Ten uyumsuzluğu yaftasını

Seks hayatınıza
ten uyumsuzluğu yaftasını yapıŞtırmadan önce sorunun gerisinde baŞka
Şeyler olup olmadığına bakmaya ne dersiniz? Ten
uyumu nedir?
Ten uyumu aslında çok önemli bazı
parçaların bütünüdür. Duygusal paylaŞım yeterli değilse, doğru zamanlama
yakalanmıyorsa, deneyimler, beklentiler ve tarzlar uymuyorsa iŞiniz
zordur.Duygusal paylaŞımınız yetersizKadın
bazen zihni ile seviŞir erkek ise vücudu ile. Bu “bazen”ler, bazen “her
zaman” a dönüŞür. Kadın her zaman zihni ile erkek ise her zaman bedeni
ile seviŞmeyi seçebilir. Ten uyumunuzun mükemmel olmadığını sandığınızda
ise aslında, zihninizde soru iŞaretleri vardır. Bunlar her zaman karŞı
taraftan değil, sizden kaynaklanan sorunlar da olabilir. Kaygılarınız,
korkularınız zihninizden teninize yayılarak, uyum sağlamanızı
zorlaŞtırır. Erkek ise o an zihnini iŞin içine katmayı sevmez. Bu tıpkı
Şu benzetme gibidir: Kadının cinsel organi iç kısımdadır, daha derin
düŞünür, iç dünyasına mal eder seviŞmeleri, erkeğin cinsel organı ise
dıŞarıdadır ve apaçık bellidir ne istediği, ne zaman istediği… İstekleriniz
uyumsuz
Kadın ve erkek birbirini çok sevse de mükemmel
seks mucizevi bir Şeydir. İliŞkiniz derinleŞip uzadıkça, gerçek kendini
göstermeye baŞlar. Aslında seks, zamanla güzelleŞebilecek ve taraflar
birbirlerini tanıdıkça coŞkusu artacak bir deneyimdir. İlk engeller
atlatılamazsa bir durgunluk dönemi olabilir. İlk günlerde, her iki taraf
çekimin de etkisi ile düŞünmeden kolayca seviŞirken, Şimdi, belki de,
tartmaya baŞlamıŞtır. Taraflardan birinde istek azalmazken, diğer
tarafın kendini zorlaması olasılık dahilindedir. AŞırı istenmek ve
arzulanmak bir Şekilde kadını seks istememeye yöneltebilir. Ten
uyumsuzluğu da böylece iliŞkinin daha baŞında kendini gösterebilir.