ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN ŞİİRİ

ÜÇÜNCÜ
şAHSIN şİİRİ

Gözlerin gözlerime değince
Felaketim olurdu ağlardım
Beni sevmiyordun bilirdim
Bir sevdiğin vardı duyardım
Çöp gibi bir oğlan
İpince hayırsızın biriydi
Fikrimce ne vakit karŞımda görsem
Öldüreceğimden korkardım
Felaketim olurdu ağlardım
Ne vakit maçka’dan geçsem
Limanda hep gemiler olurdu
Ağaçlar kuŞ gibi gülerdi
Bir rüzgar aklımı alırdı
Sessizce bir cıgara yakardın
Parmaklarımın ucunu yakardın
Kirpiklerini eğerdin
Bakardın üŞürdüm
İçim ürperirdi
Felaketim olurdu ağlardım
AkŞamlar bir roman gibi biterdi
Jezabel kan içinde yatardı
Limandan bir gemi giderdi
Sen kalkıp ona giderdin
Benzin mum gibi giderdin
Sabaha kadar kalırdın
Hayırsızın biriydi
Fikrimce güldü mü cenazeye benzerdi
Hele seni kollarına aldı mı
Felaketim olurdu ağlardım

Attila İLHAN