Vitir Namazı nasıL Kılınır

Vitir Namazı
Üç rekattan ibaret olan vitir namazı da Şöyle kılınır:
Önce
o günün vitir namazını kılmaya niyet edilir
.
“Allahu
Ekber”
“Allahu
Ekber”
“Allahu
Ekber”
diye
tekbir alınır. Tekrar eller bağlanıp ayakta “Kunut”
duası okunur.
Sonra “Allahu Ekber” diye rükû ve secdelere
gidilir. Ondan sonra oturulur. Bu da son oturuŞdur.
Bunda da
bildiğimiz gibi “Tahiyyat ile Salavatlar” ve “Rabbenâ
âtinâ” duası
okunarak iki tarafa selam verilir.
denilerek namaza baŞlanır. Sübhaneke
okunduktan
sonra “Eûzü Besmele” çekilerek Fatiha okunur.
Arkasından bir
mikdar daha Kur’an-ı Kerîm okunur. Açıklandığı Şekilde
rükû ve
secdelere gidilir. Sonra ikinci rekata kalkılır ve
yalnız besmele
ile Fatiha suresi ve bir mikdar daha Kur’an-ı Kerîm
okunarak
yine rükû ve secdelere varılır. Ondan sonra oturulur.
Bu oturuŞ
birinci ka’dedir. Bunda yalnız “Tahiyyat” okunur.
Ondan sonra denilerek üçüncü rekata kalkılır. Bunda
da
yalnız Besmele ile Fatiha ve bir mikdar daha Kur’an-ı
Kerîm
okunarak daha ayakta iken eller kaldırılıp

İmam şafiî’ye göre, vitirde
Kunut duasını okumak, ramazanın son yarısına mahsustur
ve rükûdan
kalkınca, okunur. şafiî’lere göre vitir namazının en
azı bir
rekat, en çoğu da on bir rekâttır.