ ıŞıklarıyla koyulaŞmasının, hücre hasarının daha fazla arttığının bir kanıtı olduğunu biliyor musunuz?

Tenimiz kendini korumak için rengini koyulaŞtırır. AŞırı bronzlaŞanlar, vücutlarındaki DNA hücrelerine hasar verir ve bunun sonucunda cilt kanseri olma riski ortaya çıkar.

BronzlaŞmak, bazı ürünler ile birlikte sağlanabilir. Bunların arasında bronzlaŞtırıcı losyonlar, spreyler ve bazı kozmetikler bulunur

BronzlaŞmak Keyifli mi?Uzmanlar çalıŞma dahilinde çok ilginç bulgular yakalıyorlar. Mesela, UV ıŞıklarının ten ile teması sırasında vücudun endorfin salgılamasında bir etkisi olduğu ve kiŞinin kendini aŞırı derecede mutlu ve çoŞkulu hissettiği belirtiliyor. BronzlaŞma esnasında, beyin mutluluk hormonu olarak da bilinen endorfin salgılamasına etki ediyor. Endorfin hormonuna, ‘’vücudun doğal morfinidir’’ benzetmesini yapan uzmanlar bu sayede vücudun daha az acı hissettiğini ekliyor.

16 kiŞiden oluŞan araŞtırma grubunun yarısı ayda 8 ila 15 defa güneŞlenirken, grubun diğer yarısı ise yılda 12 defadan az güneŞlendi. Katılımcılara, endorfin hormonu üretimini azaltması için bir çeŞit ilaç verildi. GüneŞlenen grubun bir kısmı UV olmayan ıŞınlanlarla esmerleŞirken, diğerleri UV ıŞınları ile bronzlaŞtı.

AraŞtırma sonucunda, UV ıŞınlarına maruz kalan grupta uyuŞturucu bağımlılarında görülen bazı semptomlar gözlenirken, diğer grupta ise herhangi bir bulguya rastlanmadı. Böylece araŞtırmacılar; güneŞ ıŞınlarına aŞırı süre maruz kalmanın yarattığı olumsuz psikolojik etkileri keŞfetmiŞ oldular. Sonuçların net ve kesin olmadığını söyleyen Wake Forest Üniversitesi araŞtırmacıları, konu ile ilgili daha geniŞ çapta araŞtırmalar gerektiğini özellikle belirttiler.