Tekar Koruma Addonu

on @1:text:*:#:{  if ($nick !isop $chan) {    if (%>reps_ [ $+ [ $nick ] ] == $1- ) { inc %>repsa_ [ $+ [ $nick ] ] }    if (%>reps_ [ $+ [ $nick ] ] == $null)  { set -u10 %>reps_ [ $+ [ $nick ] ] $1- | inc -u10 %>repsa_ [ $+ [ $nick ] ] }    if (%>repsa_ [ $+ [ $nick ] ] == 2) {      mode  $chan +b $nick      /kick $chan $nick (2 Kural ihlali yaptığınız için # kanalından 30 dakika süre ile uzaklaŞtırıldınız . Bundan sonra kanal genelinde 3 Kullanıcıları Rahatsız  2 eden mesajlar kullanmıyacağınıza inanıyor ve yönetim olarak hoŞ sohbetler diliyoruz. 3(2 $time – $date 3) 1  | ban -u1800 $chan $+($$1,!*@*)  |      unset %*_ [ $+ [ $nick ] ] | goto end    }   }}

alt+r Açıp Remoteye EkLeyiniz