Tütün patlıcangiller familyasından bir yıllık bitkidir

 

TÜTÜN

Tütün
patlıcangiller familyasından bir yıllık bitkidir.Çiçekli bitkiler aleminden
çift çeneklilerdendir.Orijininde tropikal bir bitki olmasına karŞılık,
günümüzde yeryüzünde 60o Kuzey ve 40o Güney enlemleri arasındaki çok geniŞ bir
alanda tarımı yapılan Dünyanın en önemli sanayi ürünlerinden birisidir.Gıda
maddesi olmamasına ragmen Dünyada tüketimi ve büyük kitleleri ilgilendiren
ekonomik faliyetleri yüksek bir bitki olarak dikkat çekmektedir. (Anonim 1
2010) Tütün bitki sistematiginde Solanaceae familyası Nikotiana cinsi
içerisinde yer alır. Nikotiana cinsine dahil yaklaŞık 65 tür vardır.Bu
türlerden sadece Nikotiana tabacum ve Nicotiana rustica türlerleri sigara,
puro, pipo vb. tütün mamüllerinin yapımında
yapraklarından yararlanılan kültür formlarıdır.Dünyada üretilen tütünün
%90 nı Nicotiana tabacum türüne dahil Virgina, Burley, şark (Türk tütünleri)
tütün çeŞitleri oluŞturmaktadır. Bugün bilinen türleri Amerika kökenli tek
yıllıktır.DıŞ koŞullara baglı olarak sıcak bölgelerde iki veya çok yıllık
olabilmektedir.Tütün kazık köklü, bitki olup, Türk tütünlerinin boyu 100 cm civarındadır. Yaprak,
tütün bitkisinin en önemli ve kullanılan kısmıdır. Tütün yapraklarının Şekil ve
büyüklükleri çok çeŞitli ve farklıdır.Tütünün kalite özellikleri yapraklarda
toplanmıŞtır. Tütün yapragı olgunlaŞmadan ve toplanmadan önce
yeŞildir. OlgunlaŞıp kırıldıktan sonra tütün çeŞitlerine ve bölgelere göre
rengi sarı, kırmızı, kahverengi tonları arasındaki renklerdedir.Tütün bitkisinin tepesinde beyaz-pembe-kırmızı renk tonlarında çiçekleri
vardır. Tütünün yaprakları kullanılmaktadır.Bu nedenle yapragın kalite
özellikleri tütünün kalitesini yansıtır. Yaprakta kaliteyi belirleyen
özellikler yaprak dokusu, su tutma kabiliyeti, yanma özelligi, koku, tat, renk
ve yapragın kimyasal bileŞimidir.Tütünü diger bitkilerden ayıran en önemli
özellik yapraklarında bulunan nikotindir. Nikotin organik azotlu maddelerden
oluŞan bir alkoloiddir.Bu sebeple tütün keyif verici olarak kullanılmaktadır.